bild
Arkiv

Geschwornernas arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)


Grunddata

ReferenskodSE/ACD/402
ExtraID402
Omfång
115 Volymer 
2,95 Hyllmeter 
Datering
17331862(Tidsomfång)
17351862(Tidsomfång)
ArkivinstitutionArkivcentrum Dalarna
Arkivbildare/upphov
Geschwornerna (Stora Kopparbergs Bergslag) (– -- 1861-10-11)
Kategori: Företag

Innehåll

ArkivhistorikGruvfogdar fanns vid Kopparberget redan under 1500-talets förra hälft; de var närmast arbetsförmän. Årtiondena närmast efter 1620 anställdes och avlönades gruvfogdarna av Bergslaget. 1653 överflyttades de på kronans kopparbergsstat. I och med att tjänsterna i juni 1722 fick nya innehavare, förändrades deras titel till bergsfogde.

Bergsfogdarna ägde större kompetens än sina föregångare. Av dem krävdes, att de vid akademierna förvärvat insikter i matematik, metallurgi och kemi, vilka vetenskaper erfordrades vid gruvans skötsel (Lindroth, Gruvbrytningen och kopparhanteringen I, s.353).

Genom kungligt brev 1762-02-05 förbättrades Kopparbergstjänstemännens rang och titlar:

Titel före 1762-02-05
1) Bergmästare
2) Geschworner
3) Bergsfogdar

Titel efter 1762-02-05
1) Berghauptman
2) Bergmästare
3) Geschworner

Som arkivnamn för 3) har valts Geschwornernas arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag).
Efter 2) har någon självständig arkivbildare ej påträffats.

Geschwornertjänsterna indrogs genom kungl. brev 1853-10-14 f.o.m. 1855, men ersattes av en gruvingenjörsbefattning, som i tjänsten skulle rätta sig efter de för geschwornerna förut utfärdade bestämmelserna. Denna gruvingenjörstjänst indrogs sedan genom kungl. brev 1861-10-11.
Allmän anmärkningArkivet ingår i Stora Enso ABs arkivsamlingar.

Hänvisningar

Repro. anm.Nej

Kontroll

Skapad2015-08-11 15:05:11
Senast ändrad2015-08-11 15:05:11