Måndag den 29 november kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Handlingar angående prästerskapets löneförmåner

Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv

Serien inbunden om inget annat anges.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/13171/L III/11569 – 1825 
Se: SE/LLA/13171/L III/11663 – 1839 
11814 – 1947, odat.Arkivbox. Stadskomministerns lönejordar (bl.a. avskrifter från 1723 och 1736) 1814-1884. Handlingar rörande stadskomministerns jordar, arrendekontrakt 1853-1921. Restlista inom Raus över obetalda fordringar för pastors lön 1855. Stadskomministerns löneinkomster 1875-1877. Handlingar angående prästerskapets löneförmåner 1896-1923. Avlöningsförmåner för anställda, också prästerskapet 1917-1923 (serie O IV). Prästerskapets löneförmåner i samband med pastoratets delning 1924-1926 (se även serie J I). Kungl. Maj:ts resolution angående lönereglering för prästerskapet 1947. Handling angående tiondebetalning, odat. 
Se: SE/LLA/13171/O II/21833 – 1836 
21846 – 1891Löneregleringshandlingar med förteckningar över jordar. 
31848 – 1864Handlingar rörande pastorslönen i Helsingborgs pastorat.