Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Gravböcker

Eskilstuna Fors kyrkoarkiv

Se serierna D 1-2 i Eskilstuna kyrkliga samfällighets arkiv.