bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Täby kyrkoarkiv

 Volymer (22 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1578/K I/51849Protokoll vid ett sammanträde av kommittén för byggandet av ett fattighus. 
Se: SE/SSA/1578/K I/71853Sundhetsnämndens protokoll 1853-08-29, 1853-09-05. 
11804 – 1844Fattigdirektionens protokoll. 
21832 – 1926Sockenmagasinet 1832-1951, Fattigvårdsstyrelsen 1855-1866 (endast handlingar), Fosterbarnsvården i enskilda bostäder 1908, Täby fosterbarnsnämnd 1915-1924, Täby barnavårdsnämnd 1918-1926. 
31966 – 1992Distrikrådsprotokoll från: Viggbyholm-Hägernäs 1969-1975, 1977-1992 (original saknas för vissa år), Täby kyrkby-Västra Täby 1972-1981, 1983-1990 (original saknas för vissa år), Täby centrum, Grindtorp, Roslags Näsby 1976-1978 (ej original).

Enstaka protokoll från Täby lönedelegerade 1966, kyrkans mini- och juniorledares kårstämma 1973, redaktionsgruppen för kyrkfönstret 1973, S:t Olofs kyrkliga syföreningen 1986,
 
41968 – 1972Diverse arbetsgrupper och kommittéers protokoll. 
51970Särskilda byggnadskommittén. 
61971 – 1972Särskilda byggnadskommittén. 
71971 – 1977Täby församlings företagsnämnd. 
81973 – 1976Särskild byggnadskommitté 1973-1974, diverse övriga arbetsgrupper och kommittéer 1973-1976. 
91975 – 1977Särskild byggnadskommitté. 
101977 – 1978Diverse arbetsgrupper och kommittéers protokoll. 
111977 – 1999Distriktsrådsprotokoll från: Näsbypark 1977-1999, Tibble 1978, 1981-1991, Gribbylund 1993-1999 (med luckor).

Begravningsgruppens protokoll och handlingar 1996-1997.
 
121978Förhandlingsdelegerade. 
131979Förhandlingsdelegerade. 
141979Protokoll från arbetsgrupper och kommittéer bl.a. kyrkorådets beredningsgrupp, fackliga förhandlingar, Näsby kapellstiftelse, skyddskommittén. 
151980Diverse arbetsgrupper och kommittéers protokoll bl.a. MBL-förhandlingar, anbudsöppning för grundundersökning vid Täby kyrkogård. 
161981 – 1984Diverse arbetsgrupper och kommittéers protokoll bl.a. skyddskommittén, Näsby kapellstiftelse 1981-1982, skyddskommittén 1983-1984, MBL-förhandlingar 1983-1984, samråd om budgeten med kommunen 1984, anställningsintervjuer 1984, distriktsrådet i Täby kyrkby 1983, Björkholmens vägsamfällighet 1983. 
171985 – 1991Ledningsgruppen, arbetsgruppen för utarbeta förslag till program för utbildning av förtroendevalda 1986, överläggning med facket 1986, anställningsintervjuer 1986, MBL-förhandlingar 1985-1987, skyddskommittén 1985-1991, arbetsgruppen reglementen 1985, Täby kyrkodansare 1985, förhandlingsdelegation 1987, informationskommittén 1987, 1990-1991. 
181990 – 1999Prästkollegium (med luckor). 
191992 – 1995Skyddskommittén, informationsutskottet. 
201996 – 1999Skyddskommittén, informationsutskottet.