Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål, verifikationer


Serien i arkivbox.
Serien gallrad med 10 års frist enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11916 – 1972Räkenskaper över skolhusbygget i Sörvattnet 1916 - 1917,
kyrkorestaureringskommittén 1924 - 1925,
Strådalens skolhusbyggnadskassa 1927 - 1928,
Frivilligkassan 1964 - 1972.