bild
Serie

Avgångsregister

Almesåkra kyrkoarkiv

Serien består av personavier för 1968--1991-06-30 avgångna personer.

Äldre avgångsregister, bestående av avtryckskort (1948-1967), har gallrats ut.

 Volymer (1 st)

Referenskod 
Se: SE/VALA/00007/A V/2