bild
Serie

Inkomna brev, suppliker och rannsakningar m.m. (huvudserie)

Bergskollegium

Serien inbunden om ej annat anges. Även benämnd"Brev och suppliker" samt "Brevfbook" resp. "Supplicationsbook". Innehåller brev, suppliker, rannsakningshandlingar, memorial, relationer, stämplar, mutsedlar, utmål, m.m. [Anmärkning: utmål var ett av bergmästaren bestämt arbetsområde för gruvdrift enligt äldre gruvlagstiftning. Utmålet (oftast en grafisk karta) gav innehavaren äganderätt till fyndigheten och nyttjanderätt till marken.] Huvuddelen av de till kollegium och dess olika avdelningar inkomna skrivelser är sedan gammalt bundna. Åren 1641 - 1678 är breven bundna i ett och supplikerna i ett band, därefter samtliga akter i tidsföljd. Varje band innehåller alfabetiskt register över brevskrivarna. Huvudserien kompletteras av följande serier: E5 (Inkomna brev, suppliker och rannsakningar, supplementserie), E6 (Akter i större mål och processer/processakter) och E8 (Åtskilliga skrivelsesamlingar).
Saknas: 1776 del I

 Volymer (451 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11637I arkivkartong (1 bd). Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register över månadsvis inkomna brev m.m. Häri även -e4:3. 
21638I arkivkartong (1 bd). Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register över månadsvis inkomna brev m.m. 
31639(Bd). Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Ingår i E4:1. 
41640I arkivkartong (1 bd). Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
51641I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
61641I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker, med alfabetiskt register. 
71642I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Band II. Inlämnade suppliker. 
81643I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. DeI II. Inlämnade suppliker. 
91644I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. DeI II. Inlämnade suppliker. 
101645I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. DeI II. Inlämnade suppliker. 
111646I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. DeI II. Inlämnade suppliker, relationer, häradsbevis. 
121647 – 1648I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
131647 – 1648I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
141649I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. Ritning över Skewijck (Sjövik?) kopparstreck m.m. (pag. II:267). 
151650I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. Karta över Sjösta ägor, Värmland (II:21-22). 
161651I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register (vissa skrivelser för första halvåret ingår). 
171652I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
181653I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
191654I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Här ingår vissa skrivelser för senare halvåret. Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. Karta/skiss över Schermarbo (Skärmarbo, Uppland) m.m. (fol. II:110). 
201655I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
211656I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
221656I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. Ritning över "Kongl. Laboratorium" (II:1) och ritning över av Forsmarks gruvors läge (II:5). 
231657I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
241658I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
251659I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
261659I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
271660I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
281660I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
291661I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
301661I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
311662I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
321662I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
331663I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Trasig rygg. 
341663I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. Trasig rygg. 
351664I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Trasig rygg. 
361664I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
371665I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
381665I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
391666I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Trasig rygg. 
401666I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
411667I arkivkartong (2 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Djupkarta (i 2 delar) över orterna i Sala gruva. (I:81). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
421668I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Ritning med förslag till trädamm i Makelösgången, Salberget. (I:81). 
431668I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
441669I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
451669I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
461670I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. Trasiga pärmar och rygg. Lösa blad. 
471670Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
481671I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
491671Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
501672I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
511672Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
521673I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
531673Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
541674I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
551674I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
561675I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
571675Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
581676I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
591676I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
601677I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
611677Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
621678I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register. 
631678Del II. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
641678I arkivkartong (1 bd). Del III. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. 
651679Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
661680I arkivkartong (1 bd). Del I. Inkomna brev m.m., med alfabetiskt register över månadsvis inkomna brev m.m. Inlämnade suppliker och akter, med alfabetiskt register. Trasig rygg. 
671680I arkivkartong (1 bd). Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
681681Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
691682Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
701683Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Trasig rygg. 
711683I arkivkartong (1 bd). Del II. IInlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
721684Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
731685Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
741685Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
751686Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
761686Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
771687Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
781687Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
791687Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
801688Del I: januari - juni. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
811688Del II: juli - december. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
821689Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
831689Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
841690Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
851690Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
861691Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
871691Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
881692Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
891692Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
901693Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
911693Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
921694Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
931694Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
941695Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
951695Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
961696Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
971696Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
981696I arkivkartong (bd). Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
991697Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1001697Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1011698Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1021698Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1031699Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1041699Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1051700Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1061700Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1071701Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1081701Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1091702Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1101702Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1111703Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Se även volym E4:123, 1708 II, pag. 1207. 
1121703Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1131704Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1141704I arkivkartong (bd). Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1151704Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1161705Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1171705Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1181706Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1191706Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1201707Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1211707Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1221708Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1231708Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Häri även handlingar för 1703 och tidigare, pag. 1207. 
1241709Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1251709Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1261710Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1271710Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1281711Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1291711Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1301712Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1311712Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1321713Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1331713Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1341714Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1351714Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1361715Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1371715Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1381716Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1391716Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1401717Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1411717Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1421718Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1431719 – 1720I arkivkartong (bd). Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1441719Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. För del I se E4:143. 
1451720Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. För del I se E4:143. 
1461721Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1471721Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1481722Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Handlingar för 1722 förekommer även i volym E4:234 (1748, del III). 
1491722Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1501723Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1511723Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Trasig rygg. 
1521724Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Något trasig rygg. 
1531724Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Något trasig rygg. 
1541725Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1551725Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1561726Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Något trasig rygg. 
1571726Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Något trasig rygg. 
1581727Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1591727Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1601728Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1611728Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1621729Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1631729Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1641730Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register.Handlingar för 1730 finns även i volym E4:234 (1748, del III). 
