Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Skolsociala roteln

Skolöverstyrelsen

Inledning till

SKOLSOCIALA ROTELN 420262.16


1944-1964. Roteln handlade frågor om sär- och abnorm-
skolor, skolor för dövstumma och blinda. Tidigare hade folkskoleavdelningen haft hand om dessa frågor. Se även statistiska kontoret (420262.03). I rotelarkivet ingår även blindinspektörens handlingar. Från 1964 finns ärendena i undervisningsavdelningen för allmänna skol-
frågor, UA/UY, sektionen för specialundervisning (420262.32).

 Serier (57 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
BKONCEPT 
B IRotelkonceptKonceptkopior (orginal till U-avd.) i kronologisk ordning. Innehåller även avskrifter av protokoll, kunkl. brev, inspektörs berättelser m.m. 
B IIGodkännande av extralärareBuntar. Innehåller även inkommande skrivelser. Ordnade efter skolor. 
CDIARIER 
C IRoteldiariumRotelns skrivelser diarieföres på U-avd. Diarietalonger av gula lappar. 
DLIGGARE 
D IMatriklar 
D I aMatriklar över dövstumsskolorBand. 
D I bMatriklar över blindskolor 
D I cMatriklar över särskolor 
D IILiggare över tjänstledigheter och förordnanden 
D II aLiggare över tjänstledigheter och förordnanden vid dövstumsskolor 
D II bLiggare över tjänstledigheter och förordnanden vid blindskolor 
D IIIInventarieförteckning 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E ISkrivelser från landstingenDiarieförda skrivelser går i allmänhet tillbaka till U-avd. 
E I aLandstingens planer 
E IISkrivelser från särskolorna 
E II aSkrivelser från särskolorna med uppgifter om antal elever, lärare och föreståndare vid centralanstalter och externat 
E II bLedigförklarade lärartjänster vid särskolor 
E II baLedigförklarade ordinarie lärartjänster vid särskolorBuntar. Även konceptkopior och meddelanden angående tillsättning. 
E II bbLedigförklarade icke ordinarie lärartjänster vid särskolorBuntar. Även konceptkopior och meddelanden angående tillsättning. 
E II cRapport rörande antalet elever vid särskolaBuntar. Avges per 1/4 och 1/10. 
E II dRekvisition av statsbidrag 
E II eScheman och klasslistor 
E II fÅrsberättelser för särskolorBuntar. Utgörs av ifyllda blanketter. 
E II gArbetsordningarBuntar. 
E IIIÅrsredogörelser 
E III aÅrsredogörelser för sär- och abnormskolorBuntar. 
E III bÅrsredogörelser för dövstumsskolor 
E III cÅrsredogörelser för blindanstalterBand. 
E IVAnsökningar till kurser 
E IV aAnsökningar till särskollärarkurserBuntar. 
E IV bAnsökningar till andra kurser än särskollärarkurs 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IUppgifter rörande särskolor 
F IIHandlingar angående meriter och löner 
F II aHandlingar angående reglering av lärarnas löner och tjänster 
F II bMerithandlingar för slöjdlärare i samband med lönereglering 
F IIIUppgifter till petita 
F IVSärskilda utredningar 
F IV aTestning av efterblivna barn i Södermanlands länBuntar.
Sekretess enligt OSL 23 kap.
 
F IV bEfterundersökning av särskoleelever födda åren 1935-1939Buntar. 
F IXHandlingar angående kurser 
F VHandlingar angående rektorer vid särskolorBuntar. 
F VIHandlingar angående litteratur åt dövstumma 
F VIIHandlingar angående läroplan för särskola 
F VIIIHandlingar angående Charlottendals skolhem 
F XHandlingar angående inspektionerBuntar 
F XIHandlingar rörande fjärde världskongressen för döva, Stockholm 1963 
F XIIHandlingar rörande Nordisk kongress för specialundervisning 1964Buntar 
HSTATISTIK 
H ISammanställningar/statistik 
KTIDNINGSURKLIPP 
K ITidningsurklipp 
ÖÖVRIGA HANDLINGAR 
Ö IBlindinspektörens handlingarSe även E.