Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skolrådets övriga handlingar

Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv

Serien inbunden om inget annat anges. Skolverksamheten överfördes till kommunen 1916-01-01.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11844 – 1862Arkivbox. Skolstyrelsens handlingar. 
21847 – 1940Arkivbox. Inventarieböcker. 
Se: SE/LLA/13201/K IV a/11848 – 1913Donationshandlingar 1848-1913; Skolrådets handlingar 1859-1900. 
31871 – 1914Skuldförbindelser med register. 
41877 – 1901Skolstatistik. 
51892Donationshandlingar i avskrift. Omfattar åren 1843-1896. 
61893 – 1915Arkivbox. Handlingar. 
71901 – 1915Arkivbox. Lärares tillsättning och tjänst 1901-1915. Skolbyggnader 1902-1913. Kungl. Maj:ts skrivelse angående statsbidrag till lärares avlöning 1904. Kungl. Maj:ts utslag i besvär angående anställande av skollärare 1904. Kungl. Maj:ts resolution om folkskoleväsendets i Karlskrona förläggande under stadsfullmäktige 1915. 
81902 – 1914Skolstatistik.