Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Lärarutbildnings- och Försöksavdelningen

Skolöverstyrelsen

Inledning till

LÄRARUTBILDNINGS- OCH FÖRSÖKSAVDELNING 420262.12


Avdelningen inrättades med anledning av grundskole-reformen 1962 och fortsatte 1964 i byrån för lärarutbildning/fortbildning och pedagogiskt utvecklingsarbete (420262.54 och 55).
I arkivet finns även handlingar ang behörighet för yrkeslärare.

Särskild beteckning på diarier:

Diarium över samlingsdiarienummer avser ärenden som återkommer år efter år.


Diarium över samlingsnummer avser samma ärende från flera instanser.

 Serier (22 st)