Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Informationssektionen, INFO

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen

Skolöverstyrelsen
Informationssektionen, Info
Informationsenheten (Info) 1982-1991
I samband med SÖ:s omorganisation 1982 inrättades informationssekreterartjänster som placerades på de olika avdelningarna. Informationsenheten hade fem tjänster - en informationschef, två byrådirektörer och två assistenter. Efter ca ett år överfördes informationssekreterartjänsterna till Informationsenheten.

Informationsenhetens uppgifter
Samordning av SÖ:s informationsverksamhet.
Extern information.
Information om den statliga skoladministrationen (personaltidningen Insidan).
Informationsservice till massmedia.
Internationellt inriktad information och kontaktverksamhet.
Mässor/utställningar/konferenser.
Marknadsföring.
Information till skolledare.
Pressöversikt.
Information till skolans anställda (tidskrifterna Läroplansdebatt och Utbildningsdebatt, startår 1984).
Samverkan med länsskolnämnderna kring massmediafrågor.
Information om flickornas arbetsmarknad och studieval.

Fasta serier för SÖ:s hela utgivning,
fr.o.m. 1 juli 1985
SÖ-FS
Läroplaner
Servicematerial
Läromedel
Läroplansdebatt
Utbildningsdebatt
Rapporter
Specialinformation till skolledare
Skolhus
Skolvux - SÖ:s dokumentationsdatabas
Vad säger forskningen
Information om skolforskning
SÖ informerar
I brännpunkten
SÖ-aktuellt

Fr.o.m. 1987
På gång på SÖ (till massmedia).

Fr.o.m. 1988
Nyheter från SÖ (till skolledare).

Fr.o.m. 1989
Veckobladet (till SÖ:s anställda).

Verksövergripande publikationsserier finns inlagda i Informationsenhetens arkiv.

Publikationer utgivna under åren 1982-1985, merparten ej serienumrerat, finns inlagda i Informationsenhetens arkiv.

Fr.o.m. 1990 sammanslogs Informationsenheten med Publikationsservice.

 Serier (42 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A 1Expertprotokoll/Övriga administrativa protokollArkivkartong.

Löpnummerordning per år.

--juni 1982.
Se A-avdelningen, A-reg.

Expertprotokoll --1989, upphör därefter. Övriga administrativa protokoll --1986, se därefter PS-avdelningen.

Serien avslutad.
 
A 2Protokoll och minnesanteckningar från arbetsgrupper (Jämställdhet m.m.)Arkivkartong.

Löpnummerordning per år/kronologiskt per arbetsgrupp.

Protokoll och minnesanteckningar från arbetsgrupper som ej ingår i projekt (jfr serie F 2).

Serien avslutad.
 
BUtgående handlingar 
B 1Informationsmaterial på videofilm, ljudband, stordia, fotonAskar/Kassetter (plåt/plast/papp).

Kronologisk ordning. Moderna media som ej ingår i SÖ:s avdelningsövergripande publikationsserier (jfr serie
B 4 A-B 4 J). Media som ingår i nämnda publikationsserier arkivförtecknas tillsammans med dessa.

Tillhörande tekniska förteckningar, se
appendix 140 (videofilm)
appendix 142 (stordia)
appendix 143 (fotografiska original)

--juni 1982.
Se Informationssektionen, IS samt S-, V- och L-avdelningarna.

Serien avslutad.
 
B 2Affischer och planscherSerien i papptuber om ej annat anges.

Förteckning se appendix 144.

Serien avslutad.
 
B 3Extern information: publikationer från INFO 
B 3 APressmeddelanden/PressinformationArkivkartong.

Kronologisk ordning.

--1982.
Se Informationssektionen, IS.

Serien avslutad.
 
B 3 B"Pedagogiskt Magazin"/PM om utbildningArkivkartong.

Löpnummerordning per år.

--1983 med titeln PM om utbildning.

--1982.
Se Informationssektionen, IS (Pedagogiska meddelanden...).

Serien avslutad. Upphör 1986.
 
B 3 CLäroplansdebatt och utbildningsdebatt (Tidskrifter för grundskola o gymnasieskola/vuxenutbildning)Arkivkartong.

Löpnummerordning per år.

--1982.
Se Informationssektionen, IS
(Läroplansdebatt).

Serien avslutad.
 
B 4Extern information: avdelningsövergripande publikationsserier 
B 4 AAvdelningsövergripande publikationer: Läroplaner (L)Arkivkartong.

Systembeskrivning till publikationsserierna, se appendix 145.

Löpnummerordning per år 1986--.
(--1985 enhetsindelning).

Register se serie D 2.

(Se även Läroplansförteckning, skolöverstyrelsens regelförteckning del B, G-avd).

Tillhörande ljudband se vol 17.

- 1979, se S-avd, byrå S1 (grundskola).
- 1982, se S-avd, byrå S2 (gymnasieskola) samt V-avd,
byrå V2 (Grundvux/Komvux).
- 1985, se byrå V3 (AMU).

Serien avslutad.
 
B 4 BAvdelningsövergripande publikationsserier: LäromedelArkivkartong.

Löpnummerordning per år 1985 -
(- 1984 ämnesindelning).

Register se serie D 2.

--juni 1982.
Se S-, V- och L-avdelningarna; materialet kan vara bilagt projektarbeten.

Lexikon inom Lexin-projektet, se O-avd juli 1982-.

Serien avslutad.
 
B 4 CAvdelningsövergripande publikationsserier: Servicematerial (S)Arkivkartong.

Systembeskrivning till publikationsserierna, se appendix 145.

Löpnummerordning per år juli 1985 - (--juni 1985 viss enhetsindelning).

