Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Barkåkra kyrkoarkiv

Serien i arkivboxar.

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se även: SE/LLA/13020/J I/21983 – 1998 
Se: SE/LLA/13020/O I a/11764 – 1794 
11801 – 1959Barkåkra 20:1 (Prästgården, Komministerbostället, Klockarebostället, Församlingshemmet). 
21806 – 1885 
31816 – 1992, odat.Rebbelberga 15:1-18:1 (Åkersholm). 
41859 – 1966Rättegångs- och besvärshandlingar 1859-1926. Skifteshandlingar 1860-1950. Liggare över löneboställen 1933-1935. Handlingar angående avstyckning från Barkåkra 1:1, 3:1, 4:2 och Ängeltofta säteri 1:2 1946-1947. Försäkringar 1951-1966. 
51888 – 1996, odat.Vantinge 7:1 1888-1967. Ärrarp östra kvarn 1890-1984. Ärrarp nr 6, 7, 8, 11/12 (Skälderviken nr 84, 92, 115, 130) 1912-1930. Vejby 20:1 1921-1982. Vejbystrands församlingshem (Vejby 221:1) 1947-1996, odat. Ärrarp 30:1 1971. Valhall 1:50 1972-1974. Valhall 6:46 1976. 
61891 – 1980Rebbelberga 13:1 1891-1961. Barkåkra 7:48 1968-1971. Barkåkra 7:47 1979-1980. 
71941 – 1981Stiftelsen Vejbystrands församlingshem: Protokoll och handlingar 1941-1981, kassaböcker 1943-1979. 
81960 – 1992, odat.Barkåkra 20:1 (Prästgården, Komministerbostället, Klockarebostället, Församlingshemmet). 
91960 – 1994Elektrisk anläggning på kyrklig jord 1960-1964. Åkersholm (Rebbelberga 18:14) 1976-1994. Sammanläggning Valhall 1:50, 1:55, 1:77, 1:79 1987. Församlingshemmet (Barkåkra 20:1) 1993. 
101984 – 1998Prästgården (Barkåkra 20:1), restaurering, besiktning m.m. 
111986 – 1988Skäldervikens församlingshem III och övrigt. 
121986 – 1990Skäldervikens församlingshem I och II. 
131992 – 1993Församlingshemmet (Barkåkra 20:1), om- och tillbyggnad. 
141999 – 2000Pastorsexpeditionen (Barkåkra 20:1), om- och tillbyggnad. 
151999 – 2000Pastorsexpeditionen (Barkåkra 20:1), ritningar.