bild
Serie

Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål.

Attmars kyrkoarkiv

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1760 – 1763Kyrkobyggnadskassans verifikationer.
Se L I c:2.
 
- [H0002]1773Förteckning över utdebiterade avgifter för nattvardsvin.
Se L I c:2
 
- [H0003]1804 – 1809Räkning över uddemantalsmedel.
Se H II:1.
 
11819 – 1864Kapsel.
Sockenkassans räkenskaper. Huvudbok.
Lev. 32/1972.
Lucka 1832-1834, 1836, 1839, 1841-1842, 1847, 1862-1863.
 
21819 – 1893Kapsel.
Sockenkassans räkenskaper (special) m.m.
Lev. 32/1972.
Inneh:
Sockenkassans räkenskaper 1819-1876.
Prästgårdsbyggnadskassans räkenskaper 1876-1880.
Sockenmagasinskassan räkenskaper 1846-1847, 1867-1868.
Uppburen hundskatt 1892-1893.
 
- [H0004]1860 – 1876Spr. år.
Lasarettsmedel (kladd).
Se H II:1.
 
31870 – 1976Attmars prästgårds byggnadskassa, räkenskaper, 1870-1932.
Attmars kyrkas donationer, samt skogsfonden, 1916-1944.
Kyrkoherdens lönekassa, 1921-1937.
Prästboställets nybyggnadsfondskassa, 1921-1941.
Testamenten och gåvor till Attmars kyrka, 1931-1976.
Kyrkstallbygge, 1932.
Räkenskapsbok för de gamles dag och söndagsskolan, 1932-1956.
Prästgårdsbyggnadskassans räkenskaper, 1933-1945.
Kassabok för avgäld - Attmars kyrkoherdeboställes prästgårdsområde, 1933-1944.
Inkomstbok Attmars pastorats löneboställen, 1933-1954.
 
- [H0005]1877Kyrkans vinsäd.
Se H II:3.
 
41930 – 1945Verifikat för söndagsskolan, 1946, 1948-1957.
De gamles dagskassa, 1949, 1951-1957.
Samarbetskommitténs kassabok, 1948-1977.
Kvittensblock, 20/1 1981-22/11 1983.

Häri även serie O V Donationshandlingar, 1900-1973.
 
51933 – 1954Utgiftsbok för Attmars pastorats löneboställe. 
61934 – 1945Kassaverifikationer, bl. a. prästgårdens byggnadskassa och prästlönekassan, 1934-1939.
Kassa för löneboställets avgäldsfond, 1936-1944.
Attmars prästlönekassa, 1938-1945.
Kassaverifikationer;
Attmars prästlönekassas räkenskaper och prästgårdsbyggnadskassas räkenskaper, 1940-1944.
Löneboställskassans räkenskaper, 1937-1944.
 
71946 – 1983Verifikat för söndagsskolan, 1946, 1948-1957.
De gamles dagskassa, 1949, 1951-1957.
Samarbetskommitténs kassabok, 1948-1977.
Kvittensblock, 20/1 1981-22/11 1983.
Innehåller även Donationshandlingar, 1900-1973 tillhörande serie O V.
 
81968 – 2001Attmars kyrkas blomsterfond, 1968-23/5 2001. 
91944 – 1967Attmars kyrkas blomsterfond. 
101976 – 1999Blomsterfonden;
Räkningar, kvitton, insättningar på motbok, 1976-1987.
Postgirot, ränteåren 1976-1981.
Koncept, 1994-1999.
 
111982 – 1999Blomsterfonden;
Postgirot, ränteåren 1982-1999.
 
121967 – 1979Redovisningsräkningar över skatt, Avräkningslängder, Deklarationer, Finansstatistik, Redovisning prästlönefonder, Protokollutdrag, Diverse skrivelser, Angående skogsavverkningar, Kommunernas pensionsanstalt (pensioner), Personalstatistik.