Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Mantalslängder

Häradsskrivarens i södra Ångermanlands fögderi arkiv

 Volymer (70 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
291735Bodum, Edsele, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö, saknas.
Sammandrag.
Fuktskadad och i mycket dåligt skick. Får ej utlånas.
 
301736 – 17401736-1738,1740 saknas Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö, 1739 saknas därjämte Ed.
1736, 1737 fuktskadade.
1739 även summariskt extrakt.
 
311741 – 17481741-1744, 1746-1748 saknas Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö.
1745 saknas Bodum, Graninge, Hemsö, Nordingrå, Skog, Tåsjö, Ullånger, Vibyggerå, Viksjö.
1746-1748 med sammandrag.
 
321751 – 1755Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö, saknas. 
331756 – 17611756, 1758-1761.
1756, 1758-1760: Bodum, Graninge,
Hemsö, Tåsjö, Viksjö, saknas.
1761 saknas Bodum, Graninge, Hemsö, Nordingrå, Tåsjö, Ullånger, Vibyggerå, Viksjö.
1758 med sammandrag.
 
341762 – 17671762-1763, 1765-1767 saknas Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö och Viksjö.
1764 endast Bjärtrå, Boteå, Dal, Gudmundrå, Häggdånger, Härnö, Högsjö, Nora, Nordingrå, (defekt) Skog, Sollefteå, (defekt), Stigsjö, Styrnäs, Sånga, Säbrå, Torsåker, Ytterlännäs, Överlännäs,
1763 en summarisk taxeringslängd.
 
351769 – 1770Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö saknas.
Taxeringslängder, diverse skrivelser.
1769 även räkning för rikets ständers bevillning.
 
361771 – 1772Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö med sammandrag.
1771 även taxeringslängder, underhåll av krigsbetjäningen och brännvinsminuteringsavgiften, räkning för riksens ständers bevillning, förteckning på post- och lotsbönders hemman; förteckning på arrenderade fiskerier, en skrivelse, förslag över bevillningsavgiften 1770.
 
371773Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö, med sammandrag och taxeringslängder över post- och lotsbönders hemman, avgifter, begravnings- och kröningshjälpen, fiskerier och brännvinsminuteringsavgiften, förslag till riksens ständers bevillning. 
381774 – 1775Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö, med sammandrag.
Innehåller även räkning för allmänna bevillningen, begravnings - och kröningshjälpen, taxeringslängder.
 
391776Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö, med sammandrag.
Innehåller även räkning för allmänna bevillningen, begravnings - och kröningshjälpen, taxeringslängder.
 
401777 – 1778Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö, med sammandrag.
Innehåller även räkning för allmänna bevillningen, begravnings - och kröningshjälpen, taxeringslängder.
 
411779 – 1780Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö, med sammandrag.
Innehåller även räkning för allmänna bevillningen, begravnings - och kröningshjälpen, taxeringslängder.
 
421781 – 1782Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö. Innehåller även sammandrag, längder och förteckningar. 
431783 – 17841783; Bodum, Graninge, Hemsö, Tåsjö, Viksjö. Innehåller även sammandrag, längder och förteckningar.
1784 saknas Bodum, Graninge, Hemsö, Högsjö, Nordingrå, Tåsjö, Ullånger, Vibyggerå, Viksjö. Sammandrag.
 
441785 – 1786År 1785 saknas även Säbrå.
Följande industrisamhällen upptagas i särskilda längder; Björkå bruk, Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk, Horneströms pappersbruk, Kramfors sågverk, Redingeå sågverk, Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk. Sammandrag.
 
451787 – 1788Bodum och Hemsö saknas.
Följande industrisamhällen är upptagna: Björkå bruk, Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk, Horneströms pappersbruk, Kramfors sågverk, Redingeå sågverk, Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk.
 
461789 – 1790Bodum och Hemsö saknas.
Följande industrisamhällen är upptagna: Björkå bruk, Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk, Horneströms pappersbruk, Kramfors sågverk, Redingeå sågverk, Sandö glasbruk (endast 1790), Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk.
 
471791 – 1792Följande industrisamhällen är upptagna: Björkå bruk, Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk, Horneströms pappersbruk, Kramfors sågverk, Ledingeå sågverk, Lo sågverk, Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk. 
481793 – 1794Följande industrisamhällen är upptagna: Björkå bruk, Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk (endast 1794), Horneströms pappersbruk, Kramfors sågverk, Ledingeå sågverk, Lo sågverk (endast 1794), Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk.
 