1651730Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1661731Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1671731Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1681732Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1691732Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1701732Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1711733Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1721733Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1731733Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1741734Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1751734Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1761734Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1771734Del IV. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1781735Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Se även volym E4:219, (1748, del III), ärendenummer 59-80 ang. frälsebruken 1735. 
1791735Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1801735Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1811736Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1821736Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1831736Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1841737Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1851737Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1861737Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ryggen har lossnat. 
1871738Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1881738Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1891738Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Något trasig rygg. 
1901739Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1911739Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1921739Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1931740Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1941740Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1951740Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1961741Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1971741Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1981741Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
1991742Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2001742Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2011742Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2021743Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2031743Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2041743Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2051744Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2061744Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2071744Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Något trasig rygg. 
2081745Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2091745Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2101745Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2111746Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2121746Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2131746Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2141747Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2151747Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2161747Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2171748Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2181748Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2191748I arkivkartong (bd). Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Häri finns även (i slutet av bandet) under 1720-, 1730- och 1740-talet ingivna handlingar ("Gamla Handlingar som år 1748 blivit utgallrade och lagda ad acta", nr 82-139). 
2201749Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2211749Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2221749Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2231750Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Främre pärmsidan trasig. 
2241750Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2251750Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2261751Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2271751Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2281752Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2291752Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2301752Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2311753Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2321753Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register.Främre pärmsida och rygg har lossnat. 
2331753Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2341754Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2351754Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register.Främre pärmsida och rygg har lossnat. 
2361754Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2371755Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2381755Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2391755Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Något trasig rygg. 
2401756Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2411756Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Något trasig rygg. 
2421756Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2431757Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2441757Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2451757Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Främre pärmsida trasig. 
2461758Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2471758Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2481758Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2491759Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Trasig rygg. 
2501759Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2511759Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2521760Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2531760Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2541760Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning över Gysinge bguks läge vid Dalälven, Färnebo socken, 1759. 
2551760Del IV. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2561761Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2571761Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2581762Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Trasig rygg. 
2591762Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2601763Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2611763Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning över brännugn vid Fiskars bruk (västra Nyland, Finland) 1762. 
2621764Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2631764Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Situationskarta över skogsbelägenheten och vattudragen vid byggningsstället i Fjällrämsälven, (Äppelbo finnmark). Dålig papperskvalité. 
2641765Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2651765Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2661766Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register.
 
2671766Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2681767Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2691767Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2701768Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2711768Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2721769Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2731769Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2741770Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2751770Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2761771Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register, samt ett löst register. Karta över Fläsmälven, Bjuråkers socken (norra Hälsingland, Gävleborgs län) i maj 1770, av Carl E. Hofwerberg. 
2771771Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över härdar, hammare och kvarnar vid Ljusteråns utlopp till sjön Ljustern (Dalarna). 
2781772Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2791772Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning över mekanisk maskin vid Sala. 
2801773Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2811773Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning, "Afteckning" över Cathrina Sophia koppargruva i Kalmar län, Tjust härad, Låfta socken, på Hasselby ägor, i juli 1771 av E. N(oring). Ritning ("handkarta") över Cathrina Sophia koppargruvas botten vid avmälningen 23 maj 1772, av E. Noring. 
2821774Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta/ritning över "Spiralen" vid Sala. 
2831774Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2841775Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2851775Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Kartor (2 st) samt ritning (1 st) över Avesta kronobruk (kopparbergslagen) vid Dalälven, 1772. Häri även 1774 års markegångstaxor för Hallands respektive Kopparbergs hövdingadömen. 
2861776Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2871777Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta/ritning över skattejord, gårdar m.m. i Arboga. 
2881777Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2891778Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2901778Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Åtskilliga markegångstaxor ingår. Karta (utdrag) över rågången omkring Björnhytte och Grängesbergs skogar. Karta över Grangärde socken (Dalarna) har tidigare plockats ur. 
2911779Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2921779Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2931780Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över vattufallen Gamla Såg- och Brattforsarna innanför Hemträsket på Arby byamäns utmark i Råneå, oktober 1779; Karta/teckning med ungefärlig delineation av belägenheten kring Meldersteins stångjärnshamrar (vid Råneå älv). 
2941780I arkivkartong (bd). Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Häri s.k. "Motbok" (för inköp av mat och andra förnödenheter) för mästersmeden Johan David Hård vid Björkhammarn (Adolfsfors bruk, Värmland), 1777 - 1779. 
2951780Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 1 st (liten) kartskiss över Herrängs gruvor. Ritningar till ärende nr 109 ang. Jonas Klockmans invention/uppfinning: maskin för tillverkning av liar (7 blad med 11 st fig., varav fig. 8 utgör en teckning av en smed som tillverkar ett lieblad). Ytterligare illustration ingår i berättelsens text. 
2961781Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning över "Gustafs Schacht" på 25 famnars djup (Nya Kopparbergs bergslag). 
2971781Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
2981782Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Planritning över Åmme gruvfält (Lerbäcks bergslag), oktober 1781. Grundritning över Åmme järngruva och fält (Lerbäcks bergslag), 1778. 
2991782Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Planritning över Åsbobergs gruvfält (Stibergs gruvfält, Nora bergslag). Blad med tre kartbilder: "Båna Charta" 1697 av Gabr. Nilsson, "Dansbränna Charta" 1709 och "Fränsjö Charta" 1709, båda ritade av J. Ekblom. Geometrisk karta (avritning) över Wikmanshyttan 1782 (Hedemora). Planritning över Silverhyttan m.m., Hyttebacke (Hedemora). 
3001783Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3011783Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Göstrings och Ydre härader (Jönköpings län). Profilritning över Damgruvesträckan (Dams järngruvor i Tunabergs socken, Södermanland). Djupkarta (2 delar) över Knekt-schaktet m.m. (Sala silververk). 
