bild
Serie

Inkomna skriftväxlingar, brev och suppliker till bergsrätten 1721-maj 1769, till gruvrätten i ekonomiärenden 1769 jun- och i judiciella ärenden 1821-1840

Gruvrättens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Serien inbunden, där ej annat anges; defekta band kapslade. Först i varje volym alfabetiskt register till volymen, där ej annat framgår av anmärkningarna.

ReferenskodTidAnmärkning 
4671721-1730Paginerad 1-1825. Luckor 955-958, 1749-1760. Opaginerade blad mellan: s.362 och 363 (2 st), 596 och 597 (1), 682 och 683 (1), 964 och 965 (1). Löst inneliggande mellan s.804 och 805 lägg om sex blad, varav det första paginerat 804 (!). 
4681731-1735Paginerat 1-1278, folierad 1279-1280, paginerad 1281-1534. 
4691736-1739Paginerad 1-22, folierad 23-24, paginerad 25-2016. Lucka 1657-1659. 
4701740Paginerad 1-1164. Före renovering 1933 ett band tillsammans med vol 471. Det alfabetiska registret omfattar även vol 471. 
4711741Paginerad 1165-1536, folierad 1537-1538, paginerad 1539-1774. Opaginerade blad: mellan s.1192 och 1193 (2 st). Se anmärkningen till föregående vol 470. 
4721742-17431742--1743-06. Paginerad 1-832. Pagineringen 800, 805-806, 801-804, 807 = felpaginering; bladen tycks komma i rätt ordning. Opaginerat blad mellan s.410 och 411.

Före renovering 1951 ett band tillsammans med vol 473. Det alfabetiska registret omfattar även vol 473.
 
4731743-17441743-07--1744. Paginerad 833-1322, folierad 1323-1324, paginerad 1325-1566. Opaginerade blad mellan s.1150 och 1151 (2 st). Se anmärkningen till vol 472. 
4741745-1746Paginerad 1-482, folierad 483-484, paginerad 485-864. Opaginerade blad mellan s.566 och 567 (2 st) och mellan s.584 och 585 (3 st).
Före renovering 1953 ett band tillsammans med vol 475. Det alfabetiska registret omfattar även vol 475.
 
4751747Paginerad 865-1312. Se anmärkningen till vol 474. 
4761748Paginerad 1-590. Opaginerat blad mellan s.174 och 175. Före renovering 1953 ett band tillsammans med vol 477. Det alfabetiska registret omfattar även vol 477. 
4771749Paginerad 583(!)-1124. Opaginerat blad mellan s.962 och 963. Se anmärkningen till vol 476. 
4781750-1751Paginerad 1-1050. 
4791752-1753Paginerad 1-992. Opaginerat blad mellan s.90 och 91. 
4801754-1755Paginerad 1-1002. Opaginerat blad mellan s.584 och 585. 
4811756-1757Paginerad 1-1133 + tre opag sidor; dessutom opaginerat blad mellan s.746 och 747. Luckor 131-132 och 787-788. 
4821758-1761Paginerad 1-1112, folierad 1113, paginerad 1114-1933, folierad 1934-1935, paginerad 1936-1991. 
4831762-1764Paginerad 1-1830.

Opaginerade blad: mellan s.50 och 51 (1 st), 970 och 971 (2), 1140 och 1141 (1), 1394 och 1395 (8, varav det första betecknat 1394½), 1460 och 1461 (8 = löst inneliggande lägg "Instruction för Bergslagets Inspector wid Avesta Crono Bruk" dat 1764-05-19).
 
4841765-1766Paginerad 1-1116. Mellan s.648 och 649 inventering över Stora Kopparbergslagens vitriolsjuderi dat 1765-11-08, paginerad 1-32. 
4851767-1771Paginerad 1-58, 59(1)-60(1), 59(2)-60(2), 61-1007(1), 1008(1), 1007(2)-1008(2), 1009-2197. Luckor 739-740, 1087-1088, 2013-2014. Opaginerade blad: mellan s.670 och 671 (1 st), 796 och 797 (1). 
4861772-1775Paginerad 1-370, 363(2)-370(2), 371-430(1), 429(2)-430(2), 431-460(1), 459(2)-460(2), 461-550(1), 549(2)-1848. Luckor 1417-1418, 1543-1544. Opaginerade blad mellan: s.648 och 649 (2 st), 930 och 931 (1), 1124 och 1125 (1), 1158 och 1159 (1). 
4871776-1777Paginerad 1-24(1), 23(2)-570. Luckor 11-12, 215-216, 479-480. Opaginerat blad mellan s.548 och 549. Före renovering 1933 ett band tillsammans med vol 488. Det alfabetiska registret omfatta även vol 488. 
4881778-1780Paginerad 571-890(1), 889(2)-1368(1), 1367(2)-1668(1), 1667(2)-1736. Luckor: 695-698, 815-816, 1135-1154, 1277-1278, 1349-1350, 1463-1464, 1565-1566.

