Torsdag den 21 juni kl. 16.30–21.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kan vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Koncept till avgångna skrivelser, huvudserie

Gruvrättens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Serien inbunden, defekta band kapslade.
Omfattar koncepten till Stora Kopparbergslagens, de tjugofyra äldstes, gruvtingsrättens, gruvrättens resp. bergsrättens utgående skrivelser.

ReferenskodTidAnmärkning 
3571640-1652

 
3581653-16751653--1675-03-27. Pag 1-326. Före konservering omkr 1930 ett band tillsammans med vol 359. Med kronologiskt och alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3591675-16891675-05-10--1689. Pag 327-762. Se anmärkning till vol 358. 
3601690-16961690--1696-10-01. Pag 1-490. Före konservering omkr 1930 ett band tillsammans med vol 361. Med alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3611696-16991696-10-01--1699. Pag 491-1146. Se anmärkning till vol 360. 
3621700-17011700--1701-05-04. Pag 1-482. Före konservering 1931 ett band tillsammans med vol 363. Med kronologiskt och alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3631701-17031701-05-04--1703. Pag 483-1082; p.g.a. felpaginering saknas 656-665. Se anmärkning till vol 362. 
3641704-1706Pag 1-612. Före konservering 1931 ett band tillsammans med vol 365. Med kronologiskt och alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3651707-1709Pag 613-1179. Se anmärkning till vol 364. 
3661710-1711Pag 1-414. Före konservering 1931 ett band tillsammans med vol 367. Med kronologiskt och alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3671712-1714Pag 415-939. Se anmärkning till vol 366. 
3681715-1716Pag 1-511. Före konservering 1931 ett band tillsammans med vol 369. Med alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3691717-1766Pag 512-1003, 1265-1268. Se anmärkningen till vol 368. Sid 1265-1268 innehåller koncept från 1766-12-16, hör till volym nr 391 och har tydligen bundits i fel volym vid konserveringen 1931.

1766-12-16. Pag 1265-1268. Se anmärkningen till föregående volym och till volym 369 (tid:1717-1720) ovan!
 
3701721-17221721--1722-06. Pag 1-382. Före konservering 1931 ett band tillsammans med vol 371. Med kronologiskt och alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3711722-17231722-07--1723. Pag 383-840. Se anmärkningen till vol 370. 
3721724Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
37317251725-01-02--10-09. Pag 1-436. Före konservering omkr 1930 ett band tillsammans med vol 374. Med kronologiskt och alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3741725-17261725-10--09--1726. Pag 437-854. Se anmärkningen till vol 373. 
3751727-17291727--1729-03-22. Pag 1-468. Före konservering omkr 1930 ett band tillsammans med vol 376. Med kronologiskt och alfabetiskt register (i början av volymen) till denna och följande volym. 
3761729-17301729-03-22--1730. Pag 469-932. Se anmärkningen till vol 375. 
3771731-1732Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
3781733Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3791734-1735Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). Mellan s.142 och 143 fyra opaginerade blad koncept 1734-05-27, ej medtagna i registren. 
3801736-1738Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
3811739-1740Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
3821741-1744Koncept till "Bref och förklaringar til Kongl Maijts och Riksens Collegier". Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
3831741-1744Koncept till brev till "Herrar Landshöfdingarna och andra Embetsmän". Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
3841745-1749Brev till K Mt och kollegierna. Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
3851745-1749Brev till landshövdingar och andra ämbetsmän. Med kronologiskt och alfabetiskt register (först i volymen). 
3861749-1753Från 1749 endast ett koncept, dat 1749-10-12 (s.1-10) och ett koncept, dat 1749-12, till förklaring (s.11-22) samt besvärsskrivelsen, som föranlett förklaringen (s.23-50).

Mellan s.10 och 11 har, troligen vid renovering 1930, bundits ett brev till berghauptmannen, daterat 1764-11-26.
 
3871749-1753Kronologiskt och alfabetiskt register till föregående volym. Svårt skadat av råttor; kan ej användas utan föregående konservering. 
3881754-1758Med alfabetiskt register (först i volymen). Häri även (sist i volymen) utdrag ur kommissionsprotokoll vid Stora Kopparberget 1761-07-31 samt koncept till utgående skrivelse 1758-02. 
3891758-17611758--1761-02-07. Pag 1-790. Före konservering 1930 ett band tillsammans med vol 390. 
3901761-17621761-02-14--1762. Pag 791-1544. Se anmärkning till vol 389. 
3911763-17661763--1766-12-13. Pag 1-1264. Med alfabetiskt register (först i volymen) till denna volym och till pag 1265-1268 (se anmärkning vol 369). 
3921767-1771Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3931772-1778Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3941779-1783Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3951784-1789Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3961790-1794Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3971795-1799Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3981800-1808Med alfabetiskt register (först i volymen). 
3991809-1820Med alfabetiskt register (först i volymen). 
4001821-1830Med alfabetiskt register (först i volymen). 
4011831-1840Med alfabetiskt register (först i volymen). 
9961841-1849Arkivkartong. 
9971850-1862Åren 1850-1851, 1853-1862 finns. Arkivkartong.