3021784Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Högsjögruvans och nya respektive gamla Stafsgruvornas belägenhet (Södermanland). 
3031784Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3041785Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Plan- och profilritning över Krongruvan (Tuna socken, Södermanland). 
3051785Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning över Stora Åsboberg och Kolgruvorna i Nora bergslag, (Västmanland), ang. utmål 24 maj 1782. Fuktskadad. 
3061786Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3071786Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3081787Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Profil- och planritning över Fredriksbergs koppargruva. Karta över Fredriksbergs koppargruvefält (utmål), 1785. 
3091787Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritningar (2 st) över lyftarmar av trä utanpå hjulstock samt på förbindningen vid blåshjulskammars sättande utanpå hjulstocken (med förklaringar i texten, ärende nr 76). Geometrisk karta över en del av Nyland (Finland): Kyrkoslätt, Wiktis, Esbo, Hellsing, Sibbo, Thusby och Numjervi socknar jämte underlydande "Capeller". 
3101788Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Häri även markegångstaxor. Ritningar (3 st) över modellskrindor. Ritning över kolskrinda 1785. Ritning över skrinda. Ritningar (3 st) över modellskrindor. Karta över indelningen (rågång) mellan Resmora - Duvbo. Karta, kopia efter ingenjör Lars Waldii karta över en del av Gläfseskogen, söder om sjön Åsen i Norn, Hedemora. 
3111788Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta (ritning) över Öhn i Walbo socken (Gävleborgs län), enligt lantmätare Malmströms karta av år 1761. 
3121789Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3131789I arkivkartong (bd). Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3141790Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Lekebergs allmänning ("Skogen Trumman") i Lekebergs Bergslag, Närke, utifrån ingenjör Bergii karta av år 1707, kopierad den 4 januari 1790 av Ol. Åkerrén. 
3151790Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3161791Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3171791Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3181792Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3191792Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3201793Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritningar (3 st, som illustrationer i texten): Malmviksgruvan, Mormorsgruvan och Hagelgruvan (Östra Märsta), Åtvidabergs kommun. 
3211793Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Profilritning över Hjulvinds och Dams gruvan och banden mellan dem (Södermanland). 
3221794Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3231794Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3241794Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över belägenheten av gamla gruvsträckan med Stora Krokgruvan, Gladhemsgruvan, Garpagruvan, Abrahamsgruvan, Andersgruvan m.fl. samt anlagda schakt (Wångs bergslag). Karta över Liljendals bruks skog m.m. (Filipstads bergslag). 
3251795Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta (kopia) av lantmätaren Er. Calvagons karta över Säters byaskog år 1767, fastställd av häradsrätten den 19 mars 1768. Plankartor (2 st) över Kalkbergs och Stråkers gruvor avmätt 1792 av H. Weijel. Karta över Östanbergs gruvor (Norrbärke socken, Västerbergslagen). Karta med beskrivning över Alsterån, Elghult socken (Uppvidinge härad, Kronobergs län), 1794, av Zach. Liungdahl. Karta över Ickholmen med Ickån, Lerbäcken och Ickströmmen (Rättviks socken). 
3261795Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning över koleldad härd med pipa (Åtvidaberg). 
3271796Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Handlingar ang. verksamhet och räkenskaper m.m. vid Orisbergs och Oravais järnverk (Kimo, Österbotten, Finland) med dess namngivna förvaltares, betjentes och arbetares kronoutskylder åren 1791 - 1793. 
3281796Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3291797Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Geometrisk karta över odalhagarna till Smedstorp och Bygärde samt en mosse till förstnämnda hemman, Björketorps socken, Bållebögds härad, Älvsborgs län, avmätt i november 1796 av Liljedal och Bergendahl. Kartskiss över område mellan Skarplyckesjön och Bottenviken (Njutånger, Hälsingland). Ritningar (2 st) över Väsby rusthålls ägor. "Prix Courant" på varor i Gävle stad 1796. 
3301797Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning/avfattning över järnmalmsanledningar å berget Karhu-Jupucka samt karta över Kaaranäs Forss i Över-Torne socken (Västerbotten), 1795, av lantmätare J. W. Haukzell. Karta över de s.k. "Stubb och Tupp Lotterne vid Björnmyre Sved eller Knekt Rå belägne på Öfra Bengtsheds Byns Hem Skogs Mark", Svärdsjö socken (Kopparberg), 1797 av N. Tunström. Ritning över "Rågång emellan Tvänne skolgslotter på Bengtsheds hemskog", Svärdsjö socken (Kopparberg), 1791 av N. Tunström. 
3311798Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3321798Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över masugnsanläggningar vid sjön Amungen, Ore socken (Rättvik). 
3331799Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Planritning över Stora Plåtsmedjan vid Råckhammars bruk, Eskilstuna. Plan- och höjdritning (s.k. djupkarta i 5 delar med beskrivningar) över Wretgruvan (Dalkarlsberget, Lesjöfors) jämte arbetsplan, av G. Bengtström, 1798. 
3341799Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Grundritning på manufaktursmedjans ombyggnad vid Husaby bruk (Småland) med 4 spikhamrar och två råckhamrar, 1797. 
3351800Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3361800Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Nyfors damm (Söderbärkes Bergslag och Falu Hövdingedöme), av J. Caspersson, 1799. 
