bild
Volym

[Handskriftsamlingen]

Swabs Manuskript

Grunddata

ReferenskodSE/ACD/700/F1/2
ExtraID2
Datering
- (Tidsomfång)
ArkivinstitutionArkivcentrum Dalarna

Innehåll

Allmän anmärkningMaskinpaginerad på sidornas nederkant. Kommentar till volymen efter innehållsredogörelsen.

Sid 1. Innehållsförteckning (utan sidhänvisningar!)
Sid 3-86. Indberetning Om Udfaldet, af de i det saa kaldede Gamle Stads Pukverk anstillede Forsög till ved Amalgamation at udbringe Sölvet af Hytte-Kobber, samt Sammenligning mellem de Omkostninger, samme vil foraarsage, og den Som Seigringen forvolder, naar Sölvet skulle giennem den Vei af Kobberen udbringes, og hernaest om nogle andre i Hensigt til Amalgamationen udförte Forsög.
Sid 87-149. Indberetning Om de paa Kongsberg anstillede Amalgamations Forsög 2dra Deel.
Sid 151-159. Diverse statistik om och från Kongsberg (Röros?).
Sid 161-230. §§ 96-221 av anonym mineralhistoria på norska. Ursprunglig paginering 55-124.
Sid 233-249. Om Fyrsetning fornemmelig saaledes som den anvaendes ved Kongsberg.
Sid 251-428. Berättelse om Bergwärken uti Norrige Författad År 1768 af Samuel Gustaf Hermelin.
Sid 429. Extract Öfwer Smältningen wid Dragås Hytta, från första Smältningen 1728 til 1765 Års utgång.
Sid 431-483. Utdrag af förordning om Skogarne (i Norge).
Sid 485-488. Utdrag af Instruc. för Skog Inspectoren vid Röros och Fredriksgaves Kopparverk gifven i Köpenhamn i Rentekammaren d. 12 april 1755.
Sid 489-491. Utdrag af Rentekammarens Instruction för Holtz Forsten uti Hierdalens ock Sillefiords Prestegielde i Öfre Tellemarkens Fogderi under Brattsbergs Amt given i Köpenhamn d. 15 mars 1760.
Hierdalen väl = Hjartdal (Hjartdal, Sauland og Tuddal i Aust-Telemark prosti), Sillefiord väl = Seljord (Seljord, Flatdal med Mandal kapell og Åmotsdal i Nedre Telemark prosti).
Sid 492-508. General Forst Amtets Instruction gifven i Köpenhamn d. 15 Nov. 1760 af Fredrik R.
Sid 509-516. Interims Instruct. för holzförstarne gif. af Generalforstamtet i Kongsberg 1761.
Sid 517. Uppgift på "Confisquerat timmer".
Sid 519-529. Opsats på det optelgde ock merkte hugst i Tönsbergs ock Holmestrands Tull districter för år 1763.
Sid 553-534. Designation öfver Sågtimmerhugst...
Sid 535. Tabell öfver de för ForstBetienterne indelte Districter.
Sid 537-560. Berättelse om Eidsvolds guld- och kopparverk av Carl Fredr. Schulzen.
Sid 561. Plan öfver Guldkis Grufvan i Edsvolds sokn d 23 Dec. 1765.
Sid 563-572. En Kort beskrifning om Kopparwärcken i Norige, Nordanfields belägne och aldraförst om Röros KopparWerck.
Sid 573-584. Skogshushållningen (i Norge).
Sid 585-591. Om Skogarne (i Norge).

Kommentar: Samuel Gustaf Hermelin (1744-1820) studerade 1768 under en resa Norges geologi, bergverk och andra industrier samt satte sig grundligt in i processerna vid kopparverket i Röros. Carl Fredrik Schulzen var förvaltare vid Eidsvoldsverken i Norge 1794-1797. Hermelins berättelse om bergverken i Norge 1768 ingår i denna volym på s 251-428, Schulzens berättelse om Eidsvolds guld- och kopparverk s 537-560. Även övriga ingående handskrifter behandlar norska förhållanden; de torde stå i samband med Hermelins resa.
Om berättelsen om amalgationsförsöken på Kongsberg skrev Bergverksmuseet, Sölvverket-Kongsberg, 1973-11-26 till centralarkivet: "Inberetningen er skrevet av Assessor O. Hencket med anmerkninger av berghauptmand Brunnich."

Kontroll

Skapad2015-06-27 16:05:14
Senast ändrad2015-06-27 16:05:14