Se även: SE/ULA/10471 Högre allmänna läroverket i Strängnäs
Se även: SE/ULA/11469 Strängnäs högre lärdoms- och apologistskola
J Kartor och ritningar 
0001:00001 Geometrisch Delineation på Norby 2 Hemman. Belägne På Tosterlandet Strängnäs Sochn Selebo härad. 1701
0001:00002 Geometrisk Charta öfwer Nårrby och Diupwijk i Södermanland, Gripsholms Lähn, Selleboo Häradh och Strängnääs Sochn, Efter Höfwälborne Herr Grefwen General Leutnanten och Landshöfdingen Nils Gåldenstiernas ordres affattade; jämwäl och Konungen undanstände a 1728
0001:00003 Charta öfver Norrby Bys Innägor, uti Södermanland, Gripsholms Län, Åkers Härad, Strengnes Socken och Tosterön belägne, avfattade och i Storskiften delte Åren 1770 och 1771 af Jonas Åhrberg V: Extra Ordin: Landtmätare. 1770 – 1771
0001:00004 Charta öfver Norrby Skog uti Södermanlands Höfdingedöme-, Åkers Härad, Strengnes Socken och Tosterön belägen, affattad i Storskifte delad, samt afgärda Hemmanets Bråtte el Trefottorps andel derifrån utbruten, År 1784 af Jonas Åhrberg Commissions Landtm. 1784
0001:00005 Utdrag från den af Landtmät: And: Mörn år 1721. författade Charta öfver Skälby By för at visa Ägorne til Afgärda ½ hemmanet Svarfvartorp; uti Södermanland, Åkers Härad och Socken. Afritad i K. G. Landtmäteri Contoiret år 1806. af N. G. Werming. Ingenieur. 1721
0001:00006 Karta öfver Praebende Hemmanet Prästmista uti Södermanland, Åkers Härad och Strängnäs Sn. Upprättad År 1819 Af P Hallongren gn O. Ljunglöf 1819
0001:00007 Charta Öfver Djupwik Uti Nyköpings Höfdingdöme Selebo härad och Strengnäs Sokn, Utdragen från den af Landtmätaren Dan: Millander År 1728 författade Charta öfver Norrby och Djupwik, Afritad i Kongl. General Landtmäteri Contoiret År 1813 af Birger Blomenber 1728
0001:00008 Karta öfver Rågångarne omkring Afgärda hemmanet Biskopsqvarn beläget uti Södermanland Åkers Hrad och Strengnäs Sn; Upgångne Åren 1816 och 1817 af Fr. Mossberg. 1816 – 1817
0001:00009 Karta öfver den såkallade Scholemästare Ängen uti Södermanland, Åkers Härad och Härads socken. Afritad efter den af framledne Lantmätaren Anders Mörn 1733 författade Karta öfver Säteriet Näsbyholm. År 1817 af P. Hallongren. 1733
0001:00010 Karta öfver Praebende Hemmanet Swarfwartorp uti Södermanland, Åkers Härad och Härad Socken. Upprättad År 1818 Af P. Hallongren genom O. U. Ljunglöf. 1818
0001:00011 Rågångarne omkring Praebende Hemmanet Djupwik uti Södermanland. Selebo Had och Strängnäs Sn. Upgången År 1819 Af P. Hallongren gn O. Ljunglöf. 1819
0001:00012 Geometrisk Charta Öfver Fagerhult Uti Södermanland, Gripsholms Län, Åkers Härad och Strengnäs Sokn, Författad för Tionde Sattningen, År 1759 af Landtmätaren Joh: L: Zetterberg. Afritad i Kongl. General Landtmäteri Contoiret, uti Juni Månad år 1819, af Bir 1759
0002:00001 Ritning til Reparation å Gymnasie huset i Strengnäs Med inredande af nytt Bibliothek. 1807?

1.
Karta öfver den såkallade Scholemästare Ängen uti Södermanland, Åkers Härad och Härads socken. Afritad efter den af framledne Lantmätaren Anders Mörn 1733 författade Karta öfver Säteriet Näsbyholm. År 1817 af P. Hallongren.
Karta/ritning , Strängnäs gymnasium

 Grunddata 
ReferenskodSE/ULA/11468/J/0001:00009
ExtraID0001:00009
Omfång
1 Kartor 
Datering
1817 (Kopieringstid)
1733 (Upprättandetid)
VillkorNej
Äldre omslagsbeteckningJ:9
ArkivinstitutionLandsarkivet i Uppsala (depå: Borgen)
Arkivbildare/upphov
Mörn, Anders
Hallongren, Per (Kommissionslantmätare) (1788 – 1856)
Kategori: Person (släkt, samlare)
Höjd47 centimeter
Bredd29 centimeter
Kvar i aktenNej
OmslagsformatA0
Äldre omslagsbeteckningJ:9
Koordinater
Fysisk formBlad
Skala
Cirka 1:5000
Framställningsteknik
Akvarellmålning
Material
Papper
 Innehåll 
Allmän anmärkningKartan är en kopia, upprättad 1817, av en karta från 1743.
 Ämnesord 
Handlingstyper
Kartor
Ämnesord, ort
Härads församling (Skolmästareängen)
 Kontroll 
Skapad1996-03-21 00:00:00
Senast ändrad2011-04-26 13:23:35