Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Byrån för tjänstetillsättningar/behörighet/meritvärderingar (inom skolområdet) A 2:1, A 2:2

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsen
A-avd, Byrå A1, sektionerna A2:1, A2:2
Personalfrågor i skolväsendet under SÖ handhades av sektion 2 inom byrå A1. Sektionen handlade allmänna frågor om tjänstetillsättning, frågor om tjänsters ledigkungörande och om ämneskombination i tjänst. Sektionen handhade också tillsättning av skolledare och lärare, handlade behörighetsfrågor och meritvärdering samt svarade för frågor om lärarförmedling. Sektionen svarade också för personalredovisning och kataloger, men inte för frågor om matrikelföring. Andra frågor som sektionen handlade var yttrande i besvär över tillsättning av tjänster, återförande på stat, uppsägning, förflyttning, omplacering, övertalighet, tjänsteförening, stationeringsort och dylikt. Tjänstledighetsfrågor och frågor om anställningens upphörande utan samband med pension handlades också av sektionen.

Till byrå A1 hörde meritkontoret som handlade frågor om meritvärdering, främst vid tillsättning av vissa ordinarie tjänster.

 Serier (23 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll 
A IAvdelningsprotokoll 
A IIProtokoll för tjänstetillsättningar inom skolområdet samt förhandlingsprotokoll för skolområdet 
BUtgående handlingar 
B IUtgående diarieförda handlingar 
CDiarier 
C IDiarier med register 
DRegister och liggare 
D ILiggare över tjänstetillsättningar i tekniska och ekonomiska läroämnenSerien inbunden.

Kronologisk ordning.

Uppgifter 1962-okt 1964 omförda från Kungl överstyrelsen för yrkesinriktning, KÖY.

Serien avslutad.
 
D IIMeritkontorets (MK) postböcker för registrering av handlingarSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
EInkomna handlingar 
E IInkomna diarieförda handlingar 
E IIMeritkontorets (MK) korrespondensSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F ITypexemplar av merithandlingar m.m. med underlagSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
F IIStatsbidragshandlingarMerparten av statsbidragshandlingarna gallrade enligt Riksarkivets gallringsbeslut från den
24/2 1992 (RA-MS 1992:16) samt 13/11 1968, nr 218 (se appendix 136); vissa statsbidragshandlingar dock bevarade på övriga avd, t.ex. avseende skolbyggnader och folkbildning.
 
F IIIUtredningar som gäller avvecklingen av folkhögskoleseminarier m.m.Serien i kartong.

Serien avslutad.
 
F IVDonationer samt permutationerSerien i kartong.

Permutationsrätt: rätt för myndighet att ändra bestämmelser som förordnats i testamente eller gåvobrev.

Serien avslutad.

Se även Adm-avd 1943-1964 F VI 1920-1964, 10 volymer.
 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistik 
H IStatistik över annonser och tjänster (skolområdet)Serien i kartong.

Serien avslutad.
 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej.