bild
Serie

Kartor och ritningar - Gällivare kyrka

Gällivare kyrkoarkiv

OVIa:1-3 och OVIa:13 i kart- och ritningsarkiv. Övriga i arkivkartonger.

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11870 – 1914Kyrkoritning på väv med påteckning om gillande av Konungen, 1870.
Plankartor över Gellivare kyrka med närmsta omgivning (2 st), 1914.
 
21897Förslag till parkanläggning vid Gellivare kyrka, originalritning. 
31949Kopia av karta över tomt nr 1 i kvarteret Kyrkan. Av T. Åryd.
Info/
 
41905 – 1972Blåkopia av Gellivare kyrka, fasader och interiör, 1905.
Kopia av Gellivare kyrka, fasader och interiör, 1914.
Uppmätningsritning, vapenhus, odat. (före 1928).
Ritning nr 328-10: Restaureringsförslag, 1961.
Ritning nr 328-24: Sektion mot söder, 1962.
Ritning nr 328-25: Fasad mot söder (2 st), 1962.
Ritning nr 328-26: Fasad mot väster, 1962.
Ritning nr 328-44: Sektion mot söder, 1965.
Ritning nr 328-46: Fasad mot söder, 1965.
Ritning nr 328-53: Ändrad fasad mot väster, 1965.
Ritning nr 328-109: Detalj till hängning av tornluckor, 1966.
Detaljer till kapp- och galoschhylla, 1966.
Ritning nr 328-41 C: Restaurering och tillbyggnad, bottenplan, 1966.
Ritning nr 328-43: Sektion mot öster, 1966.
Ritning nr 328-45: Fasad mot väster, 1966.
Ritning nr 328-47: Fasad mot öster, 1966.
Ritning nr 328-49: Sektion mot väster, 1966.
Ritning nr 328-51: Inklädnad av konvektorer, 1966.
Ritning nr 328-58: Nya fönsterbågar i ändrade karmar, 1966.
Ritning nr 328-61: Snickerier: dörrar och fönster, 1966.
Ritning nr 328-61: Snickerier: dörrar och fönster, nya, 1966.
Ritning nr 328-75: Yttertrappa i väster, norr och söder, 1966.
Ritning nr 328-76: Yttertrappa till förstuga, 1966.
Ritning nr 328-77: Snickeridetaljer: fönster och dörrar, 1966.
Ritning nr 328-79: Evakueringsgaller i kyrkans tak, 1966.
Ritning nr 328-80: Ventilationsgaller i kyrkorummet, 1966.
Ritning nr 328-83: Rum 1-5 (brudkammare, vapenhus, toaletter, kapprum och städskrubb), 1966.
Ritning nr 328-85: Detaljer: tornluckor och räcke i rum nr 13, 1966.
Ritning nr 328-87: Skärmtak vid förstuga, 1966.
Ritning nr 328-101: Ändrade snickeridetaljer och fönster, 1966.
Ritning nr 328-112: Vägg mellan vindfång och fläktrum, 1967.
Ritning nr 328:1: Smidesräcke, västra trappan, 1972.
Ritning nr 328:2: Detalj av smidesräcke, 1972.
Ritning nr 328:3: Detalj av smidesräcke, 1972.
Info/
 
51965Tillbyggnad
Ritning nr K-1: Grundplan.
Ritning nr K-2: Golvplan.
Ritning nr K-3: Takplan.
Ritning nr K-4: Detaljer.
Ritning nr K-5: Detaljer.
Info/
 
61962 – 1966Ritning nr 9: Bänkskärmar.
Ritning nr 11: Kyrkbänk, detaljer.
Ritning nr 328-42 B: Läktarplan, kompletterad med mått på läktarbänkar.
Ritning nr 328-72: Kyrkbänkar.
Ritning nr 328-73 B: Läktargradiner och bänkar.
Ritning nr 328-102: Kyrkbänkar, detalj.
Ritning nr 328-103: Bänkar på läktare, detalj.
Ritning nr 328-105: Kyrkbänkar II och alternativa detaljer.
Ritning nr 328-103: Bänkar på läktare, detaljer.
Ritning nr 328-72: Kyrkbänkar.
Ritning nr 328-102: Kyrkbänkar, detaljer.
Ritning nr 328-104: Kyrkbänkar I.
Ritning nr 328-105: Kyrkbänkar II och alternativa detaljer.
Ritning nr 328-73 B (ritning nr 328-73 A gäller ej enligt anteckning på ritning): Läktargradiner och bänkar
.
Info/
 
