Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Kristianstads stadsförsamlings (Heliga Trefaldighets) kyrkoarkiv

Serien utgallrad enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.