1.

Koncept till avgångna skrivelser, huvudserie

Serie , Gruvrättens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)


Serien inbunden, defekta band kapslade.
Omfattar koncepten till Stora Kopparbergslagens, de tjugofyra äldstes, gruvtingsrättens, gruvrättens resp. bergsrättens utgående skrivelser.

ReferenskodTidAnmärkning 
3571640-1652

 
3581653-16751653--1675-03-27. Pag 1-326. Före konservering omkr 1930 ett band tillsammans med vol 359. Med kronologiskt och alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3591675-16891675-05-10--1689. Pag 327-762. Se anmärkning till vol 358. 
3601690-16961690--1696-10-01. Pag 1-490. Före konservering omkr 1930 ett band tillsammans med vol 361. Med alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3611696-16991696-10-01--1699. Pag 491-1146. Se anmärkning till vol 360. 
3621700-17011700--1701-05-04. Pag 1-482. Före konservering 1931 ett band tillsammans med vol 363. Med kronologiskt och alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3631701-17031701-05-04--1703. Pag 483-1082; p.g.a. felpaginering saknas 656-665. Se anmärkning till vol 362. 
3641704-1706Pag 1-612. Före konservering 1931 ett band tillsammans med vol 365. Med kronologiskt och alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3651707-1709Pag 613-1179. Se anmärkning till vol 364. 
3661710-1711Pag 1-414. Före konservering 1931 ett band tillsammans med vol 367. Med kronologiskt och alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3671712-1714Pag 415-939. Se anmärkning till vol 366. 
3681715-1716Pag 1-511. Före konservering 1931 ett band tillsammans med vol 369. Med alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3691717-1766Pag 512-1003, 1265-1268. Se anmärkningen till vol 368. Sid 1265-1268 innehåller koncept från 1766-12-16, hör till volym nr 391 och har tydligen bundits i fel volym vid konserveringen 1931.

1766-12-16. Pag 1265-1268. Se anmärkningen till föregående volym och till volym 369 (tid:1717-1720) ovan!
 
3701721-17221721--1722-06. Pag 1-382. Före konservering 1931 ett band tillsammans med vol 371. Med kronologiskt och alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3711722-17231722-07--1723. Pag 383-840. Se anmärkningen till vol 370. 
3721724Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
37317251725-01-02--10-09. Pag 1-436. Före konservering omkr 1930 ett band tillsammans med vol 374. Med kronologiskt och alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3741725-17261725-10--09--1726. Pag 437-854. Se anmärkningen till vol 373. 
3751727-17291727--1729-03-22. Pag 1-468. Före konservering omkr 1930 ett band tillsammans med vol 376. Med kronologiskt och alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3761729-17301729-03-22--1730. Pag 469-932. Se anmärkningen till vol 375. 
3771731-1732Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
3781733Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3791734-1735Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). Mellan s.142 och 143 fyra opaginerade blad koncept 1734-05-27, ej medtagna i registren. 
3801736-1738Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
3811739-1740Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
3821741-1744Koncept till "Bref och förklaringar til Kongl Maijts och Riksens Collegier". Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
3831741-1744Koncept till brev till "Herrar Landshöfdingarna och andra Embetsmän". Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
3841745-1749Brev till K Mt och kollegierna. Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
3851745-1749Brev till landshövdingar och andra ämbetsmän. Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
3861749-1753Från 1749 endast ett koncept, dat 1749-10-12 (s.1-10) och ett koncept, dat 1749-12, till förklaring (s.11-22) samt besvärsskrivelsen, som föranlett förklaringen (s.23-50).

Mellan s.10 och 11 har, troligen vid renovering 1930, bundits ett brev till berghauptmannen, daterat 1764-11-26.
 
3871749-1753Kronologiskt och alfabetiskt register till föregående volym. Svårt skadat av råttor; kan ej användas utan föregående konservering. 
3881754-1758Med alfabetiskt register (först i volymen). Häri även (sist i volymen) utdrag ur kommissionsprotokoll vid Stora Kopparberget 1761-07-31 samt koncept till utgående skrivelse 1758-02. 
3891758-17611758--1761-02-07. Pag 1-790. Före konservering 1930 ett band tillsammans med vol 390. 
3901761-17621761-02-14--1762. Pag 791-1544. Se anmärkning till vol 389. 
3911763-17661763--1766-12-13. Pag 1-1264. Med alfabetiskt register (först i volymen) till denna volym och till pag 1265-1268 (se anmärkning vol 369). 
3921767-1771Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3931772-1778Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3941779-1783Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3951784-1789Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3961790-1794Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3971795-1799Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3981800-1808Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3991809-1820Med alfabetiskt register (först i volymen). 
4001821-1830Med alfabetiskt register (först i volymen). 
4011831-1840Med alfabetiskt register (först i volymen). 
9961841-1849Arkivkartong. 
9971850-1862Åren 1850-1851, 1853-1862 finns. Arkivkartong.