Opaginerade blad mellan: s.692 och 693 (1 st), 916 och 917 (1), 1168 och 1169 (1), 1574 och 1575 (1). Se anmärkningen till vol 487. Handlingar för tiden 1778-1780 även i vol 489.
 
4891778-1781Vid renovering 1931 folierad med maskin 1-384. F.o.m. fol 31 handlingar 1781 i kronologisk ordning efter ingivningsdag; t.o.m. fol 30 diverse handlingar 1778-1780. Handlingar 1778-1780 återfinnes f.ö. i vol 488, handlingar 1781 även i volym 492.

Utan register. Före renoveringen 1931 ett band tillsammans med vol 490.
 
4901782-1783Vid renovering 1931 folierad med maskin 385-858 (före renoveringen ett band tillsammans med vol 489). Utan register. Handlingar 1782-1783 finns även i vol 492, handlingar 1783 även i vol 491. 
4911783-1787Paginerad 1-67(1), 62(2)-195(1), 194(2)-436, folierad 437-438, paginerad 439-549(1), 548(2)-596, folierad 597-598, paginerad 599-1077(1), 1076(2)-1125. Lucka s.353-362.

F.o.m. s.11 handlingar 1784-1787 i kronologisk ordning efter ingivningsdag; t.o.m. s.10 handlingar 1783. Handlingar 1783 f.ö. i vol 490 men även vol 492, 1784-1787 även i vol 492.
 
4921781-1790Paginerad 1-323, folierad 324-325, paginerad 326-544(1), 543(2)-1433. Lucka s.660-669. Opaginerat blad mellan s.1417 och 1418.

F.o.m. s.392 handlingar 1788-1790 i kronologisk ordning efter ingivningsdag; t.o.m. s.391 diverse handlingar 1781-1787. Handlingar 1781 f.ö. i vol 489, 1782 i vol 490, 1783 i vol 490 men även vol 491, 1784-1787 f.ö. i vol 491.
 
4931791-1794Paginerad 1-222, folierad 223, paginerad 224-843, folierad 844, paginerad 845-1085. Luckor s.540-559, 640-669, 934. 
4941795-1799Paginerad 1-2, folierad 3-4, paginerad 5-457(1), 452(2)-844(1), 843(2)-866. Luckor: s.202-203 (p.g.a. felpaginering), 622-627 (dito), 676-679 (dito). 
4951800-1803Folierad 1-82(1), 82(2)-149, 149½ (två blad med detta nr!), 150-288, 310-317, 289-309, 318-543, 541½, 544-590, 597, 591-596, 598-647, 646½, 648-738(1), 737(2)-839.

Luckor: fol 95, 108, 195, 213, 652, 745, 779, 812, 820, 833.
Ofolierad blad mellan: fol 402 och 403 (1 st), 541½ och 544 (80), 615 och 616 (2), 646½ och 648 (2).
 
4961804-1808Folierad 1-23, 23½, 24-613. Luckor fol 429, 488, 605-606. Ofolierade blad mellan: fol 220 och 221 (1 st), 222 och 223 (1), 225 och 226 (1), 227 och 228 (1). 
4971809-1814Folierad 1-120, 120½, 121-137, 133½, 138-374, 376-380, 375, 381-816. Luckor fol 88, 103, 111, 118, 149, 174-180, 205-208, 298-301, 308, 310, 375.

Ofolierade blad mellan: fol 114 och 115 (1 st), 120½ och 121 (8), 135 och 136 (1), 133½ och 137 (7), 260 och 261 (1), 511 och 512 (1).
 
4981815-1820Folierad 1-151, paginerad 152-153, folierad 154-164(1), 164(2)-228, 228½-268, 267½-347, 347½-463 + ofol.
Luckor: fol 156, 158-159, 215, 224, 275, 287, 293, 296, 308, 345, 366, 383, 430, 457.

Ofolierade blad mellan: fol 228½ och 229 (1 st), 267½ och 268 (11), 347½ och 348 (1), 460 och 461 (2), samtliga efter fol 463.
 
4991821-1825Paginerad 1-616(1), 613(2)-716(1), 715(2)-733(1), 732(2)-899(1), 890(2)-1126. Luckor s.365-370, 397-398, 695-696, 871-874. 
5001826-1830Paginerad 1-340(1), 339(2)-650(1), 641(2)-646(2), 645(3)-738(1), 735(2)-1166, 1067-1068 (!), 1189(1)-1192(1), 1169-1293(1), 1292(2)-1310.

Luckor: s.261-266, 380-389 (p.g.a. felpaginering), 404-407 (p.g.a. felpaginering), 645-646, 880-889 (p.g.a. felpaginering), 943-944, 1080-1081 (1970-07-22 konstaterat utrivet).
 
5011831-1840Paginerad 1-20(1), 17(2)-376(1), 375(2)-1132(1), 1131(2)-1143(1), 1134(2)-1185(1), 1180(2)-1224, folierad 1225-1226, paginerad 1227-1286.
Luckor s.442-443 (p.g.a. felpaginering), 1202-1203 (dito).