3371801Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta (teckning) över Klunkhytte, Nyhytte, Kantareboda, Hoshytte och Ymningshytte masugnar jämte de till Nyhytte och Moshyttelagen hörande bergsmanshemmans lägen; efter Bergii karta år 1707 över Lekebergslagen, 1795 av S. G. Liunggren. 
3381801Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning/illustration över kvartsblandad glimmer m.m. 
3391802Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3401802Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3411803Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Glansgruvans allmänning, med till ängsuppodling lämpliga platser utmätta, Wånga socken, Finspång (Östergötland), 1802 av G. Åkerman. 
3421803Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över skifferbrott och lertegar på Köpsta, Konsta och Skruke byars ägor, Åkers och Sköllersta härader med socknar (Närke), 1801 av E. G. Möller. 
3431804Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3441804Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3451805Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning över plåtugn (med beskrivning). 
3461805Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3471806Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Planritning över gruvsträcket för Plåtgruvan, Cedercreuts gruva, Norra och Södra Olarsgruvorna, Gamla skärpningar, Norra och Södra slättgruvorna, Svartberget, Norrbärke socken (Falun) - jämför E4:349. Ritning över Age gruvfält (Aggruvorna), öster om Lersjöns norra ände mellan Filipstad och Nordmark (Värmland). Karta över Gustafs och Carlbergs kopparverks gruvor och skärpningar, Offerdals och Undersåkers pastorater (Jämtland).
Falun Värmland Västmanland Norrland Stora Kopparbergs län Örebro län
 
3481806Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3491807Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning till Möllnare boställe vid Kyllinge mjölkvarn, 1807, av E. G. Dillman. Kartskiss över Kunterbergets gruvor m.m., i Stora Kopparberg. Illustration/beskrivning över gruva och utmål med beräknat cirkelområde. Beskrivning till karta över skogsdelningen mellan grannar i Kongsberg och Botjärn, Ovansjö socken i Gästrikland [OBS! Kartan saknas]. Planritning över gruvsträcket för Plåtgruvan, Cedercreuts gruva, Norra och Södra Olarsgruvorna, Gamla skärpningar, Norra och Södra slättgruvorna, Svartberget, Norrbärke socken (Falun) - jämför E4:347. 
3501807Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3511808Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3521808Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Lin-dalen och Dunkhultskärret (Värmland). Karta över Wretagruvan och ödelagda skärpningar (Lekebergs bergslag, Närke). 
3531809Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över s.k. inlaga på allmänning i Hellesta socken, Finspång, Östergötland, upprättad 1809. 
3541809Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Kartskiss över Stora Strips m.fl. gruvor i Lindes och Råmbergs Bergslager. 
3551810Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Plan- och profilritning (1 st) över Bruksdammen vid Röfors samt profilritning (1 st) över Röfors damm (Närke). 
3561810Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3571811Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över intäckt på kronoparken Billingen till Dämman 1806, av Carl Jacobsson samt karta över intäckt till hemmanet Dämman 1804, av Joh. A. Rådberg (Bergs socken, Wadsbo härad, Skaraborgs län). 
3581811Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Kartskiss (teckning) över husbehovssågarnas belägenhet i Nora Bergslag. 
3591812Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3601812Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Höjdritning över Catharinebergsgruvan 1799 (Åtvidaberg). 
3611813Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3621813Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3631814Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta/ritning över Blanka och Kärrgruve järnmalm, Fälts utmål den 2 november 1812 och 2 augusti 1813 (Ramsbergs bergslag). Ritning över Debeschiska gruvan (Lekhyttan). 
3641814Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3651815Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Åhsbro gruva med dess utmål, Hellestad socken, Finspång (Östergötland), upprättad 1813 av Alfr. Delander; med beskrivning. 
3661815Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Riddarhyttans läge med nya anläggningar och kanalen (Skinnskatteberg, Västmanland), 1815. Karta över Riddarhyttans bruk, Linshytte Manufakturverk och Heds Stångjärnshammare (Skinnskatteberg, Västmanland), 1815. 
3671816Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritningar (4 st) över Skyttgruvans nivåer (Falun). 
3681816Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Ludvika bruks norra kronoallmänning, Grangärde socken (Stora Kopparberg) 1815, av E. Södersten. 
3691817Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Hyttebacken vid Gusselhyttan (Lindesberg, Närke), 1807 av S. G. Liunggren. Planritning över skifferbrottet vid Carls alunverk (Skaraborg) 1816. Kartakiss över vattenvägen från Kyrksjön i Lerbäck (Örebro län). 
3701817Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3711818Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3721818Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3731819Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning över spikhammarbyggnad av tackjärn och sten, av J. Gripensvärd. 
3741819Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Djupkarta (i 4 delar) över geschworner Schultzens och direktör Göranssons koppargruvor i Svart-berget, Norrbärke socken (Kopparbergs län) 3 juni 1806, av And. Everström. 
3751819Del III. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3761820Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3771820Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Liten profilritning (illustration i texten) över Lebeschecheska koppargruvan, Tunaberg. Karta över Klenshytte, Hyttebacke (Grangärdes socken, Västerbergslagen) 1816, av E. Södersten. 
3781821Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3791821Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3801822Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Kvarntorps hyttebacke, Karlskoga bergslag, 1793, av G. W. Öhrn. Karta över Krokgruvans botten med Bergmästare- och Geschworner-Orterna. 
