Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Skolhygienroteln

Skolöverstyrelsen

Inledning till

SKOLHYGIENROTELN 420262.17


Roteln (1944-1964) hade hand om skolbarnens hälsofrågor.
Här finns material om skolläkare och skolsköterskor, kurser i skolhygien, i sexualundervisning, handlingar ang tandvård, handlingar från arbetet med den s k "aga-
utredningen" (åt 1946 års skolkommission, YK 1353).
Handlingar ang gymnastikbefrielse hittar man i statistiska kontorets arkiv (420262.02).
Ang mikrofilmade hälsokort 1958-1964, se rotelns fortsättning: Byrån för elevvård i undervisningsavdel-
ningen för allmänna skolfrågor, S 6 (420262.39).


Särskild beteckning på diarier:


Diarium över samlings- eller rapportnummer avser samma ärende fån flera instanser.

 Serier (39 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR 
A IProtokollBand 
A IIFöredragningslistorSerien saknas 1966 och 18/6 1993. 
BKONCEPT 
B IHuvudserien (kallas registratur)Band 
B IICirkulärKartong 
CDIARIER JÄMTE REGISTER 
C IDiarium över kungl. brevBand 
C IIAllmänna diarier jämte register 
C II aHuvuddiarium jämte register 
C II aaHuvuddiariumBand 
C II abPersonregister till huvuddiariumBand, omfattar 1943-1952, även sakregister. 
C II acSakregister till huvuddiariumSe även C II ab. 
C II bDiarium över rapportnummer (samlingsnummer) se inledningen 
C IIIRoteldiariumÅr 1943. Band
Saknas 1966 och 18/3 1993.
 
DLIGGARE 
D ILiggare över skolläkareKortregister. Före 1943 se Läroverksavdelningen D III e. 
D IILiggare över skolsköterskor 
D IIILiggare över sökande till tjänster inom den psykiska barn- och ungdomsvårdenÅr 1950
Saknas 1966 och 18/3 1993
 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E IKungl. brevBand 
E IIHandlingar från Läroverks- och Folkskoleavd. i skolläkarärendenSerien avslutad. 
E IIIHandlingar till allmänna diarier 
E III aHandlingar till huvuddiarietBuntar 
E III bHandlingar till diariet över rapportnummer, se inledningen 
E IVSkolläkares årsberättelserFortsätter från Läroverksavdelningen serie E V. 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IHandlingar angående kurser 
F I aHandlingar angående skolhygienkurser 
F I aaHandlingar angående skolhygienkurser för lärare 
F I abHandlingar angående skolhygienkurser för skolläkare 
F I acHandlingar angående skolhygienkurser för skolsköterskor 
F I bHandlingar angående sexualundervisningskurser 
F I cHandlingar angående övriga kurserBarnavårdskurs, se serie F I ac. 
F IIHandlingar angående utredningarBuntar ordnade i kronologisk ordning. De äldre utbrutna ur Läroverks och Folkskoleavd. 
F IIIHandlingar rörande tandvårdTandkort för elever vid specialskolor 1952-1961 och 1959-1963. Överlämnade till landsarkivet i Vadstena 13/4 1972. 
F IVHälsokortFör elever vid specialskolor. Insända från Västerledsskolan i Växjö. 
KFOTOGRAFISKA AVBILDNINGAR 
K IMikrofilmade hälsokortKortlådor.
1958/59 och 1963/64, se nya SÖ, Undervisningsavdelningen för skolan, byrå S 6, serie K 1.