Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Biblioteksskolan

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen


Skolöverstyrelsen
Biblioteksskolan, F-byrån
I detta delarkiv återfinns i första hand följande ärendeområden:

- Frågor rörande kommunala bibliotek, sjukhus-, studiecirkel- och Svenska sjömansbibliotek, Tornedalens och Sigtunastiftelsens bibliotek samt biblioteksverksamhet bland svenskar i utlandet.

- Länsbibliotek, lånecentraler och De blindas bibliotek.

- Samverkan med myndigheter om förbandsbibliotek inom krigsmakten, bibliotek inom mentalsjukvården och kriminalvården.

- Informations- och publikationsverksamhet.

- Biblioteksskola och bibliotekarieutbildning (bildar eget delarkiv).

- Folkbibliotekens korrespondensinstitut.

- Nordisk fortsättningsskola för bibliotekarier.

- Skolbibliotekens utformning i bibliotekstekniskt hänseende.

- Kontakter med Bibliotekstjänst AB.

- Stipendier.

 Serier (17 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A IProtokollSe folkbildningsbyråns, F-byrån, arkivförteckning. 
BUtgående handlingar 
B IUtgående skrivelser 
CDiarier 
C IDiarier med register 
DRegister och liggareFinns ej. 
EInkomna handlingar 
E IInkomna handlingar 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F IBiblioteksskolans handlingarSerien i kartong.

Verksamhetsordning per år.

Häri ingår huvudsakligen skrivningar (elevlösningen), men även t.ex. intagningshandlingar, räkenskaper, enkät m.m., insända rapporter m.m. Biblioteksskolans studieråd, utbildningsnämnd m.m. se vol 252.

Serien avslutad.

-sept 1964.
Se Bibliotekssektionens, Bk, arkivförteckning.

Serien avser läsår.
 
GRäkenskaper 
G IRäkenskapshandlingar 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningar 
K IBiblioteksskolans elevfotonSerien i kartong.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad.