För närvarande är det problem med vissa sökningar i söktjänsten. Felsökning pågår.

bild
Serie

UNDERVISNINGSSTATISTIK

HOLMSUNDS KÖPING. FOLKSKOLESTYRELSEN

Avser arkivexemplar av till statens folkskoleinspektör årligen expedierade statistikuppgifter enligt cirkulär 1893-10-06 och Kungl. Maj:ts beslut 1915-05-14. Med uppgifter om bl a anställda lärare vid skoldistriktets olika skolor samt antalet elever för olika skolor och år.Arkivboxar.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11910 – 1958