Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Gymnastiksektionen

Skolöverstyrelsen

 Serier (46 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
BKONCEPT 
B IKoncept. HuvudserienKallas registratur. Innehåller även inkomna skrivelser. Buntar. Åren 1932-1957 saknas 1966. 
B IIKoncept angående ärenden inom yrkesöverstyrelsenInnehåller även inkomna skrivelser. 
B IIICirkulär 
CDIARIER JÄMTE REGISTER 
C IHuvudserien jämte register 
C I aDiariumBand 
C I bRegister till diarietBand 
C IIDiarium angående ärenden inom yrkesöverstyrelsen jämte register 
C II aDiariumBand.
Åren 1944-1955 saknas 1968.
 
C II bRegister till diariet 
C IIIDiarium över gymnastikkonsulenternas inspektionsresorÅren 1924-1936 förvaras i Folkskoleavdelningen, C II D: 1. 
DLIGGARE 
D IDagbok för förste gymnastikkonsulentenBand
Åren 1932-1936 saknas 1966.
 
D IIRegister till redskapsböckerKortlådor
Åren 1932-1936 saknas 1966.
Serien avslutad.
 
D IIIFörsäljningsböckerBand 
D IVRegister till PM angående granskning av ritningar till gymnastiklokalerSe F VII 
D VLiggare över gymnastiklärare 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E IProtokoll och utlåtanden från föreningar och kommittéerHandlingar inkomna till första gymnastikkonsulenten. Skolidrottskommittén förordnades av Kungl. Majt den 5 november 1937 att organisera statsunderstödda utbildningskurser i sommar- och vinteridrotter för landets lärare. Kommittén, som i början bestod av 9 ledamöter, utökades i januari 1939 till 11. Ledamöterna utsågs 2 av SÖ, 3 av Skolidrottsförbundet, 2 av vardera Skidfrämjandet och Skidförbundet, 1 av vardera Livräddningssällskapet och Simfrämjandet. Under 1946-47 hade kommittén att fördela 120 000 kronor. Största delen av denna summa användes till olika slag av utbildningskurser för lärare. Kursernas mål var att skapa goda och kunniga ledare för skolornas friluftsdagar. 
E IIKungl. brev 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IHandlingar angående gymnastikredskap, utrustning i gymnastiksalar, underhåll av redskap m.m.(Äldre titel: "Förste gymnastikkonsulentens redskapsböcker"). Numreringen av handlingarna visar troligen på serie D II, kortregister till redskapsböcker, ett register som saknas. Bland handlingarna finns även ritningar av skilda slag och kvalitet. 
F IIHandlingar angående skolornas värntjänst: Planer, anslagsansökningar m.m. 1940-1946 
F IIIHandlingar angående kurser för lärare i gymnastik lek, idrott 1931--1964Anordnade i samarbete med Skolidrottsförbundet, Simfrämjandet, NTF och Sveriges civilförsvarsförbund. 
F IVHandlingar angående tävlingar och möten m.m.Buntar 
F IXHandlingar rörande gymnastiklärare 
F VHandlingar angående gymnastiksektionens förlagsverksamhet 
F V aRekvisitionerSaknas 
F V bUtställda räkningar från förlagsverksamhetenÅren 1952-1957.
Utgallrat efter 10 år enligt gallringsbeslut nr 172.
 
F V cInkomstverifikationer från förlagsverksamhetenÅren 1952-1957.
Utgallrat efter 10 år enligt gallringsbeslut nr 172.
 
F VISärskilda utredningar 
F VI aUppgifter om gymnastiksalar i militäranläggningar 
F VI bInsända uppgifter om gymnastiklokaler 1943-1944 i de högre skolorna 
F VI cHandlingar angående anvisningar för friluftsdagar, värntjänst, gymnastik med lek och idrott 
F VI dUppgifter angående instruktionsverksamhet 
F VIIHandlingar angående gymnastiklokaler 
F VII aPM angående granskning av ritningarOrdnade alfabetiskt. 
F VII bInredningsförslag 
F VIIIHandlingar angående fonden för idrottens främjandeBuntar 
HSTATISTIK 
H IUndervisningsstatistik 1940-1941Undervisningsstatistik, "Bilaga till blankett 1a". 1 Fysisk fostran (undervisning i gymnastik, lek och skolidrott. A: Undervisningar. B: Gymnastiklokaler och redskap. C: Lekplaner och redskap. D: Idrottsplaner och redskap. Insänt av skolorna per län, gällande perioden 1/7 1940-30/6 1941. Sorterande inspektionsområde i bokstavsordning. Insända av folkskoleinspektörerna. Statistik i övrigt, se Statistiska kontoret. 
KFOTOGRAFIER 
K ITidningsurklipp 
ÖÖVRIGA HANDLINGAR 
Ö IStatens folkskolgymnastikinspektör A. Berg von Lindes handlingarBuntar.
Innehåller korrespondens med myndigheter och enskilda.