bild
Arkiv

Huvudkontorets arkiv. Magasinets underarkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)


Grunddata

ReferenskodSE/ACD/447
ExtraID447
ArkivinstitutionArkivcentrum Dalarna

Innehåll

ArkivhistorikHuvudkontoret tillkom genom omläggning av Falu gruvas räkenskapsverk 1789:
"Herr Assessor Gahn förestälte, at då nu den nya inrättningen wid räkenskapswärket kommer at gå i fullbordan, och därmed uphörer den egentliga ägenskapen af Magazin och de förnämsta rörelser; som utgjorde en sådan beskaffenhet blifwa därifrån skilgde; så syntes det nu widare icke lämpa sig, at detta Wärk nämnes för Magazin, utan kunde det til äfwentyrs bäst passa sig, att detta får namn af Bergslagets HufvudContoir och Cassan begripes under ett enda namn af Bergslagets Cassa, hwilket bifölls, Äfwen som Herr Assessorens förslag, at 2:ne Deputerade af Bergslagets Medel måge utses, som under loppet wid wärkställigheten af den nya Methoden hafwa tilsyn öfwer räknings förandet, och at de därföre gifne föreskrifter följas och i agt tagas hwilke Deputerade nästa sammankomst kunde nämnas" (Bergslagets sammankomstprotokoll 1789-09-15 § 6).

Huvudkontorets arkiv redovisas som ett huvudarkiv samt ett underarkiv för huvudkontorets magasin. Arkiven har gemensam volymsnumrering.
Allmän anmärkningArkivet ingår i Stora Enso ABs arkivsamlingar.

Hänvisningar

Repro. anm.Nej

Kontroll

Skapad2015-08-11 15:05:11
Senast ändrad2015-08-11 15:05:11