491795 – 1796Samma socknar som föregående år,
Följande industrisamhällen är upptagna: Björkå bruk, Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk, Horneströms pappersbruk, Kramfors sågverk, Ledingeå sågverk, Lo sågverk, Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk.
1796 tillkommer Holms säteri.
 
501797 – 1798Samma socknar som föregående år.
Följande industrisamhällen är upptagna: Björkå bruk, Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk, Horneströms pappersbruk, Kramfors sågverk, Ledingeå sågverk, Lo sågverk, Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk.
Jämte Holms säteri.
 
511799 – 1800Samma socknar som föregående år.
Följande industrisamhällen är upptagna: Björkå bruk, Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk, Horneströms pappersbruk, Kramfors sågverk, Ledingeå sågverk, Lo sågverk, Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk.
Jämte Holms säteri.
 
521801 – 1802Samma socknar som föregående år.
Följande industrisamhällen är upptagna: Björkå bruk, Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk, Horneströms pappersbruk, Kramfors sågverk, Ledingeå sågverk, Lo sågverk, Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk.
Jämte Holms säteri.
Dupletter för vissa socknar.
 
531803Samma socknar som föregående år.
Följande industrisamhällen är upptagna: Björkå bruk, Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk, Holms säteri, Horneströms pappersbruk, Kramfors sågverk, Ledingeå sågverk, Lo sågverk, Roteå sågverk, Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk.
 
541804Samma socknar som föregående år.
Följande industrisamhällen är upptagna: Björkå bruk, Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk, Holms säteri, Horneströms pappersbruk, Kramfors sågverk, Ledingeå sågverk, Lo sågverk, Roteå sågverk, Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk.
Av industrisamhällena tillkommer Åvike bruk och i stället för Horneström Nyede p.b.
 
551805Samma socknar som föregående år.
Följande industrisamhällen är upptagna: Björkå bruk, Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk, Holms säteri, Horneströms pappersbruk, Kramfors sågverk, Ledingeå sågverk, Lo sågverk, Roteå sågverk, Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk.
Av industrisamhällena tillkommer i stället för Horneström Nyede p.b.
 
561806Följande industrisamhällen äro upptagna: Björkå bruk, Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk. Kramfors sågverk, Ledingeå sågverk, Lo sågverk, Nyede pappersbruk, Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk, Öjefors bruk. Vidare upptages Holms säteri. 
571807Samma socknar som föregående samt Holms säteri.
Följande industrisamhällen äro upptagna: Björkå bruk, Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk. Kramfors sågverk, Ledingeå sågverk, Lo sågverk, Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk, Öjefors bruk. Vidare upptages Holms säteri. Av samhällen tillkommer Forse bruk.
 
581808Samma socknar som föregående.
Följande industrisamhällen äro upptagna: Björkå bruk, Bollsta bruk, Graninge bruk, Gålsjö bruk. Kramfors sågverk, Ledingeå sågverk, Lo sågverk, Nyede pappersbruk, Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk, Öjefors bruk. Vidare upptages Holms säteri.
 
591809Bodum, Graninge, Hemsö, Sånga, Tåsjö, Viksjö och Överlännäs saknas, följande ind.-samh. upptagas: Bollsta masugn, Graninge bruk, Gålsjö bruk, Kramfors sågverk, Ledingeå sågverk, Lo sågverk, Nyede pappersbruk, Sandö glasbruk, Sollefteå bruk, Utansjö bruk, Västanå bruk samt Öjefors bruk. 
601810 – 1828Mantalslängder för Boteå pastorat.
1816 saknas.
1810-1812: omfattar Boteå, Styrnäs, Sånga och Överlännäs socknar samt Björkå bruk, Gålsjö bruk och Lo sågverk;
1813-1828 tillkommer Holms säteri och utgår Björkå bruk.
 
611829 – 1846Mantalslängder för Boteå pastorat.
Omfattar Boteå, Styrnäs, Sånga och Överlännäs socknar, Gålsjö bruk och Lo sågverk samt Holms säteri.
 
621847 – 1867Mantalslängder för Boteå pastorat.
1847-1851, 1853, 1856-1857 omfattar Boteå, Styrnäs, Sånga och Överlännäs socknar, Gålsjö bruk och Lo sågverk samt Holms säteri.
1852-1857 tillkommer Björkå bruk.
1852, 1854-1855 saknas Holms säteri.
1858 upptages Boteå, Dal, Högsjö, Styrnäs, Sånga, Torsåker, Ytterlännäs och Överlännäs socknar, Björkå bruk, Bollsta masugn, Gålsjö bruk samt Holms säteri.
1859-1860 upptages Boteå, Styrnäs, Sånga och Överlännäs socknar samt Björkå bruk, Gålsjö bruk och Lo sågverk.
1861-1862: Boteå, Styrnäs, Sånga och Överlännäs samt Gålsjö bruk.
1863-1867: Boteå, Styrnäs, Sånga och Överlännäs.
 
