Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

UNDERVISNINGSSTATISTIK

HOLMSUNDS KÖPING. FOLKSKOLESTYRELSEN

Avser arkivexemplar av till statens folkskoleinspektör årligen expedierade statistikuppgifter enligt cirkulär 1893-10-06 och Kungl. Maj:ts beslut 1915-05-14. Med uppgifter om bl a anställda lärare vid skoldistriktets olika skolor samt antalet elever för olika skolor och år.Arkivboxar.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11910 – 1958