Register, se serie D 2.

Tillhörande videofilm, se vol 10.

--juni 1982.
Se S-, V- och L-avdelningarna; materialet kan vara bilagt projektarbeten.

Serien avslutad.
 
B 4 DAvdelningsövergripande publikationsserier: Specialinformation till skolledare (SK) samt Nyheter från SÖ (Information till skolledare)Arkivkartong.

Systembeskrivning till publikationsserierna, se appendix 145.

Löpnummerordning per år. Register, se serie D 2.

Mars 1989 - även Nyheter från SÖ.

Serien avslutad.
 
B 4 EAvdelningsövergripande publikationsserier: SÖ-aktuellt/specialinformation (till vissa personalkategorier)Arkivkartong.

Systembeskrivning till publikationsserierna, se appendix 145.

Löpnummerordning per år juli 1985 - (- juni 1985 kronologiskt).

Register, se serie D 2.

--1984 med titeln Specialinformation.

--1982.
Se Informationssektionen, IS.

Serien avslutad.
 
B 4 FAvdelningsövergripande publikationsserier: SÖ informerar (I)/Infomationsblad På gång på SÖArkivkartong.

Löpnummerordning per år juli 1985--.

(--juni 1985 samt även senare dock viss enhetsindelning av material som på sikt förs in i den löpnummerordnade serien).

Informationsblad införlivas, juli 1985 i SÖ informerar.

Register, se serie D 2
(SÖ informerar).

Häri även På gång på SÖ 1987-1990, se vol 9.

- Tillhörande videofilm se vol 8.

--1982.
Se Informationssektionen, IS (Informationsblad).

Serien avslutad.
 
B 4 GAvdelningsövergripande publikationsserier: I brännpunkten (B)/Skola i utvecklingArkivkartong.

Systembeskrivning till publikationsserierna, se appendix 145.

Löpnummerordning per år
(--juni 1985 med titeln Skola i utveckling).

Register, se serie D 2.

Serien avslutad.
 
B 4 HAvdelningsövergripande publikationsserier: Rapporter (R) och anslagsframställningarArkivkartong.

Systembeskrivning till publikationsserierna, se appendix 145.

Löpnummerordning per år juli 1985--.
(--juni 1985 samt senare dock viss enhetsindelning av material som på sikt förs in i den löpnummerordnade serien).

Register, se serie D 2.

Häri anslagsframställning, verksamhetsplanering, långtidsbedömning samt visst forsknings- och utvecklingsarbete (se även PS-avdelningen, Övergripande planeringsverksamhet) samt utvärderingar, statistik och prognoser m.m.

--juni 1982.
Se S-, V-, L och P-avdelningarna; publikationerna kan vara bilagda projektarbeten.

--juni 1985.
Se även serie B 4 I.

Serien avslutad.
 
B 4 IAvdelningsövergripande publikationsserier: SkolhuspublikationerArkivkartong.

Systembeskrivning till publikationsserierna, se appendix 145.

Löpnummerordning per år 1984-- (Skolhusserien).

--1983 samt även senare, viss kategoriindelning av material som ej införs i Skolhusserien (se vol 3) utan sedermera huvudsakligen införs i Rapporter (R), (se serie B 4 H).

"Skolhusserien" samt Skolhus-Rapporter --1981, se P-avdelningen.

Serien avslutad.
 
B 4 JAvdelningsövergripande publikationsserier: Ej publikationsserienumrerat materialArkivkartong.

Systembeskrivning till publikationsserierna, se appendix 145.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad.
 
B 5Intern information: publikationer från INFO och övriga enheter 
B 5 AHandböcker och handledningarArkivkartong.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad.
 
B 5 BPressöversikt samt pressklippArkivkartong.

Kronologisk ordning.

--1982.
Se Informationssektionen, IS (Pressöversikt).

Okt 1988--.
Även pressklipp.

Serien avslutad.
 
B 5 CInsidan (personaltidning) samt Veckobladet (informationsblad)Arkivkartong.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad.

--1982.
Se Informationssektionen, IS (Insidan).
 
CDiarier 
C 1Diarier med register 
DRegister och liggare 
D 1Tekniska förteckningar över moderna media(Jfr serie B 1, B 4 A-B 4 J).

Appendix 140 (videofilm),
141 (ljudband),
142 (stordia),
143 (fotografiska original).
 
D 2Register över vissa av SÖ:s publikationsserierArkivkartong.

Årliga utdrag
(jfr serie B 4 A-B 4 J).
Systembeskrivning för ADB-system se appendix 145.

Serien avslutad.
 
EInkomna handlingar 
E 1Inkomna handlingar 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F 1Diarieförda handlingar (ärenden) ämnesordnade efter diarie/dossiéplan 
F 2Informationsprojekt, arbetsgrupper, expertarbetenArkivkartong.

Kronologisk ordning efter avslutningsår. Samarbetsprojekt med de pedagogiska avdelningarna (O-, G-, V-) arkiveras på respektive avdelning.

Tillhörande publikationer se serie B 1, B 2 samt tillämpliga delar av serierna B 4 A-B 4 J,
B 5 C.

--1981.
Se Informationssektionen, IS.

Serien avslutad.
 
F 3Anslagsframställning, AF, Verksamhetsplanering, VP, Långtidsbedömning, LB 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningar 
K 1Videofilm samt fotografiska original till affischer 
K 2Fotografier (för SÖ:s publikationer)Serien i kartonger.

Serien i första hand ämnesordnad.

Osorterade papperskopior ca 1960-juni 1991; materialet saknar oftast noteringar ang tid, rum, upphovsman. Ofta för publicering i SÖ:s publikationer.

Serien avslutad.