bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen

Eskilstuna Klosters kyrkoarkiv

SAMTLIGA BILAGOR T O M 1991-06-30 HAR LEVERERATS TILL LANDSARKIVET.