71965 – 1967Kor och sakristia
Ritning nr 328-48: Förslag till korfond.
Ritning nr 328-41 D: Mattor i kor och mittgång. Mått i cm.
Ritning nr 328-81: Konvektorgaller i korgolvet,.
Ritning nr 328-82: Skåp, arkiv och skrudskåp i sakristian.
Ritning nr 328-84: Sakristian med tillhörande rum.
Ritning nr 328-114: Plan av altare och altarring.
Ritning nr 328-115: Altare och altarring, sektion.
Ritning nr 328-116: Fasad av altare och altarring.
Ritning nr 328-117: Detaljer till altarring.
Ritning nr 328-118: Altaruppsättning.
Ritning nr 328:120: Priscina i sakristian.
Ritning nr 328-121: Priscina i sakristian, detalj.
Ritning nr 328-122: Altare.
Ritning nr 328-124: Dopfunt.
Ritning nr 328-125: Dopfunt, detalj av kupan.
Ritning nr 328-127: Dopfunt, detalj av övre del.
Ritning nr 328-129: Knäfall vid altaret.
Ritning nr 328-136: Mattor i kor och mittgång.
Info/
 
81889 – 1967Läktare, läktartrappor och orgel
Ritning till förändrad anordning av orgelläktaren och orgelfasad med beskrivning samt gillande av Kongl. Öfver Intendents Embetet, 1889.
Plan av vinden, 1910.
Detalj av Gellivare kyrka, kanpanil (tornställning för kyrkklockor), 1911.
Ringklocka i kyrktornet.
Uppmätningsritning, orgelläktaren och sektion (2 ritningar), odat (före 1928).
Ritning, orgelläktare, 1932.
Ritning nr 328-112 a: Orgel, 1962.
Ritning nr 328-53: Norra läktartrappan, 1965.
Ritning nr 328-42: Läktarplan, 1966.
Ritning nr 328-42 B: Läktarplan, 1966.
Ritning nr 328-67: Norra läktartrappan, 1966.
Ritning nr 328-67 B: Norra läktartrappan, 1966.
Ritning nr 328-88: Detalj till ledstänger, 1966.
Ritning nr 328-89: Detalj till räcken, 1966.
Not- och instrumentskåp på läktaren, 1966.
Ritning nr 328-110: Bjälklag under orgel (2 st), 1967.
Ritning nr 8 med arbetsordning, 1967.
Ritning nr 328-112 a: Kompletteringsritning till orgel, detaljer, 1967.
Info/
 
91936 – 1968El-anläggning
Ritning nr M-3019: Fasader, 1936.
Ritning nr L-3020: Värmeinstallation, 1936.
Ritning nr 328-41, E-S1: El-anläggning, förslag till tryckknappar till lysen, kyrkklockor, fasad- och ytterbelysning m.m., 1965.
Ritning nr 328-42, E-S2: Förslag till apparatur placering på läktarplan, orgel, högtalare m.m., 1965.
Ritning nr 328-43, E-S3: Förslag till apparatur placering på högtalare och kyrkklockor, 1965.
Ritning nr E-S4: Teckenförklaring, 1965.
Ritning nr 656:2: Sanitetsteknisk anläggning. Värme- och ventilationsteknisk anläggning. Shuntgrupp för vapenhus, kapprum, kyrkan m.m., 1965.
Ritning nr 656:3: Fläktkammare, ventilation, varmvattenberedare m.m., 1965.
Ritning nr 656:4 (2 st): Fläktkammare i tornet, konvektor i vägg m.m., 1965.
Ritning nr 656:5: Panna och principkopplingar, 1965.
Materialförteckning och beskrivning över VVS-anläggning, 1965.
Ritning nr 328-41 C: Belysningsarmaturernas placering, 1966.
Ritning nr 328-43 A: Belysningsarmatur, sidoritning, 1966.
Ritning nr 328-44: Belysningsarmatur, stora, 1966.
Ritning nr 328-49: Belysningsarmatur, läktare och under läktare, 1966.
Ritning nr 328-83 B: Elskåp och brandalarm, 1966.
Ritning nr 328-84 B: Brandpost, 1966.
Ritning nr 328-107: Brandlarmcentral i rum nr 2, 1966.
Ritning nr E-201 A: Brandalarmanläggning, bottenplan, 1966.
Program för kraft- och belysningsanläggningar inom till- och ombyggnad av Gellivare kyrka, bårhus och församlingsgård, 1966.
Ritning nr 328-134: Kyrkkronor av mässing, 1967.
Ritning nr 328:91: Ytterbelysning, 1968.
Info/
 
