Måndag den 21 juni kl. 16.00–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Fältböcker äldre

Hälsinge regemente

Serien i kartong.

Volymerna 1-5 innehåller samma musikstycken med en fältbok per instrument. Likadant är det med volymerna 6-8, som innehåller regementsmarscher. Volym 9 och 10 innehåller två uppsättningar små fältböcker där alla instrument är representerade i en volym.

Det förtjänar att nämnas att det är fråga om väldigt gamla och slitna böcker, så i vissa fall saknas sidor, i något fall alla sidor.

 Volymer (10 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Fältböcker äldre, större.
Första klarinett i B, första trumpet i Ess, andra tuba, tredje tenorhorn i B, andra klarinett i Ess.
 
2Fältböcker äldre, större.
Första althorn i Ess, liten trumma, kornett i Ess, andra valthorn i Ess, tredje klarinett i B.
 
3Fältböcker äldre, större.
Andra trumpet i Ess, första klarinett i Ess, kornett i B, altklarinett, bastrumma.
 
4Fältböcker äldre, större.
Basbasun, andra tenorhorn i B, altbasun, första tuba, andra althorn i Ess, tredje trumpet i Ess.
 
5Fältböcker äldre, större.
Första tenorhorn i B, andra klarinett i B, flöjt i Ess, piccola i Dess, första valthorn i Ess.
 
6Fältböcker större, regementsmarscher.
Första valthorn i Ess, andra valthorn i Ess, andra tenorhorn i B, första tuba, andra tuba, batteri, bastrumma.
 
7Fältböcker större, regementsmarscher.
Dirigentstämma i B, flöjt i Dess, klarinett i Ess, första klarinett i B, första tenorhorn i B, barytonhorn.
 
8Fältböcker större, regementsmarscher.
Andra klarinett i B, tredje klarinett i B, kornett i Ess, första trumpet i B, andra trumpet i B, tredje valthorn i Ess.
Ingår ett litet häfte märkt "Liten trumma Marscher"
 
9Fältböcker äldre.
Piccola i Dess, bastrumma, första klarinett i Ess, tredje trumpet i B, altbasun, tredje klarinett i B, första kornett i B, första valthorn i Ess, tuba, första klarinett i B, ofikleid, andra tenorhorn i B, andra valthorn i Ess, andra klarinett i Ess, andra trumpet i B, andra klarinett i B, kornett i Ess, första trumpet i B (finns bara pärmen kvar), fjärde trumpet i B, andra kornett i B, andra althorn i Ess (saknas sidor).
 
10Fältböcker äldre. Synnerligen nötta.
Första och andra klarinett i C, första och andra klarinett i F, kornett i Ess, första och andra kornett i B, första och andra ventiltrumpet i F, första och andra trumpet i F, första, andra och tredje althorn i F, första och andra tenorhorn i B, ofikeid (fagott), bombardon, tuba.