Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Planerings- och byggnadsroteln

Skolöverstyrelsen

Inledning till

PLANERINGS- OCH BYGGNADSROTELN 420262.14


Verksamhetstid 1952-1964. Roteln övertog vissa uppgifter från folkskole- och läroverksavdelningarna. Förutom byggnadsärenden, varav det finns ett stort material, hade roteln hand om statsbidragsärenden bl a för skolskjutsar, utlandsskolor, nomadskolor. Fortsättning i planeringsavdelningen (420262.58 och 59).


Särskild beteckning på diarier:

Diarium över samlingsdiarienummer avser ärenden som återkommer år efter år.

Diarium över samlingsnummer avser samma ärende från flera instanser.

 Serier (44 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLLBand. 
BKONCEPTBuntar. Tunnkopior av koncept på F-avd. Senare kopieserier ej medtagna i fört. (utom för d). Se B II samt F IV. 
B IRotelkoncept 
B I aBehovsprövnings- och förhandsgranskningsbeslut i statsbidragsärendenBunt. I bokstavsordning efter skoldistrikt. 
B I bKoncept angående statsbidrag till skolbyggnaderBunt.
Häri ingår arbetsmarknadsstyrelsens beslut om byggnadstillstånd. 1952-1955, saknas 1966.
 
B I cYttranden angående byggnadstillstånd för skolbyggnaderBunt. 
B I dKoncept angående tjänstebostäderBunt. 
B IIKoncept (kallas registratur)Band. 
CDIARIER JÄMTE REGISTER 
C IDiarium över allmänna ärenden jämte register 
C I aDiariumBand. 
C I bRegister till diarietHäften. 
C I cRegister till diariet, utgående skrivelserHäften. 
C IIDiarium i byggnadsärendenKortlådor i Skandexskåp, ordnade alfabetiskt efter skoldistrikt. 
DLIGGARE OCH REGISTER 
D IAnteckningar från sammanträden och besökInterna uppgifter.
T.o.m. 1957 kortregister, därefter vertikallådor.
Saknas 1968 och 1995.
 
D IIRegister över organisationsplanerKortlåda. Saknas 1999. 
D IIILiggare över statsbidragsärendenKortlådor vol. 1-2, därefter kartonger. 
D IVLiggare över byggnadstillståndKortlådor. 
D VLiggare över tjänstebostäderKortlådor. 
D VILiggare över skolskjutsärendenKortlådor. 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E IKungl. brev 
E I aInkomna skrivelser från eckesiastikdepartementetBand. 
E I bInkomna skrivelser från finansdepartementetLåneärenden. 
E I cInkomna skrivelser från inrikesdepartementetKommunindelningsärenden. 
E IIHandlingar till allmänna diarietBuntar. 
E IIIEj diarieförda handlingarBunt. 
E IVHandlingar ordnade efter samlingsnummer, se inledningenBunt. 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IGeneralplaner och utredningar 
F IIUndervisnings- och organisationsplaner 
F II aUndervisnings- och organisationsplaner, HuvudserienPärmar. 
F II bPM till organisationsplanerPärmar.
Uppgjorda på Pb.
Serien avslutad.
Saknas 1966.
 
F IIIUppgifter angående statsbidrags- resp. behovsprövnings- och förhandsgranskningsärendenUppdelas i A- och B-vol. 
F IV aHandlingar ang. byggnadsärenden, folkhögskolor 
F IV bHandlingar ang. byggnadsärenden, skolorBuntar.
Handlingar till diatiet i byggnadsärenden. Häri inlägges även tunnkopior av utgående skrivelser. Ordnade efter skoldistrikt.
 
F VHandlingar angående nomadskolor m.m. 
F VIStatsbidragsansökningar angående skolskjutsarBuntar.
Kronolog. ordning.
Handl. från folkskoleinsp.
Tidigare på saml.nr på F-avd.
 
F VIIUppgifter angående enetsskolans högstadieorter 
F VIIIHandlingar rörande planeringsgruppen för SÖ och KÖYBuntar. 
JRITNINGAR 
J ITypritningar 
J IISkolbyggnaderFotokopior. Diarienummerordning.