Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Bibliotekssektionen

Skolöverstyrelsen

Inledning till

BIBLIOTEKSSEKTIONEN 420262.19


En enhet för folk- och skolbiblioteksfrågor inrättades 1913 vid Eckleastikdepartementet. Den överfördes 1914 till Folkskoleöverstyrelsen och 1919 till Skolöverstyrelsen. Den hade där en fristående ställning men knöts 1944 formellt till administrativa avdelningen.1964 överflyttades sektionen till folkbildningsbyrån.
Arkivet har hållits samman under alla dessa organisa-tionsförändringar och det finns material i arkivet från 1886-1996. Verksamheten bedrevs huvudsakligast av anställda bibliotekskonsulenter.

Verksamhetsområden

-frågor ang. folkbibliotek, kommunala bibliotek, sjukhusbibliotek, studiecirkelbibliotek, Svenska sjömansbiblioteket, Tornedalens bibliotek, Sigtunastiftelsens bibliotek, biblioteksverksamhet bland svenskar i utlandet, läns- och landsbibliotek, De blindas bibliotek, förbandsbibliotek inom försvaret, bibliotek inom mentalsjukvården och inom kriminalvården,
vandringsbibliotek, seminariebibliotek, föreningsbibliotek.

-regional och lokal biblioteksplanering (även skolbibliotek).

-bibliotekarieutbildning (SÖ:s biblioteksskola för folk-, yrkes-, skol-, barn- och ungdomsbibliotekarier).

-statsbidrag till biblioteken.

-statistik på biblioteksområdet.

-inspektioner av bibliotek.

-remissarbete och deltagande i utredningar om biblioteksväsendet.

-särskild beteckning på diarier:

Diarium över samlingsdiarienummer avser ärenden som återkommer år efter år.


Diarium över samlingsnummer avser samma ärende från flera instanser.

 Serier (123 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR 
A IProtokoll Finns ej 
A IIFöredragningslistorÄven förteckning över avgjorda ärenden. 
A II aFöredragningslistor, kronologiskt ordnade 
A II bFöredragningslistor, ordnade efter ämne 
BKONCEPT 
B IKoncept i diarieförda ärendenSe E 1. 
B IIRegistrerade konceptBuntar. Serie bestående av utgående skrivelser, som uppförts i ett kortregister (C IV). 
B IIIUnderhandsskrivelser"Koncept av mindre vikt". 
B IVCirkulärKronologisk ordning. 
B VKoncept till intyg och betygAlfabetisk ordning. 
CDIARIER 
C IHuvuddiariumBand. 
C IIDiarium för skrivelser från folk- och skolbibliotekBand. 
C IIIAnsökningsdiarium 
C III aAnsökningsdiarium för ansökningar från folk- och
skolbibliotek
Band. 
C III bAnsökningsdiarium för ansökningar från
folkbibliotek
 
C III cAnsökningsdiarium för ansökningar från
skolbibliotek
 
C IVSakregister1913 Kortregister för skrivelser under B II. 
DLIGGARE 
D IRegister över bibliotek 
D I aAktuellt register 
D I bAvställda kort 
D IILiggare över bokleveranser till folk- och
skolbibliotek
 
D IIIAnmärkningslistor angående riksförbund 
D IVLiggare angående hyrorBuntar vol. 1-2, därefter kortlådor. 
D IXLiggare rörande överflyttningar av bibliotekKortlådor. 
D VLiggare för tabeller angående T I och T IIBunt volym 1. Därefter kortlådor. 
D VIRegister över deltagare i bibliotekariekurser1920 Kortregister. Saknas 1993. 
D VIIBokförings- och statistikliggare 
D VII aBokförings- och statistikliggare för folk- och
skolbibliotek
 