3811822Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över rågången på Utskogen Kjässel, mellan Regementskvartersmästarebostället Näs, Stafnäs socken, å ena sidan och Kronoskattehemmanet, Glafsa socken å andra, båda belägna i Gilbergs härad, Karlstads län, 1822, av Anders Zetterberg. Geografisk karta över odisponerade skogar samt Saxby järngruva och ny bruksanläggning angivna, väster om Glafsfjorden (Värmland). 
3821823Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta/ritning över Anders Ersons smedtomt vid Pershyttegatan m.m. (Örebro län). Ritning över ett sätt att förekomma masugnshjulstockars sviktande, verkställd vid Braås 1821 (Småland). 
3831823Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Stömne Säteris och Skatteskogar, 1823 (Stavnäs socken, Värmland). 
3841824Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Situationskarta över Öxnäs bruk, 1823 (Älvsborgs län). 
3851824Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Kopia (tunt papper) av Falu stads karta 1782. Teckning i bläck av manshuvud i profil, 1823. 
3861825Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3871825Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning (illustration i texten) över s.k. utmål till gamla Hvilare Järnmalmsgruva, 1825 (Nora socken, Örebro län). Karta över Hyttebacken vid Gladhammars kopparverk (Filipstads bergslag, Värmland). 
3881826Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning över Nybergs järnmalmsgruvor (Tolvmansgruvan, Farfarsgruvan, m.fl.), Norrbärkes socken. Karta/ritning över Södra Nybergsfältet i Norrbärke 1784, av And. Lundström. 
3891826Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning över Stjärnkallagruvan med utmål (Norberg). 
3901827Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3911827Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3921828Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3931828Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över området vid Ingarvsdammen och Skinnardammen (Stora Kopparberg) med Falu respektive Ingarvs rödfärgsverk slammverk m.m., 1828, av Edv. Berndtson. 
3941829Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3951829Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
3961830Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Planritning över Spännargruvan m.fl. (Grängesberg). 
3971830Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning över Västra och Östra Jordåskärrsgruvorna (Värmland). 
3981831Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Delkarta över Stafsnäs socken (Gilbergs härad, Värmland), 1745, av C. F. von Hillebrand. Teckning (i texten) över utmål vid Långgruvan (Avesta). Utdrag ur 1782 års Dag- och Utmålskarta över gruvfältet i Grängesberg, av E. Södersten. Geometrisk ritning över Västra och Östra Ormbergs samt Södra Grängesbergs Utmål (Grangärde socken, Stora Kopparberg), 1829. Delkarta över Värmlands och Stora Kopparbergs län. Situationskarta över Uvån mellan sjöarna Kvien och Naren (Värmland), 
3991831Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
4001832Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritningsskiss över området kring Kvarntorpsälven och Klarälven (Värmland). Kartor (2 st) över gruvbrytningsförsök med situation kring Kråknäsmark (Wika socken, Stora Kopparberg), 1830, av lantmätare Carl Nygrén. Ritning utvisande vädersträcken ifrån Karlvagnsgruvan i Smörbergsfältet (Gamla Norbergs bergslagshärad, Västmanland), 1830, av H. Laggström. Utmålskarta över Gällivare Malmberg, 1828, av von Scheele. 
4011832Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Änggruvan (Finnshyttegrundsfältet, Värmland). Karta över den till Helleströms Sågverk upplåtna Kronoallmänningen jämte byarnas hemmans och nybyggens områden (Piteå socken, Norrbottens län) 1831, av Isaac Lindfors. Utmålskartor (2 st) över Ristiäl(e)ns järngruvor samt vattenfallet för masugns anläggning i Rosån (Piteå socken, Norrbottens län) 1831, av Isaac Lindfors. Situationskarta över en del av Grangärdes och Flodas socknar (Stora Kopparbergs län), upprättad på begäran av Abr. Hülphers 1831, av Jacob Jacobson. 
4021833Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Teckningar (2 st, i texten) över utmål för Hoo byamäns kalkstensbrott (Torsåkers socken, Gästrikland). 
4031833Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning/utdrag över gruvorter i Risbergsfältet i Grängesberg. Ritning över Övre och Nedre Storgropsgruvorna (tillhör utmålskarta över Storgropsgruvorna i Vintjärn och Svärdsjö, Dalarna). Häri förslag till Kyllinge Kronokvarns tullmjölslängd för åren 1833 och 1834. 
4041834Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
4051834Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Teckning (i texten) över utmål i malmfälten, Grangärde socken (Stora Kopparbergs län). Ritning över avstånd/djup mellan Björkegruvan, Storgruvan, Collegiigruvan och Johansgruvan, Dalkarlsberg (Nora). Karta över Nås socken med en del av Järna, Floda, Grangärde och Säfsnäs socknar (Stora Kopparbergs län), 1834 av Jacob Jacobson. 
4061835Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över utmålen vid Stora Kopparberg av åren 1703, 1794 och 1800. Karta över vattendraget ifrån Hosjön till sjön Runn vid Korsnäs (Kopparberg). Profil- och planritning över Krangruvan (Filipstads bergslag, Värmland). 
4071835Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Teckning av de i söder belägna gruvorna uti Håksbergs järnmalmsfält med utmål (Filipstads bergslag). Karta över Sågmyra kopparmalms gruvans utmål 1835 (Dalarna). Häri även Kejserlig förordning angående medel till utvidgande och befordrande av bergshanteringen i Finland av den 20 maj 1835; Brukspatronen Anders Hebbes testamentariska förordnanden (1825). 
