Torsdag den 24 maj kl. 16.30–21.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kan vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Huvudböcker och journaler

Magasinets arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Serien inbunden, defekta band kapslade. 1718-1789 innehåller varje volym register till huvudboken, huvudbok paginerad 1- samt journal paginerad 1-. 1739 års volym är dock bunden i ordningen journal, register till huvudboken, huvudboken.

ReferenskodTidAnmärkning 
11716"Casseuren Bergströms Rechningar öfwer 1716 åhrs Handel." Med verifikationer. (Volymen redovisas också under serie G2 Verifikationer.) 
21717Endast huvudbok. 
31718

 
41719

 
51720

 
61721

 
71722

 
81723

 
91724

 
101725

 
111726

 
121727

 
131728

 
141729

 
151730

 
161731

 
171732

 
181733

 
191734

 
201735

 
211736

 
221737

 
231738

 
241739

 
251740

 
261741

 
271742

 
281743

 
291744

 
301745

 
311746

 
321747

 
331748

 
341749

 
351750

 
361751

 
371752

 
381753

 
391754

 
401755

 
411756

 
421757

 
431758

 
441759

 
451760

 
461761

 
471762

 
481763

 
491764

 
501765

 
511766

 
521767

 
531768

 
541769

 
551770

 
561770Alfabetiskt register till huvudboken s.å. Dessutom ingår som vanligt register i huvudboksvolymen (vol nr 55). 
571771

 
581772

 
591773

 
601774

 
611775

 
621776

 
631777

 
641778

 
651779

 
661780

 
671781

 
681782

 
691783

 
701784

 
711785

 
721786

 
731787

 
741788

 
7517891789-01--09.