Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Kristianstads stadsförsamlings (Heliga Trefaldighets) kyrkoarkiv


Kristianstads stadsförsamlings kyrkoarkiv

HISTORIK

Sedan slutet av 1600-talet var Kristianstad moderförsamling i Kristianstads och Vä pastorat. Till omkring år 1870 hade dessutom Nosaby församling ett visst samband med pastoratet genom att kyrkoherden i Nosaby samtidigt var stadskomminister i Kristianstad. Fr.o.m. 1927-05-01 utbröts Vä annexförsamling ur pastoratet och förenades med Norra Åsum. Fr.o.m. år 1948 benämnes församlingen Kristianstads Heliga Trefaldighets församling. Församlingen ingår i Villands kontrakt i Lunds stift.

 Serier (86 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serieSe även Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A II cFörteckningar till församlingsböckernaSerien inbunden om ej annat anges.
 
A II dFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning. 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare ordnade alfabetiskt efter efternamn 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 avställda 1947-1955 och 1956-1967, sorterade alfabetiskt (fonetiskt) inom varje avställningsperiod. Personavier 1968-1975, 1976-1980 och 1981-1991 sorterade alfabetiskt inom respektive avställningsperiod.
 
A VI bAvgångslängder 
A XRegister över kyrkotillhörigaSerien utgallrad enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
BFlyttningslängderSerien inbunden om ej annat anges.Inflyttningslängderna från och med 1949 är uppställda alfabetiskt inom varje år.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om ej annat anges.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden om ej annat anges.
 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden om ej annat anges.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden om ej annat anges.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
GÖvriga handlingarSerien in arkivboxar om inget annat anges.
 
H IBilagor till församlingsböckernaSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.
 
H IIBilagor till flyttningslängdernaVolym 1-136 och 166 i arkivboxar, övriga inbundna. Inflyttningsattester sorterade alfabetiskt efter efternamn och årsvis. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckernaSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.
 
H IV aBilagor till konfirmationsböckernaSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.
 
H IV bBilagor till kommunionlängdernaSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna (äktenskapsböckerna)Serien inbunden. Serien gallrad enligt RA:s beslut nr 254, för perioden 1916-1967. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckernaSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
J IKungl. Maj:ts skrivelser och utslag 
J IIUtslag m.m. 
J IIIYttranden angående prästerskap och kantor
 
J IVÖvriga skrivelser 
J VDiarier 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges.
 
K II aKyrkostämmans (kyrkofullmäktiges) protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges. Benämnes kyrkostämma t o m 1931 och därefter kyrkofullmäktige t o m 1970. Efter 1970 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv, serie A 1. 
K II bKyrkofullmäktiges tryckta protokollSerien inbunden. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges.
 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar
 
K V aKyrkogårdsnämndens protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges. 
K V bÖvriga nämnder och styrelsers protokoll och handlingarSerien i arkivboxar. 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling. Äldre allmän odelad serie
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. HuvudböckerSerien inbunden. För äldre räkenskapshandlingar se serie L I a. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
L I cRäkenskaper för kyrka och församling. Kassa-/DagböckerSerien inbunden. För äldre räkenskapshandlingar se serie L I a. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
L I dRäkenskaper för kyrka och församling. KassakontrollböckerSerien inbunden. För äldre räkenskapshandlingar se serie L I a. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
L I eRäkenskaper för kyrka och församling. FördelningsböckerSerien inbunden. För äldre räkenskapshandlingar se serie L I a. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
L I fRäkenskaper för kyrka och församling. JournalerSerien inbunden. För äldre räkenskapshandlingar se serie L I a. 
L I gRäkenskaper för kyrka och församling. DagböckerSerien inbunden. För äldre räkenskapshandlingar se serie L I a. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
L I hRäkenskaper för kyrka och församling. RestlängderFör äldre räkenskapshandlingar se serie L I a. 
L I iRäkenskaper för kyrka och församling. VerifikationerSerien i arkivboxar om inget annat anges. För äldre räkenskapshandlingar se serie L I a. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. Serien utgallrad fr o m 1933 enligt Riksarkivet gallringsbeslut 1988:19. 
L IIRäkenskaper för skolan
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivboxar. Kollektböcker. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivboxar om inget annat anges.
 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivboxar om inget annat anges.
 
O I aHandlingar angående kyrkaSerien i arkivboxar om inget annat anges. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSerien i arkivboxar. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
O I caGravböckerSerien inbunden. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
O I cbGravjournalerSerien inbunden. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
O I ccGravliggareSerien inbunden. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
O I cdUrnlundsregister 
O I ceGravregisterLösbladssystem. Fr.o.m. 1958. Serien ej levererad till landsarkivet. 
O I cfGravbrevSerien inbunden. Serien ej levererad till landsarkivet. 
O I cgRitningar till gravvårdarSerien inbunden. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
O I chAvtal om underhåll av gravplatsSerien inbunden. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
O I ciKremationsjournalerSerien inbunden. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
O I cjÖvriga gravförteckningar 
O II aHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord, församlingshemmetSerien i arkivboxar om inget annat anges. Tre volymer med äldre signum O III:4-6 innehållande entreprenadritningar har ej levererats till landsarkivet. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
O II bHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord, övriga fastigheterSerien i arkivboxar. Fem volymer med äldre signum O V:6:2-6:6 innehållande entreprenadritningar har ej levererats till landsarkivet. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivboxar om inget annat anges. Fr.o.m. 1971 se Kristianstads kyrkliga samfällighets arkiv. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvorSerien i arkivboxar. 
P IPålysningsböckerSerien i arkivboxar. 
P IIBesöksböckerSerien inbunden om inget annat anges. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i arkivboxar. 
P IVÖvriga handlingarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
P VFotografierSerien i arkivboxar.