D VII aaBokförings- och statistikliggare för folk- och
skolbibliotek, odelad serie
Band. 
D VII abBokförings- och statistikliggare för folkbibliotekForts. från D VII aa. 
D VII acBokförings- och statistikliggare för skolbibliotekForts. från D VII aa. 
D VII adBokförings- och statistikliggare för
sjukhusbibliotek
Buntar. 
D VII aeBokförings- och statistikliggare för
truppförbandsbibliotek
Bunt. 
D VII bBokförings- och statistikliggare för riksförbund 
D VII baBokförings- och statistikliggare för riksförbund
sammandrag av studiecirklarnas rapporter m.m. ABF
Band utom vol. 1-2 och 24-26. 
D VII bbBokförings- och statistikliggare för riksförbund
sammandrag av studiecirklarnas rapporter för
arbetsåret 19XX/XX, IOGT
Band t.o.m. 1928/29, därefter buntar. Distriktsvis ordnade inom åren. 
D VII bcBokförings- och statistikliggare för riksförbund
NTO
Buntar. 
D VII bdBokförings- och statistikliggare för riksförbund
JUF
Buntar. 
D VII beBokförings- och statistikliggare för riksförbund
SLS
Buntar. 
D VII bfBokförings- och statistikliggare för riksförbund
SKS (SKB)
Buntar. 
D VII bgBokförings- och statistikliggare för riksförbund
BBF
Buntar. 
D VIIILiggare över tjänstledigheter och förordnanden för
bibliotekarier
Band. 
D XLiggare över bibliotekskonsulenternas inspektionerKortregister. 
D XIRegister över biblioteksritningarKortregister. Bokstavsordning. 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E ISkrivelser och cirkulär från Kungl. Maj:t och
skolöverstyrelsen
Häri ingår även sektionens diarieförda koncept.
Serien inbunden t.o.m. 1938.
Se även serie B IV.
 
E IIHandlingar till av bibliotekskonsulenten avgjorda
ärenden
Buntar. 
E IIIHandlingar ordnade efter Undervisningsavdelningens
samlingsdiarienummer, se inledningen
Buntar. Utbrutna ur E II. 
E IVUnderhandsskrivelser 
E VAnsökningar om statsbidrag 
E V aAnsökningar om statsbidrag, folkbibliotekSerien ordnad länsvis. 
E V bAnsökningar om statsbidrag, skolbibliotekSerien ordnad länsvis, med kommun inom län i bokstavsordning. 
E V cAnsökningar om statsbidrag, sjukhusbibliotekSjukhusbiblioteken i bokstavsordning. 
E V dAnsökningar om statsbidrag, SmåskoleseminarierOrdnade efter länsbokstav. 
E V eAnsökningar om statsbidrag, Högre folkskolor 
E V fAnsökningar om statsbidrag, Yrkesskolor 
E V gAnsökningar om statsbidrag, Kommunala mellanskolor 
E V hAnsökningar om statsbidrag, Kommunala flickskolor 
E V iAnsökningar om statsbidrag, Lantmannaskolor 
E V kAnsökningar om statsbidrag, Folkhögskolor 
E V lAnsökningar om statsbidrag, Diverse skolbibliotekIcke obligatoriska skolor. Serien följer arkivförteckningen utom nr 31 som även innehåller nr 32. 
E V mAnsökningar om statsbidrag, TruppförbandOrdnade efter truppförband. 
E V nAnsökningar om statsbidrag, StudiecirkelbibliotekOmfattar endast redogörelser varav blankettens sista sida räknas som ansökan för innevarande år. Ex.: 1935 års redogörelse= 1936 års statsbidragsansökan. 
E V naAnsökningar om statsbidrag, Studiecirkelbibliotek ABFDiarienummerordning t.o.m. vol 46. Därefter ordnade efter
länsbokstav.
 
E V nbAnsökningar om statsbidrag, Studiecirkelbibliotek IOGTOrdnade länsvis. 
E V ncAnsökningar om statsbidrag, Studiecirkelbibliotek NTODiarienummerföljd t.o.m. vol. 20, därefter ordnade länsvis fr.o.m. vol. 21. 
E V ndAnsökningar om statsbidrag, studiecirkelbibliotek BBFDiarienummerordning t.o.m. 1929, därefter ordnade länsvis. 
E V neAnsökningar om statsbidrag, Studiecirkelbibliotek JUFDiarienummerordning t.o.m. 1929, därefter ordnade länsvis. 
E V nfAnsökningar om statsbidrag, Studiecirkelbibliotek SKS
(SKB)
Buntar. Ordnade efter länsbokstav. 
E V ngAnsökningar om statsbidrag, Studiecirkelbibliotek SLSBuntar. Ordnade länsvis. 
E V nhBilagor till statsbidragsansökningar från riksförbundBuntar. 
E VIRapporter 
E VI aRapporter från centralbibliotekVolym 2-7. Kortlådor. Innehåller uppgifter från inspektion av bibliotek. 
E VI bRapporter från upphörda bibliotekBuntar. 
E VIIAvskrifter av skrivelser från Kungl. Maj:t och
skolöverstyrelsen
 
E VIIIEj diarieförd korrespondens 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IHandlingar ordnade efter ämne skol- och kursverksamhet 
F I aSkol- och kursverksamhet, BiblioteksskolanBuntar. Innehåller ansökningshandlingar, skrivningar m.m. i kronologisk ordning.
Cirka 6 hyllmeter anonyma kort i skrivningar i katalogisering od. gallrade 1997.
 
