bild
Volym

[Kommissionshandlingar]

Gruvrättens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Grunddata

ReferenskodSE/ACD/413/F3/957
ExtraID957
Datering
1672 (Tidsomfång)
ArkivinstitutionArkivcentrum Dalarna

Innehåll

Allmän anmärkning"Relation eller Protocoll öfwer den af Kongl. Bärgs-Collegio förordnade Commission wid Stora Kopparbärget Åhr 1671" (etikett på pappbandets främre pärm, liksom anteckning s.1 av samma innehåll av Lars Schultzes hand).

Schultzes tidsbestämning är fel. Kommissionen har ägt rum efter 1672-02-21 (Hans Filip Lybeckers dödsdag, han nämns död på s.1) och före 1673-02-26 (då utnämndes Nils Mörling till bokhållare eller kamrerare vid Stora Kopparberget; hans företrädare Lorentz Springer nämns på s.2 "nuvarande bokhållare"). Eftersom kommissionen började den 27 mars (s.1), måste den ägt rum 1672.
I litteraturen har kommissionen påträffats omnämnd blott hos Lindroth, (Gruvbrytning och kopparhantering I, s.217 not 3): "Jfr odaterad kommissionsrapport (1671) undert. av Gustav Duwall, Johan Otto Silfverström m.fl. i BA, Allm. bergverksrelationer, vol 1638-1673, fol. 319r: Skeppsstötsbyggningen skulle höjas upp under Takbandet." Denna passus finns i föreliggande volym på s.40.
Volymen har karaktär av koncept.

Kontroll

Skapad2015-08-11 15:05:11
Senast ändrad2015-08-11 15:05:11