101959 – 1968Mur, park och parkering
Trädplantering vid kyrkan, 1959.
Ritning nr 328-17: Fasad mot väster. Kyrka, mur och bårhus, 1961.
Ritning nr 328-18: Fasad mot söder. Kyrka, mur och bårhus, 1961.
Ritning nr 328-28: Situationsplan över området kring kyrkan, trädplantering m.m., 1966.
Ritning nr 328-91: Plan över markområdet kring kyrkan, 1966.
Ritning nr 328-92: Fasader av kyrkogårdsmuren I, 1966.
Ritning nr 328-93: Fasader av kyrkogårdsmuren II, 1966.
Ritning nr 328-94: Sektioner 1-4 av parkeringsplats, 1966.
Ritning nr 328-95: Kyrkogårdsgrindar, 1966.
Ritning nr 328-96: Kyrkogårdsgrindar, detalj, 1966.
Ritning nr 328-97: Detalj till trycken och låsningsbeslag på kyrkogårdsgrindar, 1966.
Ritning nr 328-163: Förslag till ytterbelysning, 1968.
Info/
 
111961 – 1967Bårhuset
Ritning nr 328-16: Restaureringsförslag, 1961.
Ritning nr 328-29: Bårhus, fasader och plan, 1964.
Kylanläggning, 1965.
Materialförteckning och beskrivning över VVS-anläggningar, 1965.
Programhandlingar för kyltekniska installationer, 1965.
VVS-anläggning, yttre VVS-ledningar (2 ritningar), 1965.
PM, beträffande de byggnadsarbeten som skall utföras i samband med VVS-anläggningen i bårhuset, 1965.
Byggnads- och arbetsbeskrivning, 1966.
Ritning nr 328-36: Plan och sektion A-A, 1966.
Ritning nr 328-37: Fasad mot väster och norr, 1966.
Ritning nr 328-38: Fasad mot öster och söder, 1966.
Ritning nr 328-39: Snickeriförteckning, 1966.
Ritning nr 328-59: Dörrar, detaljer, 1966.
Ritning nr 328-60: Dörrar, detaljer, 1966.
Ritning nr 328-64: Takfot och takränna, 1966.
Ritning nr 328-65: Skärmväggar i kylceller, 1966.
Ritning nr 328-66: Inplacering av luftvärmare, 1966.
Ritning nr 328-68, 328-69 och 328-70: Kylrumsisolering (3 ritningar), 1966.
Ritning nr 328-74: Kors på taket, 1966.
Ritning nr 328-147: Knäfall i bisättningsrum, 1967.
Info/
 
121878 – 1963Ritningar med förklaring
Utdrag af karta öfver Gellivare kyrkplats af CA Sjöberg, 1878.
Förslag till ändring och utvidgning av tomtindelning för kvarteret Kyrkan (3 st). Upprättade av Bertil Wallmark, samt förklaringar, 1963.
Länsstyrelsens resolution beträffande förslag till ändring av stadsplanering beträffande kvarteret Kyrkan, 1963.
Info/
 
1319663 stycken ritningar med färgsättningsförslag av interiör av Gellivare kyrka (B Romare).
Handlingar se O I a: 1-2
Info/