Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Arkiv

Landskontoret

Länsstyrelsen i Uppsala län

Grunddata

ReferenskodSE/ULA/11035/21
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/KxyZIcmaweZJTe018W43t3
Omfång
674,3 Hyllmeter 
Datering
16341957(Tidsomfång)
1874(Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar kan omfattas av sekretess.
En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Länsstyrelsen i Uppsala län (1634)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Syfte & innehållLänsstyrelsens arbete indelades från starten under 1600-talet i en kameral del och en allmän del. 1687 infördes benämningarna landskontor och landskansli. Chef för landskontoret blev landskamreraren. Landskontoret sysslade framför allt med mantalsskrivning och taxering, det vill säga allt som hade med skatter att göra. På landskontorets bord hamnade även andra ekonomiska ärenden som inkassering av böter (saköresmedel) och förvaltning av statens jordegendomar.

Till en början utgjorde hela Uppland ett län och landshövdingen hade sitt säte i Stockholm. 1714 delades storlänet i Stockholms län och Uppsala län. Uppsala läns landskontors arkiv innehåller dels handlingar från storlänet, dels från länsstyrelsen i Uppsala län efter 1714.

En viktig källserie är landsböckerna (E 1 A), det årliga sammandraget över kronans inkomster och utgifter i länet. Ett material som ofta används av släktforskare är mantalslängder (E 3). Där förtecknas alla som var mantalsskrivna med uppgifter om namn, bostadsort, yrke och civilstånd. En egen avdelning under landskontoret var från 1680-talet till 1909 ränteriet, som ansvarade för utbetalning och mottagning av kronans inkomster (serie F). Handlingar om länets regementen och andra militära angelägenheter finns framför allt i serie G 1.

Observera att serierna under signum E fortsätter under nytt signum EE efter 1917.
Ordning & strukturUppsala läns landskontors arkiv omförtecknades 1998 av Sara Tedebrand inom ramen för projektet SESAM 2 (Det kommunala skattematerialet 1630-1820).

Åren 2017-2018 omförtecknades arkivet på nytt då de två delarna Landskontoret I och II slogs ihop.
Allmän anmärkningVolym G 6 A:1 innehåller Uppsala slottsrätts protokoll 1667-1841.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Uppsala län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad1989-03-01 00:00:00
Senast ändrad2021-05-27 14:31:33