Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Gunnarskogs kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13011/O/11642 – 1859Handlingar ang. kyrkojorden. 
Se: SE/VA/13011/O/21720 – 1873Handlingar ang. ecklesiastika byggnader. 
11726 – 1857Bunt. Syneprotokoll och handl. spr. år 1726-1857, stängseldelningshandl. 1823, 1841, handl. rör. vitesförbud 1825, handl. rör. skogen vid N. Backa 1845. Häri även resolution över klockare- och organistval 1831. 
21873 – 1968Skogshushållningsplaner m. handl. för N. Backa 1873-1925, handl. ang. skog och skogsavverkning 1904-1937. Handl. ang. normalavkastning 1933-1959, försäljning av kyrklig jord 1926-1960 samt handl. ang. kyrkoherdebostället N. Backa 1919-1967. Häri även Handl. ang. normalavkastning för Bogen lilla 1933-1959. 
31883 – 1960Syneprotokoll och handl. 1883-1960. Arrendekontrakt och handl. 1920-1939. 
Se: SE/VA/13170/O I/31913 – 1974Brandförsäkringshandl. 
41932 – 1993Handl. ang. kyrkoherdebostället N. Backa. 
51954 – 1998Handl. ang. restaureringav sockenstugan. 
61981 – 1982Handl. ang. personalbyggnad. 
71969 – 1998Handl. ang. jakträtter, försäljning, arrende m.m.