bild
Volym

[Gruvrättens protokoll]

Gruvrättens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Grunddata

ReferenskodSE/ACD/413/A1/19
ExtraID19
Datering
1676 (Tidsomfång)
ArkivinstitutionArkivcentrum Dalarna

Innehåll

Allmän anmärkningMed alfabetiskt register (i början av volymen).

Häri även (s.98-114) längd över personer "dels widh åthskillige gruffweting för innewarande åhr bewilliade hielp af armbössemedlen, dels effter Statens Assignerade som här under samptl:e sammandrages att så mycket närmare hehla Summan deraf kunna afsees och igenfås".

Kontroll

Skapad2015-08-11 15:05:11
Senast ändrad2015-08-11 15:05:11