bild
Serie

Husförhörslängder

Hammarö kyrkoarkiv

Serien är inbunden. Serien är avslutad. Se vidare serie A II a.

Volymerna 1-10 och 12-14 med ortregister.
Volymerna 4 - 6 och 11-21 med konfirmationsböcker. Volymerna 12-20 med konfirmationsbok samma år.
Volymerna 17-21 med längd över obefintliga samma år.

 Volymer (21 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11758 – 1769 
21770 – 1781 
31782 – 1800Med anteckningar rörande hållna husförhör. Häri även statistiska uppgifter rörande folkmängden 1771-1780 
41801 – 1806Med anteckningar rörande hållna husförhör 1801-1806. Häri även längd över utflyttade 1805 samt konfirmationsbok 1806 
51806 – 1812Med anteckningar rörande hållna husförhör 1807-1812. Häri även konfirmationsbok 1806-1807 och 1809-1811 
61812 – 1819Med anteckning rörande hållna husförhör, längd över rotehjon och beväringsmanskap. Häri även konfirmationsbok 1817 
71819 – 1824Med längder över beväringar 1821-1825 och rotehjon 1820-1825 
81825 – 1831Med längder över beväringar 1825-1828 och rotehjon 1825-1829 
91832 – 1836 
101837 – 1841 
111842 – 1845Med förteckningar över fattighjon. Häri även konfirmationsbok 1841-1845 samt uppgifter angående utom äktenskapet födda barn 1841, 1845 och 1847 
121846 – 1850Med förteckningar över husvilla, lösdrivare och fattiga. Häri även uppgift om folkmängden 1850 
131851 – 1855Fol. 1-389. Med förteckning över fattig- rote- och understödshjon 
141856 – 1860Fol. 1-81, 81a-410, 415. Med förteckning över fattighjon samt längd över beväringar 1856-1858 
151861 – 1865Pag. 1-381 
161866 – 1870Pag. 1-396 
171871 – 1875Pag. 1-395 
181876 – 1880Pag. 1-398 
191881 – 1885Pag. 1-401 
201886 – 1890Pag. 1-402 
211891 – 1895Pag. 1-406. Häri även konfirmationsbok 1891-1894