Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Verksledningen, Vl

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen
SÖ:s arkiv 1964-1982: Verksledningen (Vl)
Verksledningen utgjordes av generaldirektören och i
förekommande fall överdirektören som var generaldirektörens ställföreträdare. De ärenden som generaldirektören beslöt i återfinns i arkivet för den enhet till vilket ärendet förts eller till styrelsens
(läromedelnämndens, pedagogiska nämndens etc.) handlingar eller protokoll. Detsamma gäller ärenden som
generaldirektören delegerat till överdirektören, t.ex.
frågor om planeringssystem för skolväsendet (PLANS)
eller användningen av datorer i undervisningen (UIDA).

I verksledningens arkiv finns skrivelser till och från
SÖ som besvarats av generaldirektören respektive överdirektören personligen.

 Serier (25 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A IStyrelsens protokoll och föredragningslistorSerien inbunden.

Löpnummerordning per år.

Serien avslutad.
 
A IIFöredragningslistor: GD-föredragningar/kanslisammanträdenSerien i kartong.

Föredragningslistor med vissa
bilagor i form av PM m.m.

Kronologisk ordning/avdelningens enhetsordning.

Serien avslutad.
 
A IIIFöredragningslistor: Chefssammanträden/DirektionssammanträdenSerien i kartong.

Föredragningslistor med vissa
bilagor i form av PM m.m.

1981- benämnda Direktionssammanträden.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad.
 
BUtgående handlingar 
B IUtgående skrivelserOkt 1964-juni 1982.
Se serierna F I a-F I c samt
respektive avdelnings diarieförda
handlingar.
 
CDiarierFinns ej. 
DRegister och liggareFinns ej. 
EInkomna handlingar 
E IInkomna skrivelserOkt 1964-juni 1982.
Se serierna F I a-F I c
samt respektive avdelnings diarieförda handlingar.
 
E IIReserapporter från SÖ-tjänstemänSerien i kartong.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad.
 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F I aGeneraldirektör Hans Löwbeers korrespondens samt övriga samlade handlingarSerien i kartong.

Huvudsakligen kronologisk
ordning.
 
F I bÖverdirektör/Generaldirektör Jonas Orrings korrespondens samt övriga samlade handlingarSerien i kartong.

Även från tiden innan Jonas Orring tillträdde generaldirektörsposten (1969).

Huvudsakligen kronologisk ordning.
 
F I cGeneraldirektör Birgitta Ulvhammars korrespondens m.m.Serien i kartong.

Kronologisk ordning.
 
F II aVissa chefstjänstemäns föredrag och artiklar.Serien i kartong.

Spridda föredrag och artiklar
av generaldirektörer,
överdirektörer och undervisningsråd m.fl.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad.
 
F II bÖverdirektör/Generaldirektör Jonas Orrings föredrag och artiklarSerien i kartong.

Även från tiden innan Jonas Orring tillträdde generaldirektörsposten (1969).

Vol. 1-8, kronologisk ordning.

Vol. 9-10 är ämnesordnade efter
ort och förening m.m.
 
F II cGeneraldirektör Birgitta Ulvhammars föredragSerien i kartong. 
F IIIRapporter och PM avseende verksamhet och organisationSerien i kartong.

Handlingar rörande SÖ:s organisation och verksamhetsformer.

Serien avslutad.
 
F IVArbetsgrupp för Central utvärdering (CU-gruppen)Serien i kartong.

Serien avslutad.

1982-07-01--
se övergripande
planeringsverksamhet, Ps (Nationell utvärdering, NU).

(Verksamhetsbeskrivning, se appendix 25).
 
F VSkoladministrativa kommittén, SAKSerien i kartong.

Huvudsakligen underlagsmaterial.

Se även arkivförteckning för
utredningssektionen, Us.

Serien avslutad.
 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej.