Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skolrådets övriga handlingar

Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv

Serien inbunden om inget annat anges. Skolverksamheten överfördes till kommunen 1916-01-01.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11844 – 1862Arkivbox. Skolstyrelsens handlingar. 
21847 – 1940Arkivbox. Inventarieböcker. 
Se: SE/LLA/13201/K IV a/11848 – 1913Donationshandlingar 1848-1913; Skolrådets handlingar 1859-1900. 
31871 – 1914Skuldförbindelser med register. 
41877 – 1901Skolstatistik. 
51892Donationshandlingar i avskrift. Omfattar åren 1843-1896. 
61893 – 1915Arkivbox. Handlingar. 
71901 – 1915Arkivbox. Lärares tillsättning och tjänst 1901-1915. Skolbyggnader 1902-1913. Kungl. Maj:ts skrivelse angående statsbidrag till lärares avlöning 1904. Kungl. Maj:ts utslag i besvär angående anställande av skollärare 1904. Kungl. Maj:ts resolution om folkskoleväsendets i Karlskrona förläggande under stadsfullmäktige 1915. 
81902 – 1914Skolstatistik.