4081836I arkivkartong (bd). Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över en del av Mårsätters ägor varå Kopparverket är anlagt (Hammars socken, Örebro län), upprättad 1835 av A. Fredén. Karta över utmålen vid Hvetebrödsgruvan, Middagsgruvan, Tiomannagruvan, Rämsgruvan m.fl. gruvor (Filipstads bergslag, Värmland). Karta över några utmål i Norbergsfältet (Norbergs socken och bergslag, Västmanland), 1836. 
4091836Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Teckning över Arvprinspelaren i Långbans Storgruva (Filipstads bergslag, Värmland). 
4101837Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Stråtjera bys fäbodeskoag (Skog socken, södra Hälsingland, Gävleborgs län), efter A. Björmanssons original från 1814 - 1815, avritad/intygad av lantmätare Atle Strömbäck. Kartor/ritningar (2 st) över Likån respektive Neckån med diverse byggnadsplatser utritade (Klarälvens dalgång). Karta över Kårså allmänning (Sundborns socken, Stora Kopparbergs län), avmätt och laga skiftad åren 1828 och 1830 av C. F. Ullberg, avritad 1837 av C. Setterqvist. Karta över Älvdalen med bilagda delkartor (5 st) över vattendragen Likån, Tösan, Femtån, Värån samt Storälven (i profil). 
4111837Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Teckning (i texten) över Mobro ån, dam etc, samt omkringliggande byggnadsplatser (Barnarps socken, Jönköpings län). 
4121838Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över den del av Svanå Bruks ägor, med underlydande hemman, som är belägna väster om vattendragen, Harakers och Fläckebo socknar, Västerås län, 1837 av J. M. Kahlow. 
4131838Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Kopia av 1829 och 1832 års utmålskarta, med Fallåsgruvans utmål laverad (Falun, Dalarna). Höjdritning över Riddarhytte gruvor i sydväst och nordost (Västmanland). Karta över vattenledningarna vid Riddarhytte gruvor 1831 (Västmanland). 
4141839Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Konstgruve och Södra Storgruve utmål (Pershyttan, Örebro län). Utmålskarta över Carl Johans gruvfält (Falu bergslag, Dalarna). Ritning över malmstreck å Kaveltorps ägor med utmål (Västmanland). Karta över Västerbergslagen. Karta över Norra och södra Hultgruvan å Habors hyttehöjdsfältet med Fredriksbergsgruvan, (Nordmark, Filipstads bergslag). Utmålskarta Damaskegruvan, Nygruvan och Högbergsgruvorna (Persberg, Värmland). Karta (fel inbunden, går ej att öppna) över Persbergs Odalfält och utmål den 18 augusti 1838 (Värmland).
Falun Värmland Västmanland Norrland Stora Kopparbergs län Örebro län
 
4151839Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskarta över Klämmamo, Gamla och Nya Galt, Bock, Södra Klämmamo gruvor (Örebro län). Geometrisk ritning över Elgebo och dess avstånd till andra orter (Åkers socken, Jönköpings län). Utmålskarta över Mörkhults gruva (Persbergs malmtrakt, Filipstads bergslag). Karta över utmålet för Hornsbergs Järnmalms gruvor vid rågången mellan Sundborns och Stora Kopparbergs socknar (Dalarna), 1839 av J. Steffenburg.
Falun Värmland Västmanland Norrland Stora Kopparbergs län Örebro län
 
4161840Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Stjernsunds säteris läge (Närke), 1821. Geografisk karta över Wänjans socken (Stora Kopparbergs hövdingedöme), upprättad 1676 av O. Schalleroth, avritad 1825 av G. W. Werrman. 
4171840Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Petrografisk karta över Norbergs Bergslag 1836, upprättad av J. E. Ångman. Karta över Robertsforsverken (Västerbotten) 1840, av Fredr. Kemtam. 
4181841Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Gärdeby utskog, Leksands socken, Nedansiljans fögderi, Stora Kopparbergs län. Karta över Lofvers Bruks ägor vid Degerhamn (Södra Möckelby socken, Öland) 1814, J. Magnét. Karta över Lofvers (Lowers) Alunbruks utmål med anslagen mark (Södra Möckelby socken, Öland)1811, av O. Vahlberg. Karta över utmålet till Stängselgruvan på Timanshytte makr, Nora socken, 1840, av C. O. Troilius (med beskrivning). Utdrag ur karta över flera utmål i Lombergsfältet (Grängesberg, Dalarna), 1782 (2 blad).
Falun Värmland Västmanland Norrland Stora Kopparbergs län Örebro län
 
4191841Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskarta över Malmbergs Kärrs- och Kråkgullsgruvorna (Filipstads bergslag). Ritning över utmål för Malsjö Kalkbrott (Filipstads bergslag). Utmålskarta över Änggruvan, Finshyttebergs gruva m.fl. (Filipstads bergslag). Utmålskarta över Bastbergs och Nybergs järnmalmsfält (Stora Kopparberg). 
4201842Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskarta över Knubbergs kopparmalms anledning (Husby socken, Stora Kopparbergs län) 1841, av G. J:son Sahlberg, Utmålskartor (5 st) över området kring Björnhytte skog och Grängesbergs gruvskog. Utdrag ur karta över Ålgärdehult när det gäller bruksägaren H. Bergströms ägor kring vattendraget (Småland). 
4211842Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskarta över gamla och nya Gånggruvan på Nordmarks hyttegrund (Filipstads bergslag). 
4221843Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta med utmål över Östergruvan m.fl. inom Vindtjärns järnmalmfält (Svärdsjö socken, Stora Kopparbergs län). 
