Måndag den 16 december kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen

Eskilstuna Klosters kyrkoarkiv

SAMTLIGA BILAGOR T O M 1991-06-30 HAR LEVERERATS TILL LANDSARKIVET.