Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Arkiv

Snårestads kyrkoarkiv


Snårestads kyrkoarkiv

HISTORIK

Före 1962 var Balkåkra moderförsamling i Balkåkra, Snårestads och Skårby församlingars pastorat i Ljunits och Herrestads kontrakt.

Sedan 1962 utgör Balkåkra, Snårestad, Skårby, Sjörup och Bjäresjö ett pastorat i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads kontrakt.

 Serier (40 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregisterFinns inga handlingar. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartonger. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterPersonavier sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterPersonavier sorterade i två sviter, 1968-1976 samt 1977-1991, båda sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om inget annat anges.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden.
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till kyrkobokföringen t.o.m. 1967 
H IIBilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken t.o.m. 1967 
H IVBilagor till konfirmationsboken t.o.m. 1967 
H VBilagor till lysnings- coh vigselboken t.o.m. 1967 
H VIBilagor till död- och begravningsboken t.o.m. 1967 
H VII aBilgor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbara 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. GallringsbaraGallras med en gallringsfrist av 20 år i enlighet med RA-MS 2000:5. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
L IIRäkenskaper för skola 
L VÖvriga räkenskaper 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSe Balkåkra N. 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker