Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Pedagogiska nämnden/Rådgivande nämnden

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen


Skolöverstyrelsen
Pedagogiska nämnden/Rådgivande nämnden

Pedagogiska nämnden efterträdde 1971 den s.k. Rådgivande nämnden (Skolöverstyrelsens nämnd för pedagogiskt utvecklingsarbete och försöksverksamhet m.m. som startade sin verksamhet 1963). Huvuduppgiften var att bereda frågor om pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete. Den Pedagogiska nämnden upphörde med sin verksamhet 1981-06-30.

I båda nämnderna ingick endast externa ledamöter, förutom att SÖ:s generaldirektör var ordförande i Rådgivande nämnden. Den Rådgivande nämnden administrerades av byrå L 4 och den Pedagogiska nämnden av byrå L 3 inom SÖ:s L-avdelning.

 Serier (15 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A IProtokollFör 1963-1981 se serie F I. 
BUtgående handlingar 
B IUtgående skrivelserFör 1963-1981 se L-avdelningens diarieförda handlingar samt serie F I. 
CDiarier 
C IDiarier med registerFör 1963-1981 se L-avdelningens diarier med register. 
DRegister och liggareFinns ej. 
EInkomna handlingar 
E IInkomna skrivelserFör 1963-1981 se L-avdelningens diarieförda handlingar samt serie F I. 
FHandlingar odnade efter ämne 
F ISammanträdeshandlingar m.m.Serien i kartong.

Huvudsakligen kronologiskt lagda sammanträdesanteckningar med bilagor.
 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej.