Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga ämnesordnade handlingar

Första Majblommans riksförbund, centralkommitténs arkiv - GLA/B0108:1

Serien i kartonger.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1odat, 1957 – 1978- Handlingar rörande 50-årsjubiléet 1957. Innehåller tidningsklipp.
Handlingar rörande tidningen
Förstamajblomman:
- Utgivningsbevis m.m. 1958-1959.
- Diverse handlingar 1971-1975.
- Ett antal exemplar av tidningen Förstamajblomman 1960-1978.
Handlingar rörande Förstamajblomman i massmedie:
- Förstamajblomman i annonser 1968-1973.
- Förstamajblomman i press, radio och television 1973-1978.
Innehåller fotografier och tidningsklipp.
- Diverse historik kring Förstamajblomman.
 
21966 – 1982- Handlingar rörande Thore Skogmans Majblommevisa 1967-1970.
- Handlingar rörande Kjesäters folkskola och ledarutbildningsinstitut 1969-1975.
- Handlingar rörande Beda Hallbergrummet och Majblommearkivet i Kungsbacka 1970-1978. Innehåller fotografier och ritningar.
- Handlingar rörande fönsterblomman av plast 1972-1982.
PR-chefens handlingar:
- Förstamajblommans Riksförbund Arbetsutskott protokoll 1972-1974.
- Föredragningslistor med bilagor till Göteborgs Lokalkommitté årsmöten 1972-1974. Protokoll 1973.
- Korrespondens m.fl. handlingar 1966-1978.
 
31971 – 1980- Insända svarsformulär gällande försäljningsresultat i klass- och kårtävlingarna 1971-1973.
- Diverse handlingar rörande klass- och kårtävlingar 1977-1978 samt 1980.