Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Undervisningsavdelningarna för allmänna frågor, Ua, och yrkesutbildningsfrågor, Uy, registraturet, U-reg

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen

Skolöverstyrelsen
Avd. UA/UY: U-REG.

I och med sammanslagningen av Skolöverstyrelsen och
Överstyrelsen för yrkesutbildning (1964-10-01) inrättades undervisningsavdelningar för grundskoleutbildning (UA) och yrkesutbildning (UY).

Avdelningen för allmänna skolfrågor (UA) fördelades
på 3 byråer, UA 1, UA 2 och UA 3.

På byrå UA 1 undervisningsfrågor för grundskolan (motsvarande) samt ämnena teckning, musik och gymnastik i alla skolformer. Byrån hade en särskild sektion för specialskolor och specialundervisning.

Byrå UA 2 handlade undervisningsfrågor för fackskolan
och gymnasiet (motsvarande).

Byrå UA 3 handlade för samtliga skolformer gemensamma
frågor. Byrån var i sin tur indelad i 4 sektioner, en
för läromedel, en för skolpsykologisk verksamhet, en
för studie-yrkesorientering samt en för skolhygien och
skolsociala frågor.

Avdelningen för yrkesutbildningsfrågor UY fördelades på
2 byråer, en för undervisningsfrågor rörande industri,
hantverk, sjöfart, handel, kontor m.m., en byrå för undervisningsfrågor avseende husligt arbete, vårdyrken
samt hemkunskap, slöjd och barnavård i alla skolformer. Båda byråerna var i sin tur indelade i sektioner.

 Serier (24 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A IProtokollSerien inbunden.

Löpnummerordning per år.
Ärendeförteckning främst i varje
vol.

Serien avslutad.

Juli 1972--
Se S-avd:s arkivförteckningar.
 
BUtgående handlingar 
B IUtgående diarieförda handlingarSerien inbunden.

Kronologisk ordning efter
beslutsdatum.

Serien avslutad.

Juli 1972--
Se S-avd:s arkivförteckningar.

Tillhörande diarier, se serie
C I a och C I b.
 
CDiarier 
C IDiarier 
C I aHuvuddiarier ("Allmänna diarier")Serien inbunden.

Diarienummerordning per år.

Serien avslutad.

Juli 1972--
Se S-avdelningens arkivförteckningar.

Tillhörande diarieregister,
se serie C II a-C II f.

Tillhörande diarieförda handlingar,
se serie B I, E I och E II.
 
C I bSamlings- och rapportdiarierSerien inbunden.

Diarienummerordning per år.

Serien avslutad.

Tillhörande diarieregister dels i volymerna, dels i serie C II a-C II f.

Tillhörande diarieförda handlingar,
se serie B I och E II.
 
C IIDiarieregister 
C II aDiarieregister, byrå UA 1 (grundskola, teckning, musik,
gymnastik, specialundervisning)
Serien inbunden.

Alfabetisk ordning efter mottagare/avsändare.

Serien avslutad.
 
C II bDiarieregister, byrå UA 2
(fackskola, gymnasium, examensorganisation)
Serien inbunden.

Alfabetisk ordning efter mottagare/avsändare.

Serien avslutad.
 
C II cDiarieregister, byrå UA 3 (gemensamma skolfrågor,
hjälpmedel, elevvård, studie- och yrkesorientering)
Serien inbunden.

Alfabetisk ordning efter
mottagare/avsändare.

Serien avslutad.
 
C II dDiarieregister, byrå UY 1
(industri, hantverk, sjöfart, handel, kontor)
Serien inbunden.

Alfabetisk ordning efter
mottagare/avsändare.

Serien avslutad.
 
C II eDiarieregister, byrå UY 2
(husligt arbete, vård, hemkunskap, slöjd)
Serien inbunden.

Alfabetisk ordning efter
mottagare/avsändare.

Serien avslutad.
 
C II fDiarieregister, byrå UY 3
(jord, skog, trädgård)
Serien inbunden.

Alfabetisk ordning efter mottagare/avsändare.

Serien avslutad.

Utbildningen överförs 1971-06-01
från lantbruksstyrelsen.
 
DRegister och liggareFinns ej. 
EInkomna handlingar 
E IRegeringsbrev ("Kungliga brev")Serien inbunden.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad.

Juli 1972--
Se S-avdelningens arkivförteckningar.
 
E IIInkommna diarieförda handlingarSerien i kartong.

Diarienummerordning per år.
Obs! Diarienummerordningen mellan
vissa vol. rubbad.

Serien avslutad.

Juli 1972--
Se S-avdelningens
arkivförteckningar.

Tillhörande diarier se serie
C I a och C I b.
 
FHandlingar ordnade efter ämneFinns ej. 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej.