Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Övriga ämnesordnade handlingar

Första Majblommans riksförbund, centralkommitténs arkiv - GLA/B0108:1

Serien i kartonger.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1odat, 1957 – 1978- Handlingar rörande 50-årsjubiléet 1957. Innehåller tidningsklipp.
Handlingar rörande tidningen
Förstamajblomman:
- Utgivningsbevis m.m. 1958-1959.
- Diverse handlingar 1971-1975.
- Ett antal exemplar av tidningen Förstamajblomman 1960-1978.
Handlingar rörande Förstamajblomman i massmedie:
- Förstamajblomman i annonser 1968-1973.
- Förstamajblomman i press, radio och television 1973-1978.
Innehåller fotografier och tidningsklipp.
- Diverse historik kring Förstamajblomman.
 
21966 – 1982- Handlingar rörande Thore Skogmans Majblommevisa 1967-1970.
- Handlingar rörande Kjesäters folkskola och ledarutbildningsinstitut 1969-1975.
- Handlingar rörande Beda Hallbergrummet och Majblommearkivet i Kungsbacka 1970-1978. Innehåller fotografier och ritningar.
- Handlingar rörande fönsterblomman av plast 1972-1982.
PR-chefens handlingar:
- Förstamajblommans Riksförbund Arbetsutskott protokoll 1972-1974.
- Föredragningslistor med bilagor till Göteborgs Lokalkommitté årsmöten 1972-1974. Protokoll 1973.
- Korrespondens m.fl. handlingar 1966-1978.
 
31971 – 1980- Insända svarsformulär gällande försäljningsresultat i klass- och kårtävlingarna 1971-1973.
- Diverse handlingar rörande klass- och kårtävlingar 1977-1978 samt 1980.