Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar rörande stiftelsens ekonomi

Ahlströmska skolan

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11910 – 1993Johan och Lotten Ahströms stipendiefond 1910-1939, fastigheten Brännaren 13, förslag till stadsplanebestämmelser 1932, marknadsvärde 1972, budgetförslag 1976.

Wilhelm Kjellström in- och utgående handlingar 1954.

Inteckningslån fastigheten Brännaren 13 1945-1954, omvänd kronologisk sorteringsordning.

Styrelsearvoden 1945-1965, omvänd kronologisk sorteringsordning.

Sammandrag av räkenskaper, spridda år mellan 1952-1975, omvänd kronologisk sorteringsordning.

Föredragningslistor för stiftelsen, kallelser till styrelsesammanträden 1956-1972, ligger oordnat.

Inköp av fastigheten Skuru 1:272 i Nacka socken 1955-1959, omvänd kronologisk sorteringsordning.

Stiftelsens tillgångar och årsresultat 1961-1965.

Stockholms skolförvaltning 1981, skoldirektionens privatskoleutredning, beräkning av lärarlöner, P.M om lönesättning för lärare och ekonomisk situation för Nya Elementarskolan för flickor 1964-1981, omvänd kronologisk sorteringsordning.

Val av styrelseledamöter, utdrag ur protokoll 1965-1972, omvänd kronologisk sorteringsordning.

Korrespondens Direktör Rutger Palme 1965-1972, omvänd kronologisk sorteringsordning.

Överrenskommelse om kommunalisering av Ahlströmska skolan 1972.

Pensioner rörande personal från Ahlströmska skolan 1974-1982, omvänd kronologisk sorteringsordning.

Allmän självdeklaration, särskild uppgift 1976-1986.

Montessoriförskolan på Kommendörsgatan i Stockholm 1979.

Arbetsbokslut Ahlströmska skolans stipendiefond 1993.