4231843Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta/ritning över Forse bruks aanläggningar vid Forsseforsen, Långsele, Västernorrlands län). Häri åtskilliga mutsedlar. Utmålskarta över de s.k. Tattargruvorna från år 1784 (Nyberget, Örebro län). Utmålskarta över Oxkärnsberget m.fl., Nordmark (Grangärde socken, Stora Kopparbergs län). Utmålskarta över Malmbergskärrs- och Carl Sigfridsgruvorna (Filipstads bergslag). 
4241844I arkivkartong (bd). Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Planritning över Bergsskolans gård m.m., Kvarter no 2 (Falun) med därå föreslagen påbyggnad. Planritning av gården no 18, kvarter no 2 (Bergsskolan i Falun) med föreslagen påbyggnad. Planritning över Bergsskolans gård och tomt, no 6, kvarter no 1 (Falun). Ritning över Bergsskolan fastighetsplan (Falun) bifogat av J. G. Bagge till Bergskollegium den 26 februari 1844. 
4251844Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Diverse ritningar (8 st) över Lövås silvergruva och smältverk (Småland, Kronobergs län). Ritning över utstakningen vid Fjällberget Lilla Hjerta inom Gällivare lappmark, 1844. Karta över utmålen vid Lutskäret uti Nederkalix socken (Norrbotten) 1844. Häri Kyllinge kvarns tullmjölslängd för mälderåret 1844 - 1845. 
4261845Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskarta över Radbandsgruvan m.fl. å malmfält i Grangärde socken (Stora Kopparbergs län). Utmålskarta vid Salbonäs silvermalm (silvergruva) samt utmålskarta över silvermalmledningar vid Salberget (Nya Kopparbergs socken). Karta över en del av utmålen på Vena koboltmalmfält (Örebro län), 1824. Utmålskarta över Åmmebergsgruvorna (Klämmatorps gruvfält, Patron-, Tröst-, Compagnie-, Salstedts, Bäck- m.fl. gruvor), kopierad efter utmålskarta 1841 (Örebro län), 
4271845Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskarta över Äng- eller Schiffergruvan (Persberg, Örebro län). Plankarta över sjöarna Hissjöns och Djupsjöns gemensamma utlopp vid Sandbacka medlagda Kopparverk, Lerbäcks socken (Örebro län), 1845 av Joh. Edström. Karta över Finn-, Fall- och Östergruvorna, Nya Kopparbergs bergslag 1845, av F. G. Ericsson. Ang. staty av Stockholms grundläggare Birger Jarl. Bandet har trasig rygg. 
4281846Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskarta över silvermalm å Åboda ägor, Lindes bergslag och socken (Örebro län). Utdrag av karta över Stora Kopparbergs bergslags köpekolsdistrikt, upprättad åren 1817, 1818 och 1819, kopierad 1840 av andre lantmätaren Carl Nygrén.
 
4291846Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
4301847Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskarta över Malmbergskärrsgruvorna och Kråkguldsgruvorna (Värmland). 
4311847Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskartor (2 st) över silvermalmsskärpning vid Wegerbohls (Vegerbol) gamla gruva (Värmskog, Värmland). Utmålskarta över Disponentgruvan m.fl. (Filipstads bergslag, Värmland). Utmålskartor (2 st) över Gammelbergsgruvan (Lindesberg, Västmanland). Utmålskartor (3st) över Johannesbergsgruvan och Bertholds/Bertilsgruvorna m.fl. (Linde socken, Garpenberg, Dalarna). 
4321848Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över uppmätning och undersökning vid häradsvägen mellan Motala och Husbyfjöl (nu Borensberg) i samband med bygget av Göta kanal vid Motala ström (Östergötland). Utmålskarta över Tappgruvan, Östra och Västra Långgruvorna m.fl. (Håkansboda, Örebro län). Utmålskarta över Johannesgruvan, Berthilsgruvorna (Linde socken, Garpenberg, Dalarna). Utmålskarta över Rämsbergs järngruvor: Övre och Nedre Fallgruvan, Stor-, Ask- m.fl. gruvor (Rämens socken, Filipstads bergslag). Utmålskartor (2 st) överFanthytte Kärrgruva, Åsagruvan m.fl. gruvor (Linde socken, Garpenberg, Dalarna). Utmålskarta över Kärrgruvan (Elsvik), Västra Berthilsgruvan (Linde socken, Garpenberg, Dalarna).
Falun Värmland Västmanland Norrland Stora Kopparbergs län Örebro län Utmålskarta över
 
4331848Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskarta över kopparmalmsgruvorna på södra Gärdsjö (Värmland). 
4341849Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskarta över Commissions- och Åkergruvorna (Nykroppa gruvfält, Filipstads bergslag, Värmland). Plankarta över Lergruvefältet 1848, samt karta över Lergruvejärnmalmfältet (Tunabergs socken, Södermanland) 1849, av Gust. Leatz (kartan är felaktigt inbunden och går ej att vika ut). Karta över del av Pärlälven vid Pärlholmen, Jockmocks Lappmark (Norrbottens län), 1838 av C. G. F. Hollström. 
4351849I arkivkartong (bd). Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskarta över Carlbergs och Snickargruvorna m.fl. 1848 (Norberg, Västmanland). Utmålskarta (i texten) över Snickar-, Carlbergs- och Köpmangruvorna (Norberg, Västmanland). 