631811 – 1830Mantalslängder för Gudmundrå pastorat.
Omfattar Gudmundrå och Högsjö socknar samt Kramfors sågverk och Utansjö bruk. 1812: Högsjö defekt; 1821 Gudmundrå defekt.
 
641831 – 1844Mantalslängder för Gudmundrå pastorat.
Omfattar Gudmundrå och Högsjö socknar samt Kramfors sågverk och Utansjö bruk.
 
651845 – 1857Mantalslängder för Gudmundrå pastorat.
1845-1847 Omfattar Gudmundrå och Högsjö socknar samt Kramfors sågverk och Utansjö bruk.
1848-1857 Omfattar Gudmundrå och Högsjö socknar samt Kramfors sågverk och Utansjö bruk jämte Hemsö socken.
 
661860 – 1867Mantalslängder för Gudmundrå pastorat.
1860: Gudmundrå, Hemsö, Högsjö, Kramfors sågverk med dubblett
1861, 1864-1867: Gudmundrå, Hemsö, Högsjö, Kramfors sågverk.
1862-1863: Gudmundrå, Högsjö, Kramfors sågverk.
 
671810 – 1820Mantalslängder för Nora pastorat.
1810-1820: Bjärtrå, Nora, Skog, Sandö glasbruk.
1811 även en defekt längd för Nordingrå. 1815: Skog defekt.
1820: Nora och Skog defekta.
 
681821 – 1833Mantalslängder för Nora pastorat.
Omfattar Bjärtrå, Nora, Skog, Sandö glasbruk.
 
691834 – 1845Mantalslängder för Nora pastorat.
Omfattar Bjärtrå, Nora, Skog, Sandö glasbruk.
1836: saknas början på Nora och slutet på Skog.
1839: Skog ej medtagen.
 
701846 – 1855Mantalslängder för Nora pastorat.
Upptager Bjärtrå, Nora, Skog, Sandö glasbruk.
 
711856 – 1867Mantalslängder för Nora pastorat.
Upptager Bjärtrå, Nora, Skog, Sandö glasbruk.
 
721810 – 1830Mantalslängder för Ramsele m. fl. socknar.
Omfattar Edsele, Fjällsjö, Helgums och Ramsele socknar
1810: Helgum defekt.
1811-1814 upptas även Ledinge sågverk. 1813 saknas.
 
731831 – 1840Mantalslängder för Ramsele m. fl. socknar.
Omfattar Edsele, Fjällsjö, Helgum, Ramsele.
 
741841 – 1850Mantalslängder för Ramsele m. fl. socknar.
Omfattar Edsele, Fjällsjö, Helgum, Ramsele. Från och med 1847 tillkommer Bodum och Tåsjö.
 
751851 – 1857Mantalslängder för Ramsele m. fl. socknar.
Upptar Bodums, Edsele, Fjällsjö, Helgums, Ramsele och Tåsjö socknar.
 
761860 – 1867Mantalslängder för Ramsele m. fl. socknar.
Upptar Bodums, Edsele Fjällsjö, Helgums, Ramsele och Tåsjö socknar samt delar av mantalslängder odaterade.
Se även volym 83.
 
771810 – 1830Mantalslängder för Resele tingslag.
Omfattar Junsele, Ådalsliden, Resele.
1813 saknas.
 
781831 – 1850Mantalslängder för Resele tingslag.
Omfattar Junsele, Ådalsliden, Resele.
1846 defekt.
 
791851 – 1867Mantalslängder för Resele tingslag.
Omfatar Junsele, Ådalsliden, Resele.
1855: Resele defekt.
1858 saknas.
 
801811 – 1830Mantalslängder för Sollefteå pastorat.
Omfattar Ed, Långsele, Multrå och Sollefteå socknar samt Forseds, Graninge och Sollefteå bruk.
1811: Multrå defekt.
 
811831 – 1841Mantalslängder för Sollefteå pastorat.
Omfattar Ed, Långsele, Multrå och Sollefteå socknar samt Forseds, Graninge och Sollefteå bruk.
 
821842 – 1851Mantalslängder för Sollefteå pastorat.
Omfattar Ed, Långsele, Multrå och Sollefteå socknar samt Forseds, Graninge och Sollefteå bruk.
1846: Sollefteå socken defekt och Multrå saknas.
1851 tillkommer Graninge kapellförsamling.
 
