Måndag den 16 december kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Willmanstrand /Lappeeranta

Utländska stads- och fästningsplaner

 Kartor / ritningar (29 st)

ReferenskodTitel 
001Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Dessein af Lappstrandh.". Plan jämte fem profiler över förslag till befästning vid Willmanstrand./ 
002Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Rijtning och Relation Öfwer Baraque Byggnaden i Willmanstrand som är Förrättader ifrån den 1 Junij Till do 31 october Ao 1725.". Grundplan och fasad av den utförda baracken./ 
003Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Rijtning och Relation Öfwer Huus Byggnaden i Willmanstrand.". Grundplaner och fasader över materialbyggnad, smedja och krutmagasin som visar utförda arbeten./ 
004Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Rijtning och Relation Öfwer Fästnings Wärcket utj Willmanstrand för Åhren 1722, 1723, 1724, 1725 och 1726.". Plan över staden samt befästningarna som visar utförda arbeten./ 
005Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Carta och Relation öfwer Fästnings Arbetet uthj Willmanstrand Förrättad Ifrån den 16 Maij Till den 16 November Anno 1726.". Plan över befästningar och byggnader jämte sex profiler som visar utförda arbeten./ 
006Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Rijtning och Relation Öfwer Ett Kruut Magazin.". Fasad, grundplan och profil som visar ett byggt krutförråd./ 
007Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Rijtning och Relation Öfwer En Baraque af 3ne Rum och en Badstuga som ifrån 26 Junij till den 6 September är bygt i Wilmanstrand Anno 1727.". Fasad och grundplan som visar den utförda baracken med badstuga./ 
008Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Carta öfwer Situation Kring Fästningen Willmanstrand.". Karta över staden och utförda befästningar samt omgivningar./ 
009Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Carta öfwer Fästningen Willmanstrand som uthwijsar dett Giorde Fästnings arbetet Anno 1727.". Plan över staden med befästningar jämte 15 profiler som visar utförda arbeten./ 
010Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Carta öfwer Fästningen Willmanstrand som uthwijsar det Giorde Fästnings arbetet anno 1728.". Plan av staden jämte befästningar och en profil av vallen som utvisar utförda arbeten./ 
011Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Carta Relation och Räckning öfwer alt Fästningsarbetet som är förrättat ifrån d: 25 sept. 1727 till d: 17 aug. 1728 I Willmanstrand.". Plan över staden jämte befästningar och två profiler som visar utförda arbeten./ 
012Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Ritning och Relation öfwer nedanstående Huus som äro i stället för Corps de Gardet No 2 och den för magistraten uppbrända Baraquen - -.". Fasader och grundritningar över en barack och ett Corps de Garde som visar de  
013Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Carta af Willmanstrand.". Plan av staden jämte befästningar med 16 profiler som visa befästningarnas beskaffenhet./ 
014Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Underdånig Berättelse Öfwer det Fästnings Arbete som sedan sidstlidne Riksdag wordet Förrättat wid Fästningen Willmanstrand För Åhren 1738, 1739, och 1740.". Plan över staden jämte befästningar och en profil som visa 
015aFinland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Förslags Dessein Öfwer Willmanstrands Fästnings Arbete för Åhr 1740.". Plan över staden jämte befästningar och en profil som visar förslag till arbeten./ 
015bFinland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Förslags Dessein Öfwer Willmanstrands Fästnings Arbete för Åhr 1740.". Plan över staden jämte befästningar och en profil som visar förslag till arbeten./ 
016aFinland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Plan af Willmanstrands Fästning.". Plan av staden med befästningar./ 
016bFinland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Plan af Willmanstrand.". Plan av staden med befästningar./ 
017Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Dessein öfwer Willmanstrand Fortifications werks Förbättrande.". Plan över staden med förslag till en ny befästningslinje framför den gamla. En profil./ 
018Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. (På baksidan:) "Grundelig Beskrifning öfwer Fästningen Willmanstrand i Finland.". Plan över staden med befästningar./ 
020Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Ritning öfver Willman Strand 1741.". Plan över staden med befästningar jämte omgivningar./ 
021Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Carta Öfwer Situation Kring Fästningen Willmanstrand.". Karta över staden med befästningar jämte omgivningar./ 
022Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Willmanstrand.". Plan över staden med befästningar./ 
023Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Situations Charta Öfwer Staden Willmanstrand med des Gambla och nu å nyå Projecterade Defensions Wärck.". Plan över staden med befästningar och förslag till ny befästningslinje framför den gamla. En profil./ 
024Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Willmanstrand.". Plan av en del av södra fronten med profiler./ 
025aFinland. Willmanstrand /Lappeeranta/. Utan titel. Plan av staden med fästningsverken och explikation./ 
025bFinland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Plan af fästningen Willmanstrand 1728 - 1741." 
026Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Profil öfwer det nya projecterade wärket wid Willmanstrand efter Linien." 
027Finland. Willmanstrand /Lappeeranta/. "Underdånig Berättelse Öfwer det Fästnings Arbete som sedan sidstledne Riksdag är wordet förrättat wid Fästningen Willmanstrand För Åhren 1738, 1739 och 1740.". Plan över staden med befästningar jämte profil som visar