Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Organisationsavdelningen/Meritkontoret

Skolöverstyrelsen

Inledning till

MERITKONTORET 420262.071944 inrättades det s k meritplåtsarkivet för samman-
ställning av meritförteckningar för lärare.
Fr o m 1952 tillhörde kontoret organisationsavdelningen,
fr o m 1964 administrativa avdelningen och dess byrå för tjänstetillsättningar (420262.60 och 61).

 Serier (21 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
BKONCEPT 
B IMeritavdragVertikalskåpslådor.
Innehåller avdrag av meritplåtar.
Ordnade kronologiskt efter nummer, åsatta vid första ansökningen.
Saknas 1997.
 
CDIARIER 
C IBrevdiariumBuntar.
Kronologisk ordning.
 
C IIDiarium för inkommande och avgående tjänsterKollegiepärmar. 
DLIGGARE 
D I aRegister över inregistrerade lärare 
D I bAvgångsregister 
D IIMinnesregisterKortlåda med för meritvärderingen nödvändiga uppgifter. 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E IInkomna diarieförda skrivelserPärmar.
I allmänhet lägges skrivelserna till merithandlingarna.
 
E IIListor över sökande till tjänsterPärmar.
Listorna, som uppgjorde på
O-avd., medföljda
tjänsteansökningarna. Ordnade efter ämneskombinationer.
Gallrat 1960 enl. SFS 1953:716, ) 3:3.
 
E IIISkolöverstyrelsens beslutBuntar.
I allmänhet protokollsutdrag, överlämnade för kännedom och ordnade i bokstavsordning.
 
E III aBeslut om behörigheter för vissa lärare 
E III bBeslut om inplacering i regerad befordringsgång 
E III cBeslut om ställande under Kungl. Skolöverstyrelsen av vissa skolor 
E IVEj diarieförda skrivelserKronologisk ordning. 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IAnsökningshandlingarBuntar.
Handlingarna ordnade kronologiskt efter nummer, åsatta vid första ansökningen. Serien upplagd l944, obligatorisk från 1950. Tidigare eller saknade handlingar sökas hos Ecklesiastikdepartementet ED. Vissa handlingar har återsänts till sökandena.
 
F I aAktuell serie 
F I bAvlastningsserie för pensionerade och avlidna lärareF I a-b överlämnat till riksarkivet den 7 juni 1972. Buntar.
Handlingarna ordnade alfabetiskt.