Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Informationssektionen,Is

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsen
Informationssektionen (Is)
1964-1981
Informationssektionen nyinrättades i samband med SÖ:s
omorganisation 1 oktober 1964 som ett stabsorgan direkt underställt verksledningen.

Informationsverksamhet hade inletts i gamla SÖ redan
1957, då Sven Elmgren anställdes som pressombudsman.
En biträdande pressombudsman anställdes 1962. Inför
grundskolans start hösten 1964 genomfördes genom dessa i samarbete med länsskolnämnderna en informationskampanj. Denna enhet blev grunden i Is 1964. Senare tillkom en, tidvis två, tjänster för utåtriktad information. Is tog också över informationen till utlandet om skola och vuxenutbildning, först med en, senare med två tjänster. En sekreterartjänst blev så småningom två. Is samarbetade från början med SÖ-förlaget, senare Utbildningsförlaget/Liber, som producerade material och ställde vissa personella resurser till förfogande.

Under rubriken SÖ gavs från början i statsbudgeten ett
särskilt anslag för information, de första åren på
180 000 kronor. Från 1975/76 rubricerades motsvarande
anslag "Information om skolväsendet". Anslaget höjdes
avsevärt främst i samband med skolreformer. Budgetåret
1969/70 höjdes det till 780 000 kronor. Högst var anslaget budgetåret 1977/78 med 2 300 000 kronor.

 Serier (28 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A IProtokollSe administrativa avdelningens, A-avdelningen, protokoll.
Oktober 1964-juni 1982.
 
BUtgående handlingar 
B IExtern information 
B I aPressmeddelandenSerien i kartong.

1957-1964 benämnd Pressmaterial.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad.

1983--
Se Informationsenhetens, Info, arkivförteckning.
 
B I bBroschyrer (svensk och utländsk text)Serien i kartong.

Vissa broschyrer utgivna i samarbete med andra myndigheter.

Viss ämnesordning.

Broschyrer även i serie F I.

Serien avslutad.

1982--
Se Informationsenheten, Info. Fr.o.m. 1985-07-01 i serien "Skolöverstyrelsen informerar".
 
B I cInformationsblad (svenska och främmande språk) (publications in foreign languages)Serien i kartong.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad.

1983--
Se Informationsenheten, Info. Fr.o.m. 1985-07-01 delvis i serien "Skolöverstyrelsen informerar".
 
B I dInformation till skolans olika personalgrupperSerien i kartong.

Information för speciella personalkategorier t.ex. inom skolhälsovård, Syo, folkhögskola.

Serien avslutad.

1984--
Se Informationsenheten, Info. Fr.o.m. 1985-07-01 benämnd "SÖ-aktuellt".
 
B I ePedagogiska meddelanden från skolöverstyrelsenSerien i kartong.

Tidskrift för information i pedagogiska frågor.

Löpnummerserie per år.
T.o.m. 1963 finns pedagogiskt material i Aktuellt från skolöverstyrelsen, ASÖ, se administrativa avdelningen, A-avdelningen, A-reg, B 2 A.

Serien avslutad.

1983--
Se Informationsenheten, Info.
 
B I fLäroplansdebatt (tidskrift för grundskolan)Serien i kartong.

Tidskrift för information. (Specialutgåva av Pedagogiskt Magazin, tidskrift med extern huvudman). Löpnummerserie per år.

Serien avslutad.

1983--
Se Informationsenheten, Info.
 
B I gInformationsmaterial: Rapporter, Kataloger, Häften m.m.Serien i kartong.

Häri även rapporter m.m. upprättade på övriga enheter, verksledning m.fl.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad.

1982--
Se Informationsenheten, Info. Fr.o.m. 1985-07-02 i serien "Rapporter".
 
B I hSpelfilm, videofilm, bildband, diabilder, ljudband, stordiabilderSerien huvudsakligen i plåt- eller pappaskar och diaboxar.

Kronologisk ordning.

Tillhörande tekniska förteckningar se appendix
26 (spelfilm) 27 (videofilm)
28 (bildband) 29 (diabilder)
30 (ljudband) 31 (stordia).
Film, band, bilder och dia hos TBM-enheten.

Serien avslutad.
 
B IIIntern information 
B II aPersonaltidningen Insidan med föregångareSerien i kartong.

Personaltidning för SÖ. Löpnummerserie per år. Insidan ersatte 1965 personaltidningen Internt inom skolöverstyrelsen.

Serien avslutad.

1982--
Se Informationsenheten, Info.
 
B II bPressöversiktSerien i kartong.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad.

1983--
Se Informationsenheten, Info.
 
CDiarier 
C IDiarier med registerSe administrativa avdelningens, A-avdelningen, diarier och register.
Oktober 1964-juni 1982.
 
DRegister och liggare 
D IKonferensförteckningarSerien i kartong.

Konferenser anordnade av SÖ.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad. Upphör.
 
EInkomna handlingar 
E IDiarieförd korrespondensSe administrativa avdelningens, A-avdelningen, diarieförda handlingar.
Oktober 1964-juni 1982.
 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F IInformationsprojekt, arbetsgrupper, expertarbetenSerien i kartong.

Vissa broschyrer ingår.

Samarbetsprojekt med de pedagogiska avdelningarna arkivlagda på respektive pedagogisk avdelning.

Kronologisk ordning efter avslutningsår.

Serien avslutad.

1982--
Se Informationsenheten, Info.
 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej. 
K ISpelfilm, videofilm, bildband, diabilderOkt 1964-juni 1982, se serie B I h.