Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Yrkesskoleavdelningen

Skolöverstyrelsen

Inledning till

YRKESSKOLEAVDELNINGEN 420262.06


Verksamhet 1919-1943.
1918 inrättades en yrkesskoleavdelning i Folkskole-
överstyrelsen. Den förblev egen avdelning när SÖ inrättades 1919. Avdelningens verksamhet överfördes 1944 till Överstyrelsen för yrkesutbildning, KÖY. När denna myndighet lades ner 1964 återgick verksamheten till SÖ och fördes då till undervisningsavdelningen för yrkesutbildning, UA/UY (420262.28 och 29). Vissa handlingar som tillkommit inom avdelningen är överförda till KÖY:s arkiv.

 Serier (45 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
APROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR 
A IProtokollBand 
A II aFöredragningslistor
Rotel I
 
A II bFöredragningslistor
Rotel II
 
A II cFöredragningslistor
Rotel III
 
A II dFöredragningslistor
Rotel IV
 
A II eFöredragningslistor
Rotel VII
 
A II fFöredragningslistor
Rotel VIII
 
A II gFöredragningslistor
Rotel IX
 
A II hFöredragningslistor
Rotel X
 
A II iFöredragningslistor
U-plansföredragningar.
 
A II jFöredragningslistor
Von Rosens rotel (stipendier)
 
BKONCEPT JÄMTE REGISTER 
B IHuvudserien jämte register 
B I aKoncept 
B I bSakregister till konceptBand. 
CDIARIER 
C IDiarium över kungl. brev.Band. 
C IIAllmänna diarier jämte register 
C II aHuvuddiarium jämte registerEtt band register per år 
C II bTjänstediarium 
C IIIRoteldiarier 
C III aDiarier, rotel I 
C III bDiarier,rotel II 
C III cDiarier,rotel III 
C III dDiarier, rotel IV 
C III eU-plansdiarium 
C III fVon Rosens diarium (stipendier) 
DLIGGARE 
D IMatriklar 
D I aMatrikel över tjänsteinnehavare på yrkesskolavdelningen 
D I bMatrikel över rektorer och lektorer vid
tekniska läroverk m.m.
 
D IIExpeditionliggare 
D II aExpeditionsliggare rotel I och IV 
D II bExpeditionsliggare rotel III 
D IIIArkivförteckningar 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E IKungl. brev jämte register 
E I aKungl. brev Inkomna skrivelser jämte registerBand. 
E I bRegister till kungl. brev 
E IIHandlingar till allmänna diarier 
E II aHandlingar till huvuddiarietBuntar. 
E II bAnsökningshandlingar till tjänstediariet 
KFotografier 
KISkioptikonbilder1921 – 1929Serien i fotobox.
Yrkespedagogiska Centralanstalter.