831852 – 1860Mantalslängder för Sollefteå pastorat.
Omfattar Ed, Långsele, Multrå och Sollefteå socknar samt Forseds, Graninge och Sollefteå bruk jämte Graninge kapellförs.
1858: Sollefteå socken defekt. Upptar även Resele, Liden, Junsele, Fjällsjö, Bodum, Tåsjö, Ramsele, Edsele och Helgum.
 
841861 – 1867Mantalslängder för Sollefteå pastorat.
Ed, Graninge, Långsele, Multrå och Sollefteå socknar samt Forseds, Graninge och Sollefteå bruk.
1859: Sollefteå defekt.
1865-1866: Graninge socken saknas.
 
851847 – 1856Mantalslängder för Säbrå pastorat.
1847-1848: Häggdånger, Stigsjö, Västanå bruk.
1849-1856: Häggdånger, Stigsjö, Viksjö socknar samt Västanå bruk.
 
861857 – 1867Mantalslängder för Säbrå pastorat.
1858-1859 saknas; samma socknar m.m. som föreg.
1867 saknas Viksjö s:n och Västanå bruk.
 
871810 – 1817Mantalslängder för Säbrå pastorat.
Omfattar Häggdånger, Härnö, Stigsjö, Säbrå socknar samt Västanå och Öjefors bruk; 1814: Säbrå defekt.
1816: Säbrå saknas, Stigsjö defekt.
 
881818 – 1827Mantalslängder för Säbrå pastorat.
Avser Häggdångers, Härnö, Stigsjö och Säbrå socknar, Roteå sågverk samt Västanå bruk.
1818 upptager endast Säbrå, Stigsjö (defekt).
1820 Säbrå och Stigsjö defekta.
1821 saknas Säbrå.
 
891828 – 1837Mantalslängder för Säbrå pastorat.
Omfattar Häggdångers, Härnö, Stigsjö, Säbrå socknar samt Roteå sågverk och Västanå bruk;
1836-1837 särskild längd för kronohäktet. 1831, 1832, 1834 Härnö defekt.
1832, 1834 Säbrå defekt.
Innehåller även protokoll 1828, 1829, 1834 för Härnö, samt 1828, 1829 för Häggdånger.
 
901838 – 1846Mantalslängder för Säbrå pastorat.
1838-1843 upptas Häggdånger, Härnö, Stigsjö, Säbrå samt Roteå sågverk och Västanå bruk.
1844-1845 tillkommer Bondsjö.
1846 upptas Häggdånger, Härnö, Stigsjö, Säbrå med Gådeå utmark samt Västanå bruk.
1844 Säbrå defekt.
1837 även protokoll beträffande Häggdånger.
 
911847 – 1857Mantalslängder för Säbrå pastorat.
Omfattar Härnö och Säbrå med Nya Varvet. 1850 saknas Nya Varvet.
1853 protokollsutdrag beträffande Härnö.
 
921858 – 1867Mantalslängder för Säbrå pastorat.
1858 upptas Gudmundrå, Häggdånger, Härnö, Högsjö, Stigsjö, Säbrå samt Västanå bruk.
1859: Häggdånger, Härnö, Stigsjö, Säbrå, Viksjö samt Västanå bruk.
1860-1863, 1865-1867: Härnö och Säbrå.
1864 endast Säbrå. Säbrå defekt 1863, 1864.
 
931810 – 1829Mantalslängder för Torsåkers pastorat.
1816 saknas.
1810-1812 upptas Dal, Torsåker, Ytterlännäs samt Bollsta masugn.
1813-1829 tillkommer Nyede pappersbruk.
1828, 1829 protokoll beträffande Dal.
 
941830 – 1845Mantalslängder för Torsåkers pastorat.
1830-1834: Dal, Torsåker, Ytterlännäs samt Bollsta masugn och Nyede pappersbruk. 1835:Torsåker, Ytterlännäs, Bollsta masugn. 1836-1845: Dal, Torsåker, Ytterlännäs, Bollsta masugn.
1842, 1843 protokoll. beträffande Ytterlännäs.
 
951846 – 1858Mantalslängder för Torsåkers pastorat.
Omfattar Dal, Torsåker, Ytterlännäs, Bollsta masugn.
1847 protokollsutdrag.
1852 protokoll beträffande Torsåker och Ytterlännäs.
1854 protokoll beträffande Dal.
 
961860 – 1867Mantalslängder för Torsåkers pastorat.
Omfattar Dal, Torsåker, Ytterlännäs
samt Bollsta masugn.
 
97OdatÄven dupletter. 
981810 – 1814Sammandrag över mantalslängder. Odaterad.