bild
Serie

Kronouppbördsböcker för Söderhamns stad

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser kronouppbördsböcker för Söderhamns stad åren 1768- 1856. Uppbördsböckerna är
kvartersvis uppställda med gårds nummer samt skattebetalarens namn och titel. De olika skatte- typerna redovisas på särskilda rader för respektive skattetyp eller i kolumner.
I kronouppbördsböckerna för åren 1768-1776 ingår även stadens kassaräkenskaper. Räkenskaperna är kontindelade med uppgift om vad varje utbetalning respektive inbetalning avser.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-15 lev. ???.

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11768Med alfabetiskt register över skattebetalarna. 
21769 – 1770Med alfabetiskt register över skattebetalarna. 
31771 
41772 
51773Stadens kassaräkenskaper ingår ej. 
61774 
71775 – 1776 
- [K0001]1777 – 1778Lucka. 
81779 
- [K0002]1780Lucka. 
91781 – 1782 
101783 – 1784Två volymer i arkivkartong. 
111785 – 1786Fuktskadade. Förvaras separat i rum 316. Två volymer i arkiv-
kartong.
 
121789 – 1791Fyra volymer i arkivkartong. 
131792 – 1796Fyra volymer i arkivkartong. 
- [K0003]1797 – 1811Lucka. 
141812 – 1829Femton häften i arkivkartong. 
- [K0004]1830Lucka. 
151831 – 1856Åren 1840-1846 samt 1848-1855 saknas. Elva häften i arkivkar- tong.

Serien upphör.