bild
Serie

Handräckningsdiarier

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser diarium över sökta handräckningar rörande kronoutskylder för från länet utflyttade personer samt rörande utdömda böter.
Fr o m år 1891 består varje årgång av två volymer, där volym A avser kronoutskylder och volym B böter. Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-2 lev. 1943, vol. 3-4 lev. 1955, vol. 5-52 lev. 102a/1974, vol. 53-70 lev. 76/1984.

 Volymer (70 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11831 – 1856Arkivkartong. Lucka 1838-1847. Något fuktskadad. För åren 1836-1837 delvis uppställd efter avsändare, 1848-1856 uppställd efter avsändare. Förvaras separat i rum 316. 
21857 – 1863Arkivkartong. För åren 1857-1860 uppställd efter avsändare. Något fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. 
31864 
41865 
51866 
61867 
71868 
81869 
91870 
101871 
111872 
121873 
131873 – 1874Handräckningsbrevdiarium 
141874 
151875 
161875 – 1876Handräckningsbrevdiarium 
171875 – 1876 
181877 
191877Handräckningsbrevdiarium 
201878 
211878 – 1880Handräckningsbrevdiarium 
221879 – 1880 
231880 – 1881 
241882 
251883 
261884 
271885 
281886 
291887 
301888 
311889 
321890 
331891A 
341891B 
351892A 
361892B 
371893A 
381893B 
391894A 
401894B 
411895A 
421895B 
431896A 
441896B 
451897A 
461897B 
471898A 
481898B 
491899A 
501899B 
511900A 
521900B 
531901A 
541901B 
551902A 
561902B 
571903A 
581903B 
591904A 
601904B 
611905A 
621905B 
631906A 
641906B 
651907A 
661907B 
671908A 
681908B 
691909A 
701909B

Serien upphör.