4361850Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Kalkstensbrottet Borghamn (Roxlösa socken, Östergötland) 1849 av P. O. Söderström. Utmålskarta (i texten) över blyglans- eller silverskärpning på Utsundsboda skogsmark (Stora Kopparberg). 
4371850Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utdrag ur karta över vattenfallen i falu å, upprättad 1818 av Carl Nygren och Ed. Berndtson (med olika hyttor etc. utmärkta). Utmålskarta över Guldsmedshytte silvermalmsfält, Kvarntäckts silvermalmsgruva m.fl. (Lindes socken, Örebro län). Häri även Falu stads privilegium 1676 (i avskrift). 
4381851Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Östanås gruvfält m.m. (Norbergs socken, Västmanland). Utmålskartor (5 st) över järnmalmsanledningar, Kyrkbyn i Films socken med omnejd (Uppsala län). 
4391851Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m. Alfabetiskt register se del I. 
4401852Del I. Januari - juni. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Taberg (Småland), upprättad 1848 av Aug. Engström. 
4411852Del I. Juli - december. Inlämnade brev, suppliker m.m. Alfabetiskt register se del I. 
4421853Del I. Januari - juni. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Ritning med bilder av takskiffer, ingår i bilagd skrift: "Upplysningar rörande Tjufkils eller Bohusländska takskifferns och planstenens nytta och varaktighet samt ändamålsenliga begagnande" (tryckt hos Erik Lundberg 1851, med priskurant). 
4431853Del II. Juli - december. Inlämnade brev, suppliker m.m. Alfabetiskt register se del I. 
4441854Del I. Januari - juli. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Sammandrag över järnrörelsen vid metallvågarna och landhammarna i riket under smidesåret 1853 (pag. 641). 
4451854Del II. Juli - december. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. 
4461855Del I. Januari - juli. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskarta över Norra och södra Högberget samt Kålberget på Ringhytte mark, (Nora bergslag). Utmålskarta över Lombergs järnmalmsfält 1854 (Nya Kopparbergs socken, Örebro län). Teckning av ett manshuvud på baksidan av en Charta sigillata-sedel. 
4471855Del II. Juli - december. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta (ritning) över vattensystemet (med orter) till Långsjön (Västerås län). Utmålskarta över Förohlagruvan, Reinholdsgruvan, Gammalgruvan m.fl. (Filipstads bergslag). Kartor (2 st) över Bergsskolans gårdar, Falun, upprättade 1855 av J. S. Bagge. Profilritning över Kapolugn vid Sjöryd (Ljungby socken, Kalmar län). Utmålskarta över Norra och Södra Badstugugruvorna samt Tvistegruvan (Filipstads bergslag). Teckning (i texten) över Mörkhultsgruvans läge (Filipstads bergslag). Utmålskarta över Landsgruvan, Stora Mörkhultsgruvan m.fl. (Filipstads bergslag). Utmålskarta över Lombergs järnmalmsfält med åtskilliga gruvor (Nya Kopparbergs socken, Örebro län). Kyllinge kvarns tullmjölslängd för mälderåret 1855 - 1856 (fol. 824). 
4481856Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskartor (2 st) över Wide järngruvor med omnejd, nära Salberget, 1855. Utmålskarta över Blanka- Kärs-, Pojk- och Ekviks m.fl. gruvor (Blanka och Stråssa järnmalmfält, (Ramsbergs bergslag, Västmanland). Utmålskarta över Gränshytte järnmalmsfält, Linde socken, Örebro län 1856. Utmålskarta över Flikgruvan (Norbergs socken. Västmanland). Utmålskarta (i texten) över Stavbergsgruvan, Östra Nygruvan, Dalgruvan m.fl. (Överjärna socken, Stockholms län). Karta över byarna Ulftorp, Gammelboning, Värmland och Medelpad inom Ugglebo socken, Gästriklands härad, Gävleborgs län, 1856 av Osc. Kruuse.
Falun Värmland Norrland Stora Kopparbergs län Örebro län
 
4491856Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Teckning (illustration) i texten över Lilla Nyrymningsgruvan, Rösbergs gruvfält, (Järnboås socken, Nora bergslag, Närke). Planritning över utmålen på Blanka gruvfält 1856 (Ramsbergs bergslag, Västmanland. Utmålskartor (3 st, i texten) över Storgruvan och Ormschaktet ovanför Luidoriagruvan samt Lindqvista-, Järnmalms- och Judegruvorna å Läggesta mark (Askersunds och Snavlunda socknar, Närke). Teckning (i texten) av svan med krona runt halsen (skrivelse från Swanå Bruk. Utmålskarta över Bastbergs järnmalmfält (Grangärde socken, Stora Kopparbergs län). 
4501857Del I. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Utmålskarta över Forsbergsfältet (Foll- och Rännilgruvorna), Högborg, (vid sjön Halfvars-Noren, Örebro län), avritat efter 1782 års original. Utmålskarta över Lilla och Stora allmänningsgruvorna (Västmanland). 
4511857Del II. Inlämnade brev, suppliker m.m., med alfabetiskt register. Karta över Stångåns vattendrag 1837 (Kinda, Ydre och Sefveds härader, Östergötland). Planritning över kvarteret no 9, gården no 19 (Falu bergsskola). Häri "Bidrag till kännedomen af Cordieritens pseudomorphoser" (tryckt häfte), akademisk avhandling av Carl Philip Carlsson 1857 (Uppsala). Kyllinge kvarns tullmjölslängd 1857 - 1858.