Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Försöksavdelningen

Skolöverstyrelsen

Inledning till

FÖRSÖKSAVDELNINGEN 420262.11


Verksamhet 1952-1962 som övertogs från försöksrotlarna inom folkskole- och läroverksavdelningarna, vilkas arbetsuppgifter utökats väsentligt genom planeringen av enhetsskolan. Det finns bl a merithandlingar för lärare, handlingar ang försöksverksamhet med 9-årig enhetsskola.
Fortsättning i lärarutbildnings- och försöksavdelningen (420262.12).

Särskild beteckning på diarier:

Diarium över samlingsdiarienummer avser ärenden som återkommer år efter år.


Diarium över samlingsnummer avser samma ärende från flera instanser.

 Serier (40 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLLBand. 
BKONCEPT JÄMTE REGISTER 
B IHuvudserien jämte register 
B I aKonceptBand. 
B I bSakregister till konceptBand. 
B IISkrivelser till Kungl. Maj:tPärmar. Dupletter; Original,
ingår i B I.
Serien saknas.
 
B IIICirkulär jämte register 
B III aCirkulärSerien utgallrad enligt riksarkivets gallringsbeslut nr. 172, den 5 september 1966. 
B III bRegister till cirkulären 
CDIARIER JÄMTE REGISTER 
C IHuvuddiarium jämte registerBand. 
C IIDiarium över samlingsdiarienummer, se inledningenBand. 
DLIGGARE 
D IRegister över lärare och tjänster 
D I aRegister över tilldelning av ordinarie tjänster på enhetsskolans högstadier 
D I bRegister över behörighetsförklarade lärare 
D IIRegister över konsulter och sakkunnigaKortlådor 
D IIIUtdelningslistor för publikationer 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E IKungl. brevBand. 
E IIHandlingar ordnade efter diarier 
E II aHandlingar till huvuddiarietBuntar. 
E II bHandlingar ordnade efter samlingsdiarienummer, se inledningenBuntar. 
E IIIRekvisitioner av lönemedel för försöksverksamhet vid högre skolorKopior av rekvisitioner, som går till kassan. Utgallras vid inaktualitet enligt riksarkivets gallringsbeslut 5.9.1966, nr.172. 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IHandlingar rörande uppläggningen av försöksverksamhetenAkt- och dossierserier.
Bokstavsordning.
 
F IIMerithandlingarBuntar. Utburna ur E II a och ordnade alfabetiskt. Gäller behörighet vid enhetsskolans högstadier.
Jfr D I b.
 
F IIIPM angående införande av försöksverksamhet med 9-årig enhetsskolaAlfabetisk ordning efter skoldistrikt. 
F IVRapport över försöksverksamheten vid högre skolor 
F VFörsöksverksamheten vid 9-årig enhetsskolaHandlingarna ordnade alfabetiskt i ärendegrupper. 
F VIHandlingar angående gymnasisternas hemarbete 
GRÄKENSKAPERFinns icke. 
HSTATISTIK 
H IRegister StatistikGäller den skolpsykologiska undersökningsverksamheten. 
H IIPlaneringshandlingar och bearbetningar, enkätmaterialSerien ofullständig. Okänt vad identifikationen betyder. 
H IIIHjälpmaterial 
H III aHålkort 
H III bSammanställningar från hålkort 
H III cArbetskort Statistik 
H IVPrimärmaterialSerien utgallrad enligt riksarkivets gallringsbeslut nr. 505 den 27 jan. 1976.
Redogörelser över undersökningarna tryckta i Aktuellt från skolöverstyrelsen åren 1951-1963.