F I bSkol- och kursverksamhet, Bibliotekskurser 
F I baSkol- och kursverksamhet, FolkbibliotekariekurserI vol. 1-7 ingår även skolbibliotekariekurser. Cirka 3 hyllmeter anonyma kort i skrivningar i katalogisering od. gallrade 1997. 
F I bbSkol- och kursverksamhet, Skolbibliotekariekurser 
F I bcSkol- och kursverksamhet, Övriga kurser 
F IIFörarbeten till petitaBuntar. 
F IIIHandlingar rörande särskilda bibliotek 
F III aHandlingar rörande särskilda bibliotek
Marinens biblioteksanslag
 
F III bHandlingar rörande särskilda bibliotek
Biblioteksverksamheten bland svenskar i utlandet
Buntar. Kronologiskt ordnade. 
F III cHandlingar rörande särskilda bibliotek
Sigtunastiftelsens bibliotek
 
F III dHandlingar rörande särskilda bibliotek
Vandringsbibliotek
 
F IVPM angående granskning av anslag 
F IV aPM angående granskning av anslag, till folk- och
skolbibliotek
 
F IV bPm angående granskning av anslag, till riksförbund
och sjukhusbibliotek
 
F IXSamling av bibliotekssektionens stencilerade
skrivelser
Kronologisk ordning. Register ingår. 
F VFörarbeten till yttranden och betänkanden 
F VIMöten 
F VIIDiverse handlingar rörande biblioteksverksamhetenKronologisk ordning. 
F VIIIRitningar och fotografier rörande bibliotekslokaler 
F VIII aRitningar och fotografier rörande bibliotekslokaler,
svenska bibliotek
Bokstavsordning. Innehåller även fotografier. Register se serie D XI. Se även Ö IV: 17-18. 
F VIII bRitningar och fotografier rörande bibliotekslokaler,
utländska bibliotek
Bokstavsordning. Innehåller även fotografier. 
F XBibliotekskonsulenternas tjänstejournalI arkivbox. 
GRÄKENSKAPER 
G IFakturor å bokleveranser 
G I aFakturor å bokleveranser, till folkbibliotekBuntar. Ordnade efter länsbokstav. Innehåller även bokförteckningar. 
G I bFakturor å bokleveranser, till skolbibliotekBuntar. Ordnade efter länsbokstav. Innehåller även bokförteckningar. 
G I cFakturor å bokleveranser, till sjukhusbibliotekBuntar. Ordnade efter länsbokstav. Innehåller även bokförteckningar. 
HSTATISTIK 
H IStatistik beträffande centralbibliotekBuntar. 
H IIStatistik beträffande andra bibliotekBuntar. 
H IIIStatistiskt sammandrag angående de särskilda länens
biblioteks- och studiecirkelverksamhet
Kallas länssammandrag. 
KFOTOGRAFISKA AVBILDNINGAR 
K ISkioptikonbilder över bibliotekSkioptikonbilder i fotoboxar. Format: 8x8 cm. Alfabetisk ordning. Upplagt under 1930-talet. 
K IIFotografierVolymerna "lånade" från magasinet i Garnisionen till T-byrån 1993-03-16 av Christer Holmqvist, arkivarie. Volymerna har ej återfunnits i Marieberg april 2010 hos TBM. 2010-04-21/ELD 
ÖÖVRIGA HANDLINGAR 
Ö ITidningsurklipp 
Ö IIBibliotekskonsulent Knut Tynells efterlämnade papper 
Ö IIIBibliotekskonsulent Greta Linders efterlämnade papper 
Ö IVBibliotekskonsulent Bengt Hjelmqvists efterlämnade
papper
 
Ö VSällskapet Bibliotekens Vänner (SBV) enkät "20 frågor"Bokstavsordning. "20 frågor till biblioteksbesökare" 1962. 
Ö VILitteraturvägledningar "Läs vidare" 
Ö VII